Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Daň [tax]

Vlastní ikona pro služby Merchant Center Classic a Merchant Center Next.

Atribut daň [tax] umožňuje přepsat nastavení daní pro USA, která jste vytvořili ve službě Merchant Center. Tento atribut použijte, pokud potřebujete upravit nebo přepsat daň u jedné položky.

Obsah tohoto článku

Použití

RequiredVyžadováno ve Spojených státech, když potřebujete změnit daňová nastavení svého účtu v Merchant Center. Tento atribut se používá pouze pro prodejní daň v USA. Nepoužívejte ho pro jiné daně, například daň z přidané hodnoty (DPH) nebo dovozní daň.

Pokud u některé z položek potřebujete upravit nebo přepsat daň, použijte atribut daň [tax], který bude mít vždy přednost před daňovými nastaveními účtu. Namísto používání tohoto atributu vám doporučujeme raději zadat požadované daňové sazby v nastaveních Merchant Center.

Atribut daň má následující podatributy:

 • Země [country] (Optional Volitelný)
  Země, do které může být produkt doručen. Nastavení týkající se daní jsou v současné době dostupná pouze pro produkty směřující do Spojených států. Pokud uvádíte podatributy region [region], PSČ [postal_code], nebo ID lokality [location_id], zahrňte podatribut země [country].

Poznámka: Podatribut země [country] podporuje pouze hodnotu „US“. Pokud hodnotu nezadáte, použije se výchozí hodnota „US“.

 • Oblast (volitelný)
  Pokud chcete uvést oblast, uveďte pouze jeden z následujících podatributů:
  • Region [region] (Optional Volitelný)
   Zadejte stát. Zadejte kód země dle ISO 3166-2 bez předpony země (například „CA“).
  • PSČ [postal_code] (Optional Volitelný)
   Rozsah poštovních směrovacích čísel. Odešlete jednu z následujících variant:
   • Jedno PSČ (například „94043“),
   • rozsah PSČ (například „94002–95460“),
   • rozsah PSČ ve formě předpony a zástupného znaku (*) (například „94*“),
   • rozsah PSČ ve formě dvou předpon a zástupného znaku * (například „94*–95*“).
  • ID lokality [location_id] (Optional Volitelný)
   Zadejte číselné ID vaší lokality definované rozhraním Google Ads API (AdWords API) (například pro Kalifornii použijte 21137).
 • Sazba [rate] (Required Povinný)
  Procentuální sazba daně aplikovaná na cenu (číslo, například 8,75).
 • Daň z nákladů na dopravu [tax_ship] (Optional Volitelný)
  Uveďte, zda účtujete daň za dopravu (ano [yes], nebo ne [no]).

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte.

Kdy a jak odesílat produktová data v angličtině

Typ

Znaky Unicode (doporučují se pouze znaky ASCII)

Opakované pole Ano. Lze jej odeslat až 100krát, a tak definovat jednotlivé daně placené v různých lokalitách
Formát souboru Příklad
Textové zdroje

Formát tohoto atributu je závislý na odesílaných hodnotách a jejich pořadí. Zadejte atribut daň [tax] a pak v závorkách uveďte názvy podatributů, které chcete zadat. Jednotlivé podatributy oddělujte dvojtečkou ( : ).

Například pokud chcete odeslat údaje o zemi, PSČ a daňové sazbě:

Název tax(country:postal_code:rate)

Pokud zadáte názvy podatributů, které používáte, můžete je uvést v libovolném pořadí. Pokud však uvedete hodnoty podatributů bez jejich názvů, budeme očekávat hodnoty atributů v následujícím pořadí:

 1. Země [country]
 2. Region [region]
 3. Sazba [rate]
 4. Daň z nákladů na dopravu [tax_ship]

Hodnotu můžete naformátovat tak, že zadáte hodnoty jednotlivých podatributů oddělené dvojtečkou (:), ve stejném pořadí jako u názvu. Nepoužívejte uvozovky. Příklad:

Název tax(country:postal_code:rate)
Příklad hodnoty US:80302:8,75

V případě více lokalit odešlete atribut (se stejným názvem) vícekrát. Příklad:

Název tax(country:postal_code:rate)
Příklad hodnoty US:80302:8,75

Název tax(country:postal_code:rate)
Příklad hodnoty US:900*-901*:9,5

Pokud nechcete pro daný produkt uvést některý volitelný podatribut (jako například region), vložte dvojtečku ( : ), ale textové pole nechte prázdné. Příklad:

Název tax
Příklad hodnoty US::6,49:ano

Název tax(country:rate)
Příklad hodnoty 6,49

Zdroje XML

Uveďte samostatný atribut pro každou daňovou skupinu.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5,00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


Pokud chcete formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. Pokud je nedodržíte, produkt zamítneme a budeme vás informovat prostřednictvím stránky Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 • Pokud jste pomocí atributu daň [tax] uvedli veškerá daňová nastavení, ujistěte se, že jste pokryli všechny lokality v USA (i místa, na která se zdanění nevztahuje). Pokud není v některé lokalitě daň aplikována, nastavte pro ni podatribut sazba [rate] atributu daň [tax] na „0“.
 • Odešlete úplné a správné údaje o daních a nákladech. Pokud nemůžete přesně určit daňové náklady, uveďte takovou daň, která bude stejná nebo vyšší, než kolik uživatelé nakupující z vaší stránky Nákupy Google zaplatí.
 • Při odesílání daňových údajů postupujte v souladu s místními právními předpisy.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Použití daňových nastavení v Merchant Center. Pomocí těchto nastavení můžete nastavovat jednoduché paušální sazby nebo nechat Google automaticky počítat daňové sazby pro vaše produkty. Pokud chcete použít jiná nastavení, než jaká jste si zvolili ve službě Merchant Center, můžete jako poslední možnost využít atribut daň [tax].
 • Atribut daň používejte pro produkty, které jsou osvobozené od daně nebo na které je aplikována zvláštní sazba daně. V daňových nastaveních účtu nemůžete pro jednotlivé produkty přidávat snížené sazby daně či daňová osvobození. Google prostě počítá daňové sazby pro movitý majetek a nepodporuje snížené sazby ani osvobození od daně.
 • Uveďte, zda je zdaněna i doprava. Právní předpisy některých daňových úřadů mohou vyžadovat vyměřování daně na dopravu. Daň z dopravy můžete přidat pomocí podatributu daň z nákladů na dopravu [tax_ship] nebo pomocí nastavení účtu.

Další pravidla

Každou část si důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda se uvedené požadavky nevztahují na vaši zemi nebo produkt. V případě, že nesplníte požadavky, které pro vás platí, daný produkt zamítneme a budeme vás informovat ve vašem účtu Merchant Center.

Jiné země než Spojené státy
 • Atribut daň [tax] nepoužívejte, pokud cílíte na jiné země než USA.
Obchodníci zaměření na prodej business-to-business (B2B)
 • Odešlete sazbu daně, kterou hradí jednotlivci. Uváděné daňové sazby musí odpovídat sazbám pro jednotlivce, protože v současné době nepodporujeme nákupy business-to-business (B2B). Pokud používáte zvláštní podmínky pro komerční kupující, můžete je uvést na svých stránkách, avšak neodesílejte případné zvláštní sazby ve svých produktových datech.

Příklady

Formátování textových zdrojů

Pro naformátování názvu uveďte atribut tax a poté přidejte v závorce názvy odesílaných podatributů. Jednotlivé podatributy oddělujte dvojtečkou ( : ).

Například pokud chcete odeslat údaje o zemi, PSČ a daňové sazbě:

Jméno tax(country:postal_code:rate)

Naformátujte hodnotu tak, že odešlete hodnoty podatributů ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v názvu. Hodnoty podatributů oddělujte dvojtečkou (:). Příklad:

Jméno tax(country:postal_code:rate)
Příklad hodnoty US:80302:8,75
Příklad hodnoty US:30*:12,75

Můžete odeslat také cenu. Příklad:

Jméno tax(rate)
Příklad hodnoty 6.49 USD

Pokud podatributy neuvedete v názvu, měli byste přesto zadat hodnoty následujících podatributů, a to v tomto pořadí:

 1. Země [country]
 2. Region [region]
 3. Sazba [rate]
 4. Daň z nákladů na dopravu [tax_ship]

Příklad:

Jméno tax [daň]
Příklad hodnoty US:CA:8,25:ano

Nechcete-li pro daný produkt uvést některý volitelný podatribut (například region), vložte i tak dvojtečku (:), ale textové pole pak nechte prázdné. Příklad:

Jméno tax [daň]
Příklad hodnoty US::6,49
Jméno tax(country:region:rate)
Příklad hodnoty :6,49
Opakovaná pole (například regionální daně)

Textový zdroj

Pro každý produkt můžete odeslat až 100 hodnot atributu daň a odlišit tak různé náklady v jednotlivých lokalitách. Pokud chcete odeslat více oblastí, odešlete atribut vícekrát (se stejným názvem). Příklad:

Jméno tax(country:postal_code:rate)
Příklad hodnoty US:80302:8,75
Jméno tax(country:postal_code:rate)
Příklad hodnoty US:900*-901*:9,5

XML

Pokud chcete odeslat více dodacích skupin pro zdroj XML, přidejte pro každou dodací skupinu samostatný atribut. Atribut daň [tax] můžete odeslat u každého produktu až stokrát.

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>

Produkty nepodléhající dani

Pokud chcete zadat, že produkt není zdanitelný, nastavte podatribut sazby na hodnotu 0. Příklad:

Sazba [rate] 0

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
3121552568504809967
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true