หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category]: คำจำกัดความ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติจากการจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Google การระบุชื่อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูง ตลอดจนการระบุข้อมูลราคา ยี่ห้อ และ GTIN ที่ถูกต้องจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้อง

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category] เป็นแอตทริบิวต์ที่ไม่บังคับและใช้ลบล้างการจัดหมวดหมู่อัตโนมัติของ Google ได้ในบางกรณี

กรณีที่ควรใช้

ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

Google จะยอมรับการลบล้างหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

 1. การคำนวณภาษีของสหรัฐอเมริกา คุณลบล้างการจัดหมวดหมู่อัตโนมัติของ Google สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในสหรัฐอเมริกาได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้อัตราภาษีของสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์
 2. การบังคับใช้ข้อกำหนดแอตทริบิวต์เฉพาะหมวดหมู่ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์บางประเภท (เช่น เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ หรือซอฟต์แวร์) มีช่องที่ต้องกรอกเพิ่มเติม หาก Google กำหนดผลิตภัณฑ์ของคุณผิดเป็นหนึ่งในหมวดหมู่เหล่านี้ ให้ใช้แอตทริบิวต์นี้ลบล้างการจัดหมวดหมู่ดังกล่าวและนำข้อกำหนดเฉพาะหมวดหมู่ออก
 3. การกำหนดเป้าหมายของแคมเปญ Google Ads หากกำหนดแคมเปญโฆษณาโดยอิงตามหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google แล้ว คุณจะใช้แอตทริบิวต์นี้เพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในโครงสร้างแคมเปญได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแคมเปญ Shopping ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์
 4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องจัดหมวดหมู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง หากมีการกำหนดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง คุณใช้แอตทริบิวต์หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google [google_product_category] เพื่อลบล้างหมวดหมู่ดังกล่าวและตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ยังเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

ค่าที่รองรับ

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: รหัสหรือเส้นทางแบบเต็มของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดรายการหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ทั้งหมด ดังนี้

หากต้องการดาวน์โหลดรายการนี้เป็นภาษาอื่น ให้ทำดังนี้

 • เลือกภาษาจากเมนูที่ด้านล่างของหน้านี้ จากนั้นลิงก์เหล่านี้จะอัปเดตเป็นภาษาดังกล่าว

หากต้องการป้องกันไม่ให้เกิดข้อความที่อ่านไม่ออกในเวอร์ชัน .txt ให้ทำดังนี้

ขีดจำกัด

1 หมวดหมู่ต่อผลิตภัณฑ์ 1 รายการ

ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ

2271
หรือ
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า > ชุดเดรส [Apparel & Accessories > Clothing > Dresses]

ฟีด XML <g:google_product_category>2271</g:google_product_category>
หรือ
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ > เครื่องแต่งกาย > ชุดเดรส <g:google_product_category>[Apparel &amp; Accessories &gt; Apparel &gt; Dresses]</g:google_product_category>


โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

 • ใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น คุณจะเลือกส่งรหัสหรือเส้นทางแบบเต็มของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ก็ได้ แต่จะส่งทั้ง 2 รายการไม่ได้ หากไม่มีหมวดหมู่ที่ตรงกับผลิตภัณฑ์หรือต้องการส่งหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณเอง ให้ใช้แอตทริบิวต์ประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type] แทน
 • หากการจัดหมวดหมู่รหัสผลิตภัณฑ์ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ ให้ใช้ค่าภาษาอังกฤษหรือรหัสตัวเลข
 • เลือก 1 หมวดหมู่ที่อธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ดีที่สุด เลือกหมวดหมู่ตามฟังก์ชันหลักของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าเครื่องเล่น MP3 อาจมีฟังก์ชันอื่นๆ เช่น นาฬิกา แต่ฟังก์ชันหลักก็คือเครื่องเล่น MP3 ดังนั้นจึงควรเลือกหมวดหมู่เครื่องเล่น MP3 ดังนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ > เสียง > เครื่องเล่นเพลงและเครื่องบันทึกเสียง > เครื่องเล่น MP3 [Electronics > Audio > Audio Players & Recorders > MP3 Players] (233)
 • เลือกหมวดหมู่ที่เจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น สำหรับที่ชาร์จเครื่องเล่น MP3 ให้เลือกหมวดหมู่อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเล่น MP3 ดังนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ > เสียง > อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเล่นเพลง > อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเล่น MP3 [Electronics > Audio > Audio Accessories > MP3 Player Accessories] (232) อย่าใช้แค่หมวดหมู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [Electronics] (222)
 • ใช้หมวดหมู่ที่เผยแพร่หลังเดือนสิงหาคม 2011 อย่าใช้หมวดหมู่ที่เผยแพร่ก่อนเดือนสิงหาคม 2011 ใช้ลิงก์ด้านบนสำหรับค่าล่าสุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ใช้หมวดหมู่ล่าสุด การเสนอราคาสำหรับแคมเปญ Shopping ใน Google Ads จะขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ล่าสุด แม้ว่าคุณจะส่งหมวดหมู่เวอร์ชันใดก็ได้ที่เผยแพร่หลังเดือนสิงหาคม 2011 แต่เราจะแปลหมวดหมู่เหล่านี้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ดังนั้น หากใช้หมวดหมู่ที่ล้าสมัย สิ่งที่คุณส่งอาจไม่ตรงกับที่คุณเห็น 

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

ตรวจสอบแต่ละหัวข้อโดยละเอียดเพื่อระบุว่าข้อกำหนดนั้นบังคับใช้กับประเทศหรือผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ และจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

ผลิตภัณฑ์ที่ขายบน Google
Google จะใช้ค่าหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category] ที่คุณมีในฟีดเพื่อช่วยกำหนดอัตราภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณขายบน Google โดยตรงในรัฐที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีผู้ให้บริการตลาดกลาง
แคมเปญโฆษณา Shopping

คุณใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category] (แสดงเป็น “หมวดหมู่”) เพื่อช่วยจัดระเบียบกลุ่มผลิตภัณฑ์ในแคมเปญโฆษณา Shopping ได้ในตุรกี นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และอิตาลี สําหรับประเทศอื่นๆ ทั้งหมด คุณใช้ได้เฉพาะแอตทริบิวต์ประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type] ในการช่วยจัดระเบียบกลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับการเสนอราคาในแคมเปญ Shopping ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแคมเปญ Shopping ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ต่อไปนี้เมื่อส่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์
  • อาหาร, เครื่องดื่มและบุหรี่ > เครื่องดื่ม > เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages] (499676) หรือหมวดหมู่ย่อยอื่นๆ
  • ศิลปะและบันเทิง > งานอดิเรกและศิลปะเชิงสร้างสรรค์ > อุปกรณ์สำหรับหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอร์และกลั่นไวน์ที่บ้าน [Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Homebrewing & Winemaking Supplies] (3577) หรือหมวดหมู่ย่อยอื่นๆ
แพ็กเกจที่ผู้ขายกำหนด
 • ใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแพ็กเกจของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน หากแพ็กเกจมีผลิตภัณฑ์หลัก ให้ใช้หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์หลัก เช่น สำหรับกล้องดิจิทัลที่มาพร้อมกับกระเป๋า ให้ใช้ กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้อง > กล้องถ่ายรูป > กล้องดิจิทัล [Cameras & Optics > Cameras > Digital Cameras] (152)
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตพร้อมสัญญาหรือแผนการผ่อนชำระ
 • ใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้เราทราบเมื่อส่งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตพร้อมสัญญาหรือแผนการผ่อนชำระ
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ > การสื่อสาร > โทรศัพท์ > โทรศัพท์มือถือ [Electronics > Communications > Telephone > Mobile Phones] (267)
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ > คอมพิวเตอร์ > คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต [Electronics > Computers > Tablet Computers] (4745)
 • คุณอาจกำหนดแอตทริบิวต์ราคา [price] เป็น 0 สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ขายพร้อมสัญญา หากส่งราคาเป็น 0 คุณจะต้องกำหนดแอตทริบิวต์หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category] เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ > การสื่อสาร > โทรศัพท์ > โทรศัพท์มือถือ [Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones] (267)
บัตรของขวัญ
 • ใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้เราทราบเมื่อส่งบัตรของขวัญ
  • ศิลปะและบันเทิง > ปาร์ตี้และงานเลี้ยงฉลอง > การให้ของขวัญ > บัตรของขวัญและใบรับรอง [Arts & Entertainment > Party & Celebration > Gift Giving > Gift Cards & Certificates] (53)
การสมัครใช้บริการซอฟต์แวร์
 • ใช้หมวดหมู่ซอฟต์แวร์ > ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ( 313 ) เพื่อแจ้งให้เราทราบเมื่อส่งการสมัครใช้บริการซอฟต์แวร์หรือใช้หมวดหมู่ย่อยรายการใดรายการหนึ่ง เช่น
  • ซอฟต์แวร์ > ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ > ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและรักษาความปลอดภัย [Software > Computer Software > Antivirus & Security Software] (5299)

ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย

An illustration of a woman wearing a black dress

ผลิตภัณฑ์ สเก็ตเตอร์เดรส
ชื่อ [title] สเก็ตเตอร์เดรส - สีดำ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google [google_product_category] Clothing & Accessories > Clothing > Dresses [เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า > ชุดเดรส]

Google Malibu Sunglasses

ผลิตภัณฑ์ แว่นตากันแดด Google Malibu
ชื่อ [title] แว่นตากันแดด Google Malibu - สีน้ำตาล
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google [google_product_category] 178
เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต
ผลิตภัณฑ์ แจ็คเก็ตสีดำ Google
ชื่อ [title] แจ็คเก็ต Google พร้อมซิปแบบยาวเต็มตัวสีดำสำหรับผู้ชาย
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google [google_product_category] Clothing & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets [เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า > เสื้อผ้าชั้นนอก > เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต]

 

ผลิตภัณฑ์ เสื้อ Google แบบถอดออกทางศีรษะ
ชื่อ [title] เสื้อ Google แบบถอดออกทางศีรษะมีซิปที่คอสีฮีเธอร์/สีดำสำหรับผู้ชาย
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google [google_product_category] Clothing & Accessories > Clothing > Outerwear [เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า > เสื้อผ้าชั้นนอก]

 

ผลิตภัณฑ์ เสื้อแบบมีฮู้ด Google
ชื่อ [title] เสื้อแบบมีฮู้ดเนื้อผ้า Tri-blend สีเทา Google
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google [google_product_category] Clothing & Accessories > Clothing [เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า]
แหวนและเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์ แหวนแต่งงานทองคำขาว
ชื่อ [title] แหวนแต่งงานทองคำขาว - 14 กะรัต 3 มม.
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google [google_product_category] Clothing & Accessories> Jewelry > Rings [เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เครื่องประดับ > แหวน]
สี [color] สีทองคำขาว
วัสดุ [material] ทองคำขาว

 

ผลิตภัณฑ์ แหวนหมั้นชุบทองคำขาว
ชื่อ [title] แหวนหมั้นชุบทองคำขาวทรงกลมแบบคลาสสิก
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google [google_product_category] Clothing & Accessories > Jewelry [เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เครื่องประดับ]
สี [color] สีเงิน
วัสดุ [material] ทองคำขาว

 

ผลิตภัณฑ์ แหวนควอตซ์แบบสวมหลายนิ้ว
ชื่อ [title] แหวนซิลเวอร์ควอตซ์แบบสวมหลายนิ้ว
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google [google_product_category] Clothing & Accessories [เสื้อผ้าและเครื่องประดับ]
สี [color] สีเงิน
วัสดุ [material] เงิน/ควอตซ์
โทรศัพท์มือถือ

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

ผลิตภัณฑ์ Google Pixel 3
ชื่อ [title] Google Pixel 3 - 32 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู พร้อมสัญญา
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ > การสื่อสาร > โทรศัพท์ > โทรศัพท์มือถือ]
GTIN [gtin] 00723755006386
ยี่ห้อ [brand] Google
การสมัครใช้บริการซอฟต์แวร์
ผลิตภัณฑ์ Google Security Software Basic Edition (การสมัครใช้บริการ 1 ปี)
ชื่อ [title] Google Security Software Basic Edition (การสมัครใช้บริการ 1 ปี)
ราคา [price] 290.90 THB
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google [google_product_category] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [ซอฟต์แวร์ > ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ > ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและรักษาความปลอดภัย]
ยี่ห้อ [brand] Google
GTIN [gtin] 1234567890123
shipping [การจัดส่ง] 0.00 THB
ลิงก์รูปภาพ [image_link] https://www.example.com/logo.jpg
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว