Zneužívání sítě

Naše zásady

Společnost Google si přeje, aby reklamy v Nákupech byly pro uživatele užitečné, pestré, relevantní a bezpečné. Proto jsme učinili určitá opatření ohledně zobrazování obsahu v naší síti. V důsledku toho nepovolujeme následující:

 • škodlivý obsah,
 • weby, které uživatelům nabízejí jen malou jedinečnou hodnotu a jsou zaměřeny především na vytváření návštěvnosti,
 • prodejce, kteří se snaží získat nespravedlivou výhodu v kampaních,
 • prodejce, kteří se snaží obejít naše kontrolní procesy.

Všechny naše zásady jsou nastaveny tak, aby chránily vysoce kvalitní uživatelské prostředí. Vytvořili jsme proto funkční systémy a procesy, jejichž cílem je zabránit zobrazování obsahu, který tyto standardy nesplňuje. Všechny pokusy oklamat nebo obejít naše procedury kontroly bereme velmi vážně, proto vás žádáme o korektní přístup.

Příklady toho, co není povoleno

Škodlivý nebo nevyžádaný software
Škodlivý software, nazývaný také malware, který může způsobit škodu nebo umožnit neoprávněný přístup k počítači, zařízení nebo síti.
 • Příklady: počítačové viry, ransomware, červi, trojští koně, rootkity, programy zaznamenávající stisknuté klávesy, programy měnící nastavení vytáčení, spyware, podvodný bezpečnostní software a jiné škodlivé programy
Propagační akce porušující zásady společnosti Google ohledně nechtěného softwaru
 • Příklady: netransparentní informace o funkcích softwaru nebo důsledcích jeho instalace, neuvedení smluvních podmínek nebo smlouvy s koncovým uživatelem, slučování softwaru nebo aplikací do balíčků bez vědomí uživatele, zásahy do systému bez souhlasu uživatele, ztěžování deaktivace nebo odinstalace softwaru uživatelem, nesprávné používání veřejně dostupných rozhraní Google API při interakci se službami nebo produkty Google Viz zásady Google týkající se nechtěného softwaru
Obsah nízké hodnoty
Produkty, jejichž primárním účelem je zobrazování reklam
 • Příklady: přesměrování provozu (ať už prostřednictvím „arbitráže“ nebo jinak) na stránky, na kterých je více reklam než původního obsahu, málo původního obsahu nebo žádný původní obsah nebo příliš mnoho reklam
Weby, které neumožňují všem uživatelům realizaci nákupu produktu
Obsah replikovaný z jiného zdroje bez přidané hodnoty ve formě původního obsahu nebo nějakých dalších funkcí
 • Příklady: zrcadlení, používání rámců nebo zcizování obsahu z jiného zdroje
Vstupní stránky, které jsou určeny jen k tomu, aby uživatele směrovaly jinam
Získání nespravedlivé výhody
Použití sítě Google k neoprávněnému zvýhodnění při získávání návštěvnosti v kampaních v Nákupech
 • Příklady: prokliky a zobrazení získané vlastní aktivitou prodejce u svých záznamů, automatické klikací nástroje nebo zdroje návštěvnosti, roboti nebo jiný podvodný software, duplicitní záznamy
Obcházení systému sítě Google
Zapojení se do praktik, které se pokoušejí obcházet nebo narušovat systémy a procesy společnosti Google
 • Příklady: maskování; používání dynamických DNS pro přepínání stránek nebo produktových informací; manipulace s produktovými daty nebo obsahem webu za účelem obcházení automatických kontrolních systémů; omezování přístupu prohledávače na vstupní stránky (další informace o pokynech Google pro web developery)
Pozastavení propojeného účtu
 Propojení pozastaveného účtu s vaším účtem Merchant Center
 • Příklady: Účet Google Ads propojený s vaším účtem Merchant Center account je pozastavený

Co můžete udělat

Pokud není váš produkt schválen nebo pokud je ovlivněn váš účet Merchant Center, můžete udělat následující:

Škodlivý nebo nevyžádaný software
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady, z nichž se dozvíte, co je u nás zakázáno. Nešiřte a nehostujte škodlivý nebo nevyžádaný software.
 2. Vyčistěte svůj web. Pokud pravidelně nekontrolujete přítomnost malwaru, mohou být vaše webové stránky nebo počítač infikovány. Přečtěte si naše pokyny, jak odstranit malware.
 3. Požádejte o kontrolu účtu.
  • Pokud je váš účet pozastaven, budete muset o jeho kontrolu požádat.

Kontrola účtu proběhne obvykle do tří pracovních dnů. V případě, že účet vyžaduje důkladnější kontrolu, může to trvat déle. Když veškerý malware odstraníte a jiné problémy u vás nezjistíme, varování odstraníme. V případě pozastavení účtu schválíme jeho opětovné spuštění.

Obsah nízké hodnoty
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady, z nichž se dozvíte, co je u nás zakázáno. Zkontrolujte svůj web a zjistěte, kde můžete obsah nízké hodnoty nahradit hodnotným a originálním obsahem. Několik příkladů:
  • Weby zobrazující pouze reklamy: Nepoužívejte vstupní stránku s nadměrným množstvím inzerce nebo navrženou především k zobrazování reklam. Hlavní náplní vašich webových stránek by nemělo být zobrazování reklam, a to bez ohledu na to, nakolik tyto reklamy souvisejí s vaším produktem.
  • Duplicitní obsah: Nabízejte uživatelům na všech svých doménách užitečný, jedinečný a originální obsah, například loga, názvy firem nebo obrázky.
   • Odstraňte všechny rámce HTML, které kopírují obsah z domén mimo doménu vstupní stránky produktu.
   • Pokud vaše webové stránky nabízejí funkci vyhledávání, dbejte na to, aby výsledky vyhledávání nebyly pouze kopírovány z jiných webů.
  • Spam (affiliate partneři): Celý proces nákupu musí probíhat na vašich stránkách. Nepoužívejte vstupní stránky určené k přesměrování uživatelů.
  • Omezení možnosti nákupu: Umožněte nakupování na vašich webových stránkách všem uživatelům, firmám i jednotlivcům. Ujistěte se, že není nutné povinně vyplnit všechna pole s informacemi o firmě. Neomezujte nákupy na základě IP adresy uživatele.
  • Uživatel nemůže provést nákup: Zajistěte, aby uživatel mohl zahájit nákup už na vašich vstupních stránkách a postarejte se, aby byl proces nákupu na vašem webu jednoduchý. Používejte například funkční a výrazné tlačítko Koupit.
 2. Upravte vstupní stránku produktu. Aby se vaše reklama mohla zobrazovat, můžete buď upravit vstupní stránku tak, aby byla v souladu se zásadami, nebo můžete upravit atribut produktu tak, aby odkazoval na jinou část vašich webových stránek, která je v souladu s našimi zásadami. Až provedete změny a zásadám vyhovíte, sdělte nám to pomocí tohoto odkazu:

Kontrola účtu proběhne obvykle do tří pracovních dnů. V případě, že účet vyžaduje důkladnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud se ujistíme, že jste z produktových dat odstranili položky porušující zásady, varování odstraníme. V případě pozastavení účtu schválíme jeho opětovné spuštění.

Obcházení systému sítě Google

Toto porušení zásad bereme velmi vážně a považujeme je za hrubé porušení zásad. Prodejce nebo weby, o nichž zjistíme, že se snaží oklamat síť Google, pozastavíme a znemožníme jim u nás dále inzerovat.

Pokud se však jedná o omyl či nedorozumění a zásady jste vědomě neporušili, rádi bychom váš účet opět zprovoznili co nejdříve. Účty obnovujeme pouze na základě přesvědčivého důkazu, že jsme udělali chybu. Pokud se domníváte, že jsme udělali chybu, můžete podat odvolání s veškerými doplňujícími informacemi, které můžete poskytnout. Podáváte-li odvolání, je důležité, abyste nám poskytli podrobné, přesné a pravdivé informace.

 

Společnost Google se zákazníkům snaží nabídnout bezpečné a pozitivní nákupní prostředí. Proto má každý prodejce povinnost dodržovat naše zásady a také všechny platné zákony a předpisy. Je důležité, abyste se s těmito požadavky seznámili a sledovali, zda v místě, kde firma působí, nedochází k nějakým změnám. Týká se to i dalších míst, kde zobrazujete reklamy. Pokud narazíme na obsah, který uvedené požadavky nesplňuje, můžeme jeho zobrazování zablokovat. Jestliže se jedná o opakované nebo nadmíru závažné porušení, můžeme vám dokonce propagaci zboží v reklamách v Nákupech zakázat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
71525
false
false