Nội dung chính trị

Chính sách của chúng tôi

Khi quảng bá nội dung chính trị, bạn cần phải tuân thủ các yêu cầu sau:

 • pháp luật và tiêu chuẩn ngành hiện hành đối với bất kỳ vị trí nào mà bạn nhắm mục tiêu
 • bất kỳ "khoảng thời gian im lặng" trong bầu cử nào, nếu có

Ví dụ về nội dung được phép trong một số trường hợp

Nội dung chính trị

 

Được phép Các sản phẩm liên quan đến các tổ chức chính trị, các đảng phái chính trị, ủng hộ hoặc gây quỹ cho vấn đề chính trị cũng như cho riêng từng ứng cử viên và chính trị gia
 • Ví dụ: Các yêu cầu sẽ khác nhau theo từng quốc gia. Bạn có thể xem bên dưới để biết thêm thông tin theo từng quốc gia cụ thể.

 

Yêu cầu bổ sung đối với từng quốc gia:

 • Canada: Không được phép quảng cáo về đảng chính trị liên bang, lãnh đạo của đảng chính trị liên bang, thành viên đương nhiệm hoặc ứng cử viên (bao gồm cả ứng cử viên đề cử) cho vị trí thành viên Nghị viện Canada.
 • Indonesia: Không được phép đăng quảng cáo của các đảng phái hoặc ứng cử viên chính trị ở Indonesia.
 • Ấn Độ: Các đảng phái chính trị, các ứng cử viên chính trị hoặc các thành viên đương nhiệm của Lok Sabha hoặc Vidhan Sabha không được phép chạy các quảng cáo Trang thông tin sản phẩm ở Ấn Độ.
 • Nhật Bản: Không được phép quảng bá các sản phẩm trong khuôn khổ một chiến dịch chính trị ở Nhật Bản.
 • Hàn Quốc: Không cho phép quảng cáo có các ứng cử viên hoặc đảng chính trị cho các chức vụ được bầu tại Hàn Quốc.
 • Singapore: Những quảng cáo thực hiện các việc sau đây không được phép xuất hiện tại Singapore:
  • Quảng bá lợi ích của một đảng chính trị hoặc một nhóm người có tổ chức ở Singapore cho các đối tượng chính trị; 
  • Ảnh hưởng, hoặc tìm cách gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Tổng thống, tổng tuyển cử Đại biểu Quốc hội, cuộc bầu cử giữa kỳ của Đại biểu Quốc hội hoặc cuộc trưng cầu dân ý; 
  • Ảnh hưởng, hoặc tìm cách gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội về một vấn đề mà ở Singapore là vấn đề lợi ích chung hoặc vấn đề gây tranh cãi, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chủng tộc hoặc tôn giáo; hoặc 
  • Mang lại, hoặc tìm cách đưa ra những thay đổi về luật pháp trong toàn bộ hoặc một phần của Singapore, hoặc để gây ảnh hưởng hay tìm cách gây ảnh hưởng đến kết quả hoặc quá trình lập pháp ở Singapore.
 • Việt Nam: Không được phép quảng bá nội dung chính trị, bao gồm các đảng và ứng cử viên chính trị ở Việt Nam.

Bạn có thể làm gì

Dưới đây là thông tin bổ sung về từng vi phạm và những việc bạn có thể làm nếu mặt hàng của bạn bị từ chối hoặc tài khoản Merchant Center của bạn nhận cảnh báo hoặc bị tạm ngưng:

Nội dung chính trị

Từ chối mặt hàng

Những mặt hàng không tuân thủ chính sách này có thể bị từ chối. Khi bị từ chối, mặt hàng đó sẽ không đủ điều kiện để hiển thị trên Quảng cáo mua sắm. Các mặt hàng không tuân thủ các chính sách của Quảng cáo mua sắm sẽ bị xóa khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy tùy chọn yêu cầu xem xét một mặt hàng đã bị từ chối do vi phạm chính sách. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có sai sót khi từ chối mặt hàng của bạn và muốn yêu cầu xem xét thủ công, hãy nhấp vào "Tại sao mặt hàng này bị từ chối" trên trang riêng của mặt hàng trong tab Sản phẩm để bắt đầu quá trình xem xét. Tìm hiểu thêm về mặt hàng bị từ chối vì vi phạm chính sách và yêu cầu xem xét.

Từ chối tài khoản

Đối với hầu hết các vi phạm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email cảnh báo ghi rõ chi tiết vi phạm chính sách và cho bạn thời hạn 7 ngày để cập nhật dữ liệu sản phẩm.

 1. Đọc chính sách ở trên để tìm hiểu những nội dung chúng tôi không cho phép.
 2. Kiểm tra các yêu cầu cụ thể theo từng quốc gia. Bạn sẽ tìm thấy các yêu cầu của từng quốc gia ở các phần yêu cầu của mỗi quốc gia trong chính sách ở trên, nếu có.
 3. Xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn. Bạn sẽ nhận được một email ghi rõ chi tiết vi phạm, trong đó bao gồm các ví dụ từ dữ liệu sản phẩm của mình. Nếu các mặt hàng khác trong dữ liệu của bạn vi phạm cùng một chính sách này nhưng không có tên trong email, thì bạn cũng phải xóa các mặt hàng đó.
 4. Cập nhật dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center.
  • Nếu bạn đã tạo lịch tải lên tự động, hãy cập nhật dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công hoặc chờ dữ liệu sản phẩm được cập nhật tự động trước khi yêu cầu xem xét.
  • Dữ liệu sản phẩm bạn đã tải lên để thử nghiệm sẽ không hiển thị cho người dùng và sẽ không được tính đến trong quá trình xem xét tài khoản.
 5. Yêu cầu xem xét tài khoản.
  • Nếu vẫn đang ở giai đoạn cảnh báo thì tài khoản sẽ tự động được xem xét một lần nữa khi giai đoạn cảnh báo kết thúc. Khi đã xóa các mặt hàng vi phạm, bạn không cần yêu cầu xem xét tài khoản hay làm gì khác.
  • Nếu tài khoản bị tạm ngưng, thì bạn cần yêu cầu xem xét tài khoản.

Hầu hết các tài khoản được xem xét trong vòng 3 ngày làm việc, tuy nhiên một số tài khoản có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn. Nếu nhận thấy bạn đã xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm, chúng tôi sẽ xóa cảnh báo. Hoặc trong trường hợp tài khoản của bạn bị tạm ngưng, chúng tôi sẽ chấp thuận cho tài khoản của bạn hoạt động trở lại.

 

Để đảm bảo người dùng có trải nghiệm an toàn và tích cực, Google yêu cầu nhà quảng cáo phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành bên cạnh các chính sách Quảng cáo mua sắm. Điều quan trọng là bạn phải tự làm quen và liên tục cập nhật những yêu cầu này ở những địa điểm mà doanh nghiệp của mình hoạt động cũng như ở bất kỳ địa điểm nào khác hiển thị Quảng cáo mua sắm. Khi tìm thấy nội dung vi phạm những yêu cầu này, chúng tôi có thể sẽ ngăn không cho nội dung đó hiển thị. Trong những trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng, chúng tôi có thể cấm bạn quảng cáo nội dung Quảng cáo mua sắm cùng chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố