การแจ้งเตือน

คุณจะดูเนื้อหาสำหรับทั้งประสบการณ์การใช้งาน Merchant Center Next และ Merchant Center แบบคลาสสิกได้ในศูนย์ช่วยเหลือนี้ โปรดมองหาโลโก้ที่ด้านบนของแต่ละบทความ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้บทความ Merchant Center เวอร์ชันที่เหมาะกับคุณ 

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category]

ไอคอนที่กำหนดเองสำหรับ Merchant Center แบบคลาสสิกและ Merchant Center Next

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติจากฟีเจอร์การจัดหมวดหมู่ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Google การระบุชื่อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูง ตลอดจนการระบุข้อมูลราคา แบรนด์ และ GTIN ที่ถูกต้องจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้อง

ในบางกรณี คุณจะใช้แอตทริบิวต์หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category] เพื่อลบล้างการจัดหมวดหมู่อัตโนมัติของ Google ได้

ในบทความนี้


กรณีที่ควรใช้

Optional ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

Google จะยอมรับการลบล้างหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

 1. การคำนวณภาษีของสหรัฐอเมริกา คุณลบล้างการจัดหมวดหมู่อัตโนมัติของ Google สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในสหรัฐอเมริกาได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้อัตราภาษีของสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์
 2. การบังคับใช้ข้อกำหนดแอตทริบิวต์เฉพาะหมวดหมู่ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์บางประเภท (เช่น เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ หรือซอฟต์แวร์) มีช่องที่ต้องกรอกเพิ่มเติม หาก Google กำหนดผลิตภัณฑ์ของคุณผิดเป็นหนึ่งในหมวดหมู่เหล่านี้ ให้ใช้แอตทริบิวต์นี้ลบล้างการจัดหมวดหมู่ดังกล่าวและนำข้อกำหนดเฉพาะหมวดหมู่ออก
 3. การกำหนดเป้าหมายของแคมเปญ Google Ads หากกำหนดแคมเปญโฆษณาโดยอิงตามหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google แล้ว คุณจะใช้แอตทริบิวต์นี้เพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในโครงสร้างแคมเปญได้
 4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณจะต้องจัดหมวดหมู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง หากมีการกำหนดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category] เพื่อลบล้างหมวดหมู่ดังกล่าวและตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ยังเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รูปแบบ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อให้ Google เข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง

ดูวิธีส่งแอตทริบิวต์และค่าแอตทริบิวต์

ค่าที่รองรับ
 • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: รหัสหรือเส้นทางแบบเต็มของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คุณจะส่งรหัสหรือเส้นทางแบบเต็มก็ได้ แต่จะส่งทั้ง 2 รายการไม่ได้
 • ดาวน์โหลดรายการหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ทั้งหมด ดังนี้

หากต้องการป้องกันไม่ให้เกิดข้อความที่อ่านไม่ออกในเวอร์ชัน .txt ให้เปลี่ยนการเข้ารหัสของเบราว์เซอร์เป็น Unicode UTF-8

 • หากต้องการดาวน์โหลดรายการนี้เป็นภาษาอื่น คุณสามารถเลือกภาษานั้นได้จากเมนูที่ด้านล่างของหน้านี้
ขีดจำกัด 1 หมวดหมู่ต่อผลิตภัณฑ์ 1 รายการ
ฟิลด์ที่ซ้ำได้ ไม่มี
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ

2271
หรือ
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า > เดรส

ฟีด XML <g:google_product_category>2271</g:google_product_category>
หรือ
<g:google_product_category>เสื้อผ้าและเครื่องประดับ &gt; เสื้อผ้า &gt; เดรส</g:google_product_category>

โปรดดูแหล่งข้อมูล Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หมายเหตุ: อย่าลืมส่งไฟล์ฟีดข้อมูลในรูปแบบที่เรารองรับ เพื่อให้ระบบจดจำแอตทริบิวต์ข้อมูลผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง

 

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์และจะแจ้งให้คุณทราบในบัญชี Merchant Center

 • ใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น คุณจะเลือกส่งรหัสหรือเส้นทางแบบเต็มของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ก็ได้ แต่จะส่งทั้ง 2 รายการไม่ได้ หากไม่มีหมวดหมู่ที่ตรงกับผลิตภัณฑ์หรือต้องการส่งหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณเอง ให้ใช้แอตทริบิวต์ประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type] แทน
 • หากการจัดหมวดหมู่รหัสผลิตภัณฑ์ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ ให้ใช้ค่าภาษาอังกฤษหรือรหัสตัวเลข

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการทำตามข้อกำหนดพื้นฐาน

 • เลือก 1 หมวดหมู่ที่อธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ดีที่สุด เลือกหมวดหมู่ตามฟังก์ชันหลักของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าเครื่องเล่น MP3 อาจมีฟังก์ชันอื่นๆ เช่น นาฬิกา แต่ฟังก์ชันหลักก็คือการใช้เป็นเครื่องเล่น MP3 คุณจึงควรเลือกหมวดหมู่เครื่องเล่น MP3 ดังนี้ อิเล็กทรอนิกส์ > เสียง > เครื่องเล่นและบันทึกเสียง > เครื่องเล่น MP3 (รหัส: 233)
 • ใช้หมวดหมู่ที่เจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น สำหรับที่ชาร์จเครื่องเล่น MP3 ให้ใช้หมวดหมู่อุปกรณ์เครื่องเล่น MP3 ดังนี้ อิเล็กทรอนิกส์ > เสียง > อุปกรณ์ทางเสียง > อุปกรณ์เครื่องเล่น MP3 (รหัส: 232) อย่าใช้แค่หมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์ (รหัส: 222)
 • ใช้หมวดหมู่ล่าสุด การเสนอราคาสำหรับแคมเปญ Shopping ใน Google Ads จะขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ล่าสุด แม้ว่าคุณจะส่งหมวดหมู่เวอร์ชันใดก็ได้ที่เผยแพร่หลังเดือนสิงหาคม 2011 เราก็จะแปลหมวดหมู่เหล่านี้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ดังนั้น หากใช้หมวดหมู่ที่ล้าสมัย สิ่งที่คุณส่งอาจไม่ตรงกับที่คุณเห็น

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูลแต่ละส่วนโดยละเอียดเพื่อพิจารณาว่าข้อกำหนดนั้นบังคับใช้กับประเทศหรือผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์และจะแจ้งให้คุณทราบในบัญชี Merchant Center

ผลิตภัณฑ์ที่ขายบน Google
Google จะใช้ค่าหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category] ที่คุณมีในฟีดเพื่อช่วยกำหนดอัตราภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณขายบน Google โดยตรงในรัฐที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา
แคมเปญโฆษณา Shopping

คุณสามารถใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google (แสดงเป็น "หมวดหมู่") เพื่อช่วยจัดระเบียบกลุ่มผลิตภัณฑ์ในแคมเปญโฆษณา Shopping ได้ในตุรกี นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และอิตาลี สำหรับประเทศอื่นๆ ทั้งหมด คุณใช้ได้เฉพาะแอตทริบิวต์ประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type] ในการช่วยจัดระเบียบกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการเสนอราคาในแคมเปญ Shopping

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ต่อไปนี้เมื่อส่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์
  • อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ > เครื่องดื่ม > เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (รหัส: 499676) หรือหมวดหมู่ย่อยอื่นๆ
  • ศิลปะและความบันเทิง > งานอดิเรกและศิลปะสร้างสรรค์ > อุปกรณ์ต้มหรือกลั่นเหล้าและเครื่องทำไวน์ (รหัส: 3577) หรือหมวดหมู่ย่อยอื่นๆ
แพ็กเกจที่ผู้ขายกำหนด
 • ใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแพ็กเกจของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน หากแพ็กเกจมีผลิตภัณฑ์หลัก ให้ใช้หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์หลัก เช่น สำหรับกล้องดิจิทัลที่มาพร้อมกับกระเป๋า ให้ใช้กล้องและออปติก > กล้อง > กล้องดิจิตอล (รหัส: 152)
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตพร้อมสัญญาหรือแผนการผ่อนชำระ
 • ใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้เราทราบเมื่อส่งข้อมูลโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตพร้อมสัญญาหรือแพ็กเกจการผ่อนชำระ
  • อิเล็กทรอนิกส์ > การสื่อสาร > การโทรศัพท์ > โทรศัพท์เคลื่อนที่ (รหัส: 267)
  • อิเล็กทรอนิกส์ > คอมพิวเตอร์ > คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (รหัส: 4745)
 • คุณอาจกำหนดแอตทริบิวต์ราคา [price] เป็น 0 สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ขายพร้อมสัญญา หากส่งราคาเป็น 0 คุณจะต้องกำหนดแอตทริบิวต์หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google [google_product_category] เป็น อิเล็กทรอนิกส์ > การสื่อสาร > การโทรศัพท์ > โทรศัพท์เคลื่อนที่ (รหัส: 267)
บัตรของขวัญ
 • ใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google ต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้เราทราบเมื่อส่งบัตรของขวัญ
  • ศิลปะและความบันเทิง > ปาร์ตี้และการเฉลิมฉลอง > การให้ของขวัญ > กิ๊ฟการ์ดและบัตรกำนัล (รหัส: 53)
การสมัครใช้บริการซอฟต์แวร์
 • ใช้หมวดหมู่ซอฟต์แวร์ > ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (รหัส: 313) เพื่อแจ้งให้เราทราบเมื่อส่งการสมัครใช้บริการซอฟต์แวร์หรือใช้หมวดหมู่ย่อยรายการใดรายการหนึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  • ซอฟต์แวร์ > ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ > ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและความปลอดภัย (รหัส: 5299)

ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย

An illustration of a woman wearing a black dress

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับสเก็ตเตอร์เดรสสีดำ
แอตทริบิวต์ ค่า

ชื่อ [title]

สเก็ตเตอร์เดรส - สีดำ

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google

[google_product_category]

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า > เดรส

Google Malibu Sunglasses

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแว่นตากันแดด Google Malibu สีน้ำตาล
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] แว่นตากันแดด Google Malibu - สีน้ำตาล

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google

[google_product_category]

178
เสื้อโค้ทและแจ็กเก็ต

ภาพนี้แสดงเสื้อแจ็กเก็ตแบบซิปยาวเต็มตัวด้านหน้าสําหรับผู้ชายที่มีแบรนด์ Google

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแจ็กเก็ต Google พร้อมซิปสำหรับผู้ชาย
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] แจ็กเก็ตพร้อมซิปแบบยาวเต็มตัวสีดำจาก Google Men's Performance

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google

[google_product_category]

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า > เสื้อผ้าชั้นนอก > เสื้อคลุมและแจ็คเก็ต

ภาพนี้แสดงเสื้อสวมหัวแบบมีซิปที่คอที่มีแบรนด์ Google

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อ Google แบบถอดออกทางศีรษะ
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อแบบถอดออกทางศีรษะมีซิปที่คอสีฮีเธอร์/สีดำจาก Google Men's Performance

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google

[google_product_category]

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า > เสื้อผ้าชั้นนอก

ภาพนี้แสดงเสื้อฮู้ดที่มีแบรนด์ Google

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเสื้อแบบมีฮู้ด Google
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อแบบมีฮู้ดเนื้อผ้า Tri-blend สีเทา Google

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google

[google_product_category]

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า
แหวนและเครื่องประดับ

ภาพนี้แสดงแหวนทองแต่งงาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแหวนแต่งงานทองคำขาว
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] แหวนแต่งงานทองคำขาว - 14 กะรัต 3 มม.

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google

[google_product_category]

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เครื่องเพชรพลอย > แหวน
สี [color] สีทองคำขาว
วัสดุ [material] ทองคำขาว

ภาพนี้แสดงแหวนหมั้นชุบทองคำขาว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแหวนหมั้นชุบแพลตินัม
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] แหวนหมั้นชุบแพลตินัมทรงกลมแบบคลาสสิก

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google

[google_product_category]

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ > เครื่องเพชรพลอย
สี [color] สีเงิน
วัสดุ [material] แพลตินัม

ภาพนี้แสดงแหวนควอตซ์แบบสวมหลายนิ้ว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแหวนควอตซ์แบบสวมหลายนิ้ว
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] แหวนซิลเวอร์ควอตซ์แบบสวมหลายนิ้ว

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google

[google_product_category]

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
สี [color] สีเงิน
วัสดุ [material] เงิน/ควอตซ์
โทรศัพท์มือถือ

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ Google Pixel 3
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] Google Pixel 3 - 32 GB สีน้ำเงินมิดไนท์บลู พร้อมสัญญา

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google

[google_product_category]

อิเล็กทรอนิกส์ > การสื่อสาร > การโทรศัพท์ > โทรศัพท์เคลื่อนที่
GTIN [gtin] 00723755006386
แบรนด์ [brand] Google
การสมัครใช้บริการซอฟต์แวร์

ภาพนี้แสดงซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยรุ่นพื้นฐานของ Google

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ Google Security Software Basic Edition
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] Google Security Software Basic Edition (การสมัครใช้บริการ 1 ปี)
ราคา [price] 299.00 THB

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google

[google_product_category]

ซอฟต์แวร์ > ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ > ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและความปลอดภัย
แบรนด์ [brand] Google
GTIN [gtin] 1234567890123
การจัดส่ง [shipping] 0.00 THB
ลิงก์รูปภาพ [image_link] https://www.example.com/logo.jpg

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก