tax [daň]: Definice

Pomocí atributu tax [daň] můžete uvést daňovou sazbu aplikovanou na váš produkt. Tento atribut použijte, potřebujete-li přepsat nastavení daně z Merchant Center.

Použití

Vyžadováno ve Spojených státech, když potřebujete změnit daňová nastavení svého účtu v Merchant Center. Tento atribut se používá pouze pro prodejní daň v USA. Nepoužívejte ho pro jiné daně, například DPH nebo dovozní daň.

Potřebujete-li upravit nebo přepsat daň u některé z položek, použijte atribut tax [daň], který bude mít vždy přednost před daňovými nastaveními účtu. Namísto používání tohoto atributu vám raději doporučujeme nastavit požadované daňové sazby v nastaveních Merchant Center. Přečtěte si více o daňových nastaveních

Atribut daň používá 4 podatributy:

 • rate [sazba] (povinný) Procentuální sazba daně aplikovaná na cenu (číslo, např. 8,75).
 • country [země] (volitelný) Země, do které je možné produkt dodat. Nastavení týkající se daní jsou v současné době dostupná pouze pro produkty směřující do Spojených států. Atribut country [země] (US) uveďte, používáte-li atributy region [region], postal_code [PSČ] nebo location_id [id_lokality]
 • tax_ship [přepravní_daň] (volitelný) Indikuje, jestli se na dopravu vztahuje daň (yes [ano] nebo no [ne]).
 • Chcete-li zadat oblast, použijte k tomu jednu ze 4 následujících možností:
  • region [region](volitelný) Uveďte stát. Odešlete kód země dle ISO 3166-2 bez předpony země (např. CA).
  • postal_code [PSČ] (volitelný) Rozsah poštovních směrovacích čísel. Odešlete jednu z následujících variant:
   • Jedno PSČ (například 94043)
   • Rozsah PSČ (například 94002-95460)
   • Rozsah PSČ ve formě předpony a zástupného znaku (*) (například 94*)
   • Rozsah PSČ ve formě 2 předpon a zástupného znaku (*) (např. 94*-95*)
  • location_id [id_lokality] (volitelný) Uveďte číselné označení lokality dle Google Ads API (AdWords API) (například kód Kalifornie je 21137). 
  • location_group_name [název_skupiny_lokalit] Odešlete skupinu lokalit, kterou jste si předtím nastavili a pojmenovali v Merchant Center. Zvolte příslušný název skupiny (např. Západní pobřeží). Informace o nastavování dodacích zón naleznete zde.

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ

Znaky Unicode (doporučují se pouze znaky ASCII)

Opakované pole Lze jej odeslat až 100krát, můžete tak zadat jednotlivé daně placené v různých lokalitách
 
Formát souboru Příklad záznamu
Textové zdroje

Formát tohoto atributu je závislý na odesílaných hodnotách a jejich pořadí. Uveďte daň a poté v závorce názvy dílčích atributů, které chcete odeslat. Atributy oddělujte dvojtečkou „:“.

Například chcete-li odeslat údaje o zemi, PSČ a daňové sazbě:

Název    tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]

Neuvedete-li v názvu podatributy, budeme předpokládat, že hodnoty u vašeho produktu zahrnují všechny 4 podatributy, a to v tomto pořadí: 

 1. country [země]
 2. region [region]
 3. rate [sazba]
 4. tax_ship [přepravní_daň]

Hodnotu můžete naformátovat tak, že odešlete hodnoty jednotlivých podatributů ve stejném pořadí jako u názvu. Hodnoty oddělujte dvojtečkou (:). Nepoužívejte uvozovky. Například:

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:80302:8.75

V případě více lokalit odešlete atribut (se stejným názvem) vícekrát. Například:

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:80302:8.75

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:900*-901*:9.5

Nechcete-li pro daný produkt uvést některý volitelný podatribut (jako například region [region]), vložte dvojtečku (:), ale nechte textové prázdné. Například:

Název        tax [daň]
Příklad hodnoty    US::6.49:yes

Název        tax(country:rate) [daň(země:sazba)]
Příklad hodnoty    :6.49

Zdroje XML

Uveďte samostatný atribut pro každou daňovou skupinu.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


Informace o formátu pro rozhraní API najdete v části Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je třeba splnit, aby se mohly zobrazovat reklamy na vaše produkty. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center. 

 • Ujistěte se, že jste pokryli všechny lokality v USA (i místa, na která se zdanění nevztahuje), pokud jste pomocí atributu tax [daň] uvedli veškerá daňová nastavení. Není-li v některé lokalitě daň aplikována, uveďte pro ni sazbu 0.
 • Odešlete úplné a správné informace o daních a nákladech. Nemůžete-li přesně určit daňové náklady, uveďte takovou daň, která bude buď odpovídat, nebo bude vyšší, než kolik uživatelé přicházející na váš web z reklamy v Nákupech zaplatí. 
 • Při odesílání daňových údajů postupujte v souladu s místními právními předpisy. 

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat. 

 • Použití daňových nastavení v Merchant Center. Pomocí těchto nastavení můžete nastavovat jednoduché paušální sazby nebo nechat Google automaticky počítat daňové sazby pro vaše produkty. Atribut tax [daň], kterým přepíšete nastavení v Merchant Center, využívejte až jako poslední možnost.
 • Atribut tax [daň] používejte pro produkty, které jsou osvobozené od daně nebo na které je aplikována zvláštní sazba daně. V daňových nastaveních svého účtu nemůžete pro jednotlivé produkty přidávat snížené sazby daně či daňová osvobození. Google prostě počítá daňové sazby pro movitý majetek a nepodporuje snížené sazby ani osvobození od daně.
 • Uveďte, zda je zdaněna i doprava. Právní předpisy některých zemí mohou vyžadovat vyměřování daně na dopravu. Daň z dopravy můžete přidat pomocí podatributu tax_ship [přepravní_daň] nebo v nastaveních svého účtu.

Další pravidla

Každou část si důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda se uvedené požadavky nevztahují na vaši zemi nebo produkt. Pokud se na vás požadavky vztahují a vy je nedodržíte, váš produkt zamítneme. Na stránce Diagnostika v účtu Merchant Center vám v takovém případě zobrazíme upozornění.

Jiné země než Spojené státy
Obchodníci zaměření na prodej business-to-business (B2B)
 • Odešlete sazbu daně, kterou hradí jednotlivci. Reklamy v Nákupech neobsahují konkrétní podporu pro business-to-business nákupy (B2B) a uváděné daňové sazby musí odpovídat sazbám pro jednotlivce. Používáte-li zvláštní podmínky pro komerční kupující, můžete je uvést na svých stránkách, avšak neodesílejte případné zvláštní sazby ve svých produktových datech. 

Příklady

Formátování textových zdrojů

Pro naformátování názvu uveďte atribut tax [daň] a poté přidejte v závorce názvy odesílaných podatributů. Jednotlivé podatributy oddělujte dvojtečkou (:).

Například chcete-li odeslat údaje o zemi, PSČ a ceně:

Název tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]

Hodnotu naformátujete odesláním hodnot podatributů uvedených ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v názvu. Podatributy oddělujte dvojtečkou (:). Například:

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:80302:8.75
Příklad hodnoty    US:30*:12.75

Můžete odeslat také cenu. Například:

Název        tax(rate) [daň(sazba)]
Příklad hodnoty    6.49 USD

I pokud neuvedete podatributy v názvu, odešlete všechny 4 podatributy v tomto pořadí:

 1. country [země]
 2. region [region]
 3. rate [sazba]
 4. tax_ship [přepravní_daň]

Například:

Název        tax [daň]
Příklad hodnoty    US:CA:8.25:yes

Nechcete-li pro daný produkt uvést některý volitelný podatribut (například region), vložte i tak dvojtečku (:), ale textové pole pak nechte prázdné. Například:

Název        tax [daň]
Příklad hodnoty    US::6.49

Název        tax(country:region:rate) [daň(země:region:sazba)]
Příklad hodnoty    :6.49

Opakovaná pole (například regionální daně)

Textový zdroj

Můžete odeslat až 100 hodnot atributu daň a odlišit tak různé náklady v jednotlivých oblastech. Chcete-li odeslat více oblastí, odešlete atribut vícekrát (se stejným názvem). Například:

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:80302:8.75

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:900*-901*:9.5

XML

Chcete-li odeslat více dodacích skupin pro zdroj XML, přidejte pro každou dodací skupinu samostatný atribut. Pro každý produkt můžete odeslat až 100 atributů tax [daň].

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>

PSČ

Poštovní směrovací čísla můžete odesílat pomocí podatributu postal_code [PSČ]. Tento údaj můžete odeslat několika způsoby.

Odeslání jednoho PSČ

Uveďte celý číselný kód. Například:

postal_code [PSČ]    94043

Odeslání rozsahu PSČ

Uveďte 2 celé kódy oddělené pomlčkou (-). Například:

postal_code [PSČ]    94002-95460

Odeslání rozsahu PSČ za využití zástupného znaku

Uveďte libovolný počet číslic následovaných hvězdičkou (*). Uvedený příklad zahrne všechny kódy začínající na 94. Například:

postal_code [PSČ]    94*

Odeslání rozsahu PSČ za použití 2 předčíslí se zástupnými znaky

Pro zúžení rozsahu použijte 2 předčíslí s hvězdičkami (*) a pomlčkou (-). U obou předčíslí použijte stejné počty číslic. Například:

postal_code [PSČ]    94*-95*

Produkty nepodléhající dani

Není-li produkt předmětem zdanění, uveďte u podatributu rate [sazba] hodnotu 0. Například:

rate [sazba]    0

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory