product_type [typ_výrobku]: definícia

 

Ak chcete zahrnúť svoj vlastný systém kategorizácie výrobkov do údajov o výrobkoch, použite atribút product_type [typ_výrobku]. Na rozdiel od atribútu google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] je na vás, ktorú hodnotu uvediete. Hodnoty, ktoré zadáte pre atribút product_type [typ_výrobku], môžete použiť na organizáciu ponúkania cien a vytvárania prehľadov v kampani v Nákupoch v službe Google Ads. 

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ

Reťazec (Znaky Unicode. Odporúčané: iba kódovanie ASCII)

Obmedzenia 0 – 750 znakov
Opakované pole Až päťkrát, ale nezabudnite, že iba prvá hodnota product_type [typ_výrobku] sa použije na organizáciu ponúkania cien a vytvárania prehľadov v kampaniach v Nákupoch v službe Google Ads. Viaceré typy výrobkov oddeľte čiarkou ( , ). Čiarku ( , ) nepoužívajte v rámci zadanej hodnoty typu výrobku, pretože by sme ich chápali ako samostatné typy výrobkov. (Napríklad, ak zadáte Dom, záhrada a kuchyňa, hodnotu Dom chápeme ako samostatný typ výrobku oddelený od Záhrada a kuchyňa.)
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [Domov > Pre ženy > Šaty > Maxi šaty]

Informačné kanály XML <g:product_type>Domov > Pre ženy > Šaty > Maxi šaty</g:product_type>


Viac informácií o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

  • Pre tento atribút nie sú stanovené žiadne minimálne požiadavky. Nezabúdajte, že stále musíte dodržiavať pokyny týkajúce sa formátovania, inak vami odoslané informácie nebudú použiteľné.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

  • Na oddelenie viacerých úrovní v kategórii použite znak >. Pred a po znaku > použite medzeru. Príklad: Domov > Pre ženy > Šaty > Maxi šaty.
  • Zadajte product_type [typ_výrobku] pre výrobky používané v akomkoľvek type kampane. Keď zadáte product_type [typ_výrobku], môžeme lepšie pochopiť, čo predávate, a keď pochopíme, čo predávate, môžeme pomôcť spájať používateľov s vašimi výrobkami. Hodnoty, ktoré zadáte, môžete navyše použiť na organizáciu svojich kampaní v Nákupoch podľa vami vybratých hodnôt. 
  • Ak používate product_type [typ_výrobku] na organizáciu ponúkania cien a vytvárania prehľadov v službe Google Ads, odporúčame, aby ste nezadávali viac ako jednu hodnotu. Použije sa iba prvá hodnota. Prečítajte si ďalšie informácie o spravovaní skupín výrobkov pomocou typu výrobku.
  • Ak vaša vlastná kategorizácia výrobkov zahŕňa viaceré úrovne, zahrňte ich všetky. Napríklad, ak výrobky patria do kategórie Maxi šaty, uveďte celý reťazec: Domov > Pre ženy > Šaty > Maxi šaty
  • Použite celý popis cesty. Odporúčame, aby ste vždy, keď je to možné, uvádzali podrobné kategórie, pretože sa tak výrobok presnejšie kategorizuje. Napríklad, kategória Knihy > Populárno-náučné > Športy > Bejzbal je lepšia ako len Bejzbal. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní typov výrobku na organizáciu kampaní v Nákupoch.
  • Môžete zadať rovnaké hodnoty pre atribúty google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] a product_type [typ_výrobku], ale hodnota google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] musí byť podporovaná kategória výrobku na Googli.

Príklady

Typ výrobku s viacerými úrovňami
Výrobok Maxi šaty
product_type [typ_výrobku] Domov > Pre ženy > Šaty > Maxi šaty 
   
Výrobok Google Nexus 6
product_type [typ_výrobku] Výrobok > Mobilné telefóny > Android 
   
Výrobok Objektív fotoaparátu SLR
product_type [typ_výrobku] Domov > Fotografovanie > Objektívy > Objektívy SLR
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory