tax [daň]: Definice

Pomocí atributu tax [daň] můžete uvést daňovou sazbu aplikovanou na váš produkt. Tento atribut použijte, potřebujete-li přepsat nastavení daně z Merchant Center.

Použití

Vyžadováno ve Spojených státech, když potřebujete změnit daňová nastavení svého účtu v Merchant Center. Tento atribut se používá pouze pro prodejní daň v USA. Nepoužívejte ho pro jiné daně, například daň z přidané hodnoty (DPH) nebo dovozní daň.

Potřebujete-li upravit nebo přepsat daň u některé z položek, použijte atribut tax [daň], který bude mít vždy přednost před daňovými nastaveními na úrovni účtu. Namísto používání tohoto atributu vám doporučujeme raději zadat požadované daňové sazby v nastaveních Merchant Center. Přečtěte si více o daňových nastaveních

Atribut daň používá 4 podatributy:

 • rate [sazba] (povinný): Procentuální sazba daně aplikovaná na cenu (číslo, například 8,75).
 • country [země] (volitelný): Země, do které je možné produkt dodat. Nastavení týkající se daní jsou v současné době dostupná pouze pro produkty směřující do Spojených států. Atribut country [země] (US) uveďte, používáte-li atributy region [region], postal_code [PSČ] nebo location_id [id_lokality].
 • tax_ship [přepravní_daň] (volitelný): Uvádí, jestli se na dopravu vztahuje daň (yes [ano] nebo no [ne]).
 • Chcete-li zadat oblast, použijte k tomu jednu ze 4 následujících možností:
  • region [region](volitelný): Uveďte stát. Odešlete kód země dle ISO 3166-2 bez předpony země (například CA).
  • postal_code [PSČ] (volitelný): Rozsah poštovních směrovacích čísel. Odešlete jednu z následujících variant:
   • jedno PSČ (například 94043),
   • rozsah PSČ (například 94002-95460),
   • rozsah PSČ ve formě předpony a zástupného znaku (*) (například 94*),
   • rozsah PSČ ve formě dvou předpon a zástupného znaku (*) (například 94*–95*).
  • location_id [id_lokality] (volitelný): Odešlete číselné ID vaší lokality definované rozhraním Google Ads API (AdWords API) (například pro Kalifornii použijte 21137).
  • location_group_name [název_skupiny_lokalit] (volitelné): Odešlete skupinu míst, kterou jste si předtím nastavili a pojmenovali v Merchant Center. Zvolte příslušný název skupiny (například Západní pobřeží). Informace o nastavování dodacích zón naleznete zde.

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ

Znaky Unicode (doporučují se pouze znaky ASCII)

Opakované pole Ano. Lze jej odeslat až 100krát, a tak definovat jednotlivé daně placené v různých lokalitách
 
Formát souboru Příklad
Textové zdroje

Formát tohoto atributu je závislý na odesílaných hodnotách a jejich pořadí. Uveďte daň a poté v závorce názvy dílčích atributů, které chcete odeslat. Atributy oddělujte dvojtečkou „:“.

Například chcete-li odeslat údaje o zemi, PSČ a daňové sazbě:

Název    tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]

Neuvedete-li v názvu podatributy, budeme předpokládat, že hodnoty u vašeho produktu zahrnují všechny 4 podatributy, a to v tomto pořadí:

 1. country [země]
 2. region [region]
 3. rate [sazba]
 4. tax_ship [přepravní_daň]

Hodnotu můžete naformátovat tak, že odešlete hodnoty jednotlivých podatributů, oddělené dvojtečkou (:), ve stejném pořadí jako u názvu. Nepoužívejte uvozovky. Příklad:

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:80302:8,75

V případě více lokalit odešlete atribut (se stejným názvem) vícekrát. Příklad:

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:80302:8,75

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:900*-901*:9,5

Nechcete-li pro daný produkt uvést některý volitelný podatribut (jako například region [region]), vložte dvojtečku (:), ale textové pole nechte prázdné. Příklad:

Název        tax [daň]
Příklad hodnoty    US::6,49:yes

Název        tax(country:rate) [daň(země:sazba)]
Příklad hodnoty    :6,49

Zdroje XML

Uveďte samostatný atribut pro každou daňovou skupinu.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5,00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 • Ujistěte se, že jste pokryli všechny lokality v USA (i místa, na která se zdanění nevztahuje), pokud jste pomocí atributu tax [daň] uvedli veškerá daňová nastavení. Není-li v některé lokalitě daň aplikována, uveďte pro ni hodnotu podatributu rate [sazba] 0.
 • Odešlete úplné a správné informace o daních a nákladech. Nemůžete-li přesně určit daňové náklady, uveďte takovou daň, která bude stejná nebo vyšší, než kolik uživatelé nakupující z vaší stránky Nákupy Google zaplatí.
 • Při odesílání daňových údajů postupujte v souladu s místními právními předpisy.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Použijte daňová nastavení v účtu Merchant Center. Pomocí těchto nastavení můžete nastavovat jednoduché paušální sazby nebo nechat Google automaticky počítat daňové sazby pro vaše produkty. Chcete-li použít jiná nastavení, než jaká jste si zvolili ve službě Merchant Center, můžete jako poslední možnost využít atribut tax [daň].
 • Atribut tax [daň] používejte pro produkty, které jsou osvobozené od daně nebo na které je aplikována zvláštní sazba daně. V daňových nastaveních účtu nemůžete pro jednotlivé produkty přidávat snížené sazby daně či daňová osvobození. Google počítá daňové sazby pro movitý majetek a nepodporuje snížené sazby ani osvobození od daně.
 • Uveďte, zda je zdaněna i doprava. Právní předpisy některých daňových úřadů mohou vyžadovat vyměřování daně na dopravu. Daň z dopravy můžete přidat pomocí podatributu tax_ship [přepravní_daň] nebo v nastaveních účtu. Přečtěte si více o daňových nastaveních

Další pravidla

Každou část si důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda se uvedené požadavky nevztahují na vaši zemi nebo produkt. V případě, že nesplníte požadavky, které pro vás platí, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

Jiné země než Spojené státy
Obchodníci zaměření na prodej business-to-business (B2B)
 • Odešlete sazbu daně, kterou hradí jednotlivci. Uváděné daňové sazby musí odpovídat sazbám pro jednotlivce, protože v současné době nepodporujeme nákupy business-to-business (B2B). Používáte-li zvláštní podmínky pro komerční kupující, můžete je uvést na svých stránkách, avšak neodesílejte případné zvláštní sazby ve svých produktových datech.

Příklady

Formátování textových zdrojů

Pro naformátování názvu uveďte atribut tax [daň] a poté přidejte v závorce názvy odesílaných podatributů. Jednotlivé podatributy oddělujte dvojtečkou (:).

Například chcete-li odeslat údaje o zemi, PSČ a daňové sazbě:

Název tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]

Naformátujte hodnotu tak, že odešlete hodnoty podatributů ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v názvu. Hodnoty podatributů oddělujte dvojtečkou (:). Příklad:

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:80302:8,75
Příklad hodnoty    US:30*:12,75

Můžete odeslat také cenu. Příklad:

Název        tax(rate) [daň(sazba)]
Příklad hodnoty    6,49 USD

I pokud neuvedete podatributy v názvu, odešlete všechny 4 podatributy v tomto pořadí:

 1. country [země]
 2. region [region]
 3. rate [sazba]
 4. tax_ship [přepravní_daň]

Příklad:

Název        tax [daň]
Příklad hodnoty    US:CA:8,25:yes

Nechcete-li pro daný produkt uvést některý volitelný podatribut (například region), vložte i tak dvojtečku (:), ale textové pole pak nechte prázdné. Příklad:

Název        tax [daň]
Příklad hodnoty    US::6,49

Název        tax(country:region:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    :6,49

Opakovaná pole (například regionální daně)

Textový zdroj

Můžete odeslat až 100 hodnot atributu daň a odlišit tak různé náklady v jednotlivých oblastech. Chcete-li odeslat více oblastí, odešlete atribut vícekrát (se stejným názvem). Příklad:

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:80302:8,75

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:900*-901*:9,5

XML

Chcete-li odeslat více dodacích skupin pro zdroj XML, přidejte pro každou dodací skupinu samostatný atribut. Pro každý produkt můžete odeslat až 100 atributů tax [daň].


   US    CA    10,00    yes    US    PA    11,00    yes    US    NY    9,00    yes

PSČ

Poštovní směrovací čísla můžete odesílat pomocí podatributu postal_code [PSČ]. Tento údaj můžete odeslat několika způsoby.

Odeslání jednoho PSČ

Uveďte celý číselný kód. Příklad:

postal_code [PSČ]    94043

Odeslání rozsahu PSČ

Uveďte dva celé kódy oddělené pomlčkou (-). Příklad:

postal_code [PSČ]    94002-95460

Odeslání rozsahu PSČ za využití zástupného znaku

Uveďte libovolný počet číslic následovaných hvězdičkou (*). Uvedený příklad zahrne všechny kódy začínající na 94. Příklad:

postal_code [PSČ]    94*

Odeslání rozsahu PSČ za použití 2 předčíslí se zástupnými znaky

Pro zúžení rozsahu použijte 2 předčíslí s hvězdičkami (*) a pomlčkou (-). U obou předčíslí použijte stejné počty číslic. Příklad:

postal_code [PSČ]    94*-95*

Produkty nepodléhající dani

Není-li produkt předmětem zdanění, uveďte u podatributu rate [sazba] hodnotu 0. Příklad:

rate [sazba]    0

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory