Cách liên kết Merchant Center với Display & Video 360

Các bước mô tả được nêu ở phần bên dưới chỉ dành cho nhà quảng cáo hiện đang sở hữu tài khoản Display & Video 360.

Display & Video 360, một nền tảng bên cầu (DSP) của Google Marketing Platform, hỗ trợ Ad Exchanges, các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba và các sản phẩm khác nằm trong bộ Google Marketing Platform (như Campaign Manager và Search Ads 360) để quản lý các hoạt động mua quảng cáo trên phương tiện truyền thông và mua khoảng không quảng cáo ở thời gian thực trên một nền tảng duy nhất.

Before you can create dynamic creatives powered by Google Merchant Center, you must first link your Merchant Center account to your advertiser in Display & Video 360. Once you've linked your Merchant Center account, all of the information in your product data feed will be accessible in Display & Video 360 for creating product-level dynamic remarketing creatives.

Dữ liệu sản phẩm của bạn sẽ ở chế độ chỉ đọc trong Display & Video 360, do đó bạn có thể tiếp tục cập nhật trực tiếp dữ liệu này trong Merchant Center.

Liên kết tới Display & Video 360 từ Merchant Center

Bạn có thể liên kết tài khoản Display & Video 360 với Merchant Center bằng các bước sau:

  1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy đi đến menu thả xuống có biểu tượng dấu 3 chấm rồi nhấp vào Liên kết tài khoản.
  2. Chọn Google Marketing Platform 
  3. Nhấp vào nút dấu cộng.
  4. Nhập ID cho nhà quảng cáo của bạn vào Display & Video 360, sau đó nhấp vào Lưu.

Nếu bạn sử dụng tài khoản nhiều khách hàng trong Merchant Center, thì bạn có thể liên kết tài khoản mẹ hoặc từng tài khoản con với Display & Video 360. Nếu liên kết với tài khoản mẹ thì bạn sẽ có thể sử dụng dữ liệu sản phẩm từ mọi tài khoản con trong quảng cáo trong Display & Video 360.

Quản lý các tài khoản được liên kết

Khi bạn đã liên kết tài khoản Merchant Center với Display & Video 360, bạn có thể quản lý các tài khoản liên kết hoặc hủy liên kết bất kỳ tài khoản nào khỏi Merchant Center vào bất cứ lúc nào.

Nếu bạn cần hủy liên kết tài khoản của mình, hãy chuyển tới phần Google Marketing Platform và chọn Hủy liên kết bên cạnh mã nhà quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về quảng cáo động trong Display & Video 360

Nếu bạn đã có tài khoản Display & Video 360, thì bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thiết lập quảng cáo động cho dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center bằng cách đăng nhập vào Trung tâm trợ giúp Display & Video 360.

Nếu bạn không có tài khoản Display & Video 360, hãy tìm hiểu thêm về việc mua Quảng cáo hiển thị hình ảnh với Display & Video 360.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố