Balík [is_bundle]

Pomocou atribútu balík [is_bundle] môžete označiť, že ste vytvorili balík: hlavný výrobok doplnený ďalšími, odlišnými výrobkami, ktoré predávate spoločne ako balíček za jednu cenu.

Na základe tohto atribútu dokážeme váš výrobok odlíšiť od balíkov vytvorených výrobcami, viackusových balení a iných výrobkov bez príslušenstva, vďaka čomu môžeme váš výrobok zobrazovať v správnych situáciách.

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag

Kedy ich použiť

Povinné na zobrazovanie vašich výrobkov v bezplatných záznamoch na Googli, ak ste vytvorili balík obsahujúci hlavný výrobok.

Povinné pre nákupné reklamy, ak ste vytvorili súpravu obsahujúcu hlavný výrobok a zacieľujete na niektorú z týchto krajín:

 • Austrália
 • Brazília
 • Česko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Taliansko
 • Japonsko
 • Holandsko
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Spojené štáty

Hlavný výrobok súpravy je najdôležitejší výrobok spomedzi výrobkov obsiahnutých v súprave. Ďalšie výrobky by mali byť príslušenstvom alebo doplnkami k hlavnému výrobku. Príklady:

 • V prípade bábiky predávanej so súpravou oblečenia, ktorá nie je v rovnakom balení ako bábika, je hlavným výrobkom bábika a oblečenie predstavuje doplnky.
 • V prípade hernej konzoly, ktorá sa predáva s tromi videohrami, je hlavným výrobkom herná konzola.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Logická hodnota
Podporované hodnoty
(textové informačné kanály a informačné kanály XML)
yes
true
no
false
Podporované hodnoty
(informačné kanály rozhrania Content API)
yes
true 
no
false
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály

yes

Informačné kanály XML <g:is_bundle>yes</g:is_bundle>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Ak výrobok predstavuje vlastnú súpravu rôznych výrobkov, ktorú ste vytvorili, a táto súprava obsahuje hlavný výrobok, zadajte hodnotu yes [áno]. Napríklad ak predávate fotoaparát spolu s objektívom a taškou. Ak tento atribút nezadáte, použije sa predvolená hodnota no [nie].
 • Pri súpravách definovaných výrobcom atribút is_bundle [súprava] nezadávajte.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

Výrobky na mieru

Pomocou atribútu balík [is_bundle] nás môžete informovať, že ide o výrobok upravený na mieru (napríklad obsahuje gravírovanie alebo je inak prispôsobený).

Príklady

Balík definovaný maloobchodníkom

Údaje o výrobkoch pre 11,6-palcový Chromebook dodávaný s puzdrom na prenosný počítač a náhradnou batériou
Atribút Hodnota
názov [title] 11,6-palcový Chromebook – 16 GB disk SSD + puzdro na prenosný počítač a batéria s kapacitou 3 990 mAh
balík [is_bundle] yes

 

Údaje o výrobkoch pre digitálnu zrkadlovku Google 25,3 MPx s príslušenstvom
Atribút Hodnota
názov [title] Telo digitálnej zrkadlovky Google 25,3 MPx + balík príslušenstva
cena [price] 432.50 EUR
značka [brand] Google
balík [is_bundle] yes

 

Údaje o výrobkoch pre súpravu čiapky a šálu s logom Google
Atribút Hodnota
názov [title] Súprava čiapky a šálu s logom Google
balík [is_bundle] no

Hračky

K hračkám tiež môžete pridať príslušenstvo, napríklad k bábike pridať oblečenie.

Údaje o výrobkoch pre 45 cm vysokú bábiku Android + flitrová košeľa a nohavice k nej
Atribút Hodnota
názov [title] Bábika Android vysoká 45 cm + flitrová košeľa a nohavice k nej
balík [is_bundle] yes
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false
false