product_type [loại_sản_phẩm]: Định nghĩa

 

Sử dụng thuộc tính product_type [loại_sản_phẩm] để bao gồm hệ thống phân loại sản phẩm riêng trong dữ liệu sản phẩm của bạn. Không giống như thuộc tính google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google], bạn sẽ chọn giá trị muốn bao gồm. Các giá trị mà bạn gửi cho product_type [loại_sản_phẩm] có thể được sử dụng để sắp xếp tùy chọn đặt giá thầu và báo cáo trong chiến dịch mua sắm trên Google Ads. 

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại

Chuỗi (Ký tự Unicode. Khuyên dùng: Chỉ ASCII)

Giới hạn 0 - 750 ký tự
Trường lặp lại Tối đa 5 lần, nhưng hãy nhớ rằng chỉ có giá trị product_type [loại_sản_phẩm] đầu tiên là được dùng để tổ chức đặt giá thầu và báo cáo trong các Chiến dịch mua sắm Google Ads. Tách các loại sản phẩm bằng dấu phẩy ( , ). Không sử dụng dấu phẩy ( , ) trong giá trị loại sản phẩm đã gửi, do chúng tôi sẽ diễn giải là các loại sản phẩm riêng biệt. (Ví dụ: nếu bạn gửi House, Garden & Kitchen [Nhà, Vườn & Bếp], giá trị House [Nhà] được hiểu là một loại sản phẩm riêng biệt với Garden & Kitchen [Vườn & Bếp]).
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [Tại nhà > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi]

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:product_type>Tại nhà &gt; Đầm &gt; Đầm maxi</g:product_type>


Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

  • Không có yêu cầu tối thiểu cho thuộc tính này. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần tuân theo các nguyên tắc định dạng nếu không sẽ không thể sử dụng các thông tin mình gửi.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

  • Sử dụng > để tách nhiều cấp trong một danh mục Ngoài ra, hãy bao gồm một dấu cách trước và sau dấu > . Ví dụ: Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [Trang chủ > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi].
  • Gửi product_type [loại_sản_phẩm] cho các sản phẩm được sử dụng trong bất kỳ loại chiến dịch nào. Khi bạn gửi product_type [loại_sản_phẩm], chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm bạn đang bán và khi chúng tôi hiểu sản phẩm bạn đang bán, chúng tôi có thể giúp kết nối người dùng với sản phẩm của bạn. Thêm vào đó, bạn cũng có thể sử dụng các giá trị bạn gửi để tổ chức Chiến dịch mua sắm theo giá trị mà bạn tự chọn. 
  • Nếu bạn sử dụng product_type [loại_sản_phẩm] để tổ chức đặt giá thầu và báo cáo trong Google Ads, bạn không nên gửi nhiều giá trị. Chỉ sử dụng giá trị đầu tiên. Tìm hiểu về cách quản lý nhóm sản phẩm với loại sản phẩm.
  • Nếu phân loại sản phẩm có nhiều cấp, hãy bao gồm tất cả các cấp. Ví dụ: nếu sản phẩm nằm trong Maxi Dresses [Đầm maxi][, hãy liệt kê đầy đủ chuỗi: Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [Trang chủ > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi]
  • Sử dụng thông tin "breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp)" đầy đủ. Bất cứ khi nào có thể, bạn nên thêm các danh mục chi tiết hơn vì danh mục chi tiết giúp phân loại sản phẩm chính xác hơn. Ví dụ: Books > Non-Fiction > Sports > Baseball [Sách > Không hư cấu > Thể thao > Bóng chày] tốt hơn Baseball [Bóng chày]. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng loại sản phẩm để tổ chức Chiến dịch mua sắm của bạn.
  • Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi cùng một giá trị cho các thuộc tính google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google]product_type [loại_sản_phẩm], nhưng giá trị google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] phải là danh mục sản phẩm của Google được hỗ trợ.

Ví dụ

Loại sản phẩm có nhiều cấp độ
Sản phẩm Đầm maxi
product_type [loại_sản_phẩm] Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [Trang chủ > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi] 
   
Sản phẩm Google Nexus 6
product_type [loại_sản_phẩm] Product > Mobile Phones > Android [Sản phẩm > Điện thoại di động > Android] 
   
Sản phẩm Ống kính máy ảnh SLR
product_type [loại_sản_phẩm] Home > Photography > Lenses > SLR Lenses [Trang chủ > Nhiếp ảnh > Ống kính > Ống kính SLR]
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố