Các yêu cầu pháp lý tại địa phương và tiêu chuẩn an toàn

Là người bán, bạn luôn phải có trách nhiệm đảm bảo rằng mình tuân thủ tất cả luật định và quy định hiện hành ngoài các chính sách của Google Mua sắm. Các hướng dẫn dưới đây nhằm giúp nêu bật một số lĩnh vực mà chúng tôi nhận thấy trước đây người bán từng vi phạm các yêu cầu pháp lý. Tuy nhiên, đây không phải là danh sách đầy đủ các vấn đề pháp lý mà bạn có thể cần xem xét và bạn phải tự mình tìm hiểu các phương pháp quảng cáo phù hợp tại nơi bạn kinh doanh cũng như bất kỳ nơi nào khác hiển thị danh mục sản phẩm của bạn.

Trong trường hợp bạn quảng cáo các sản phẩm có vẻ như đang vi phạm pháp luật hoặc quy định của địa phương, chúng tôi có thể thông báo cho bạn rằng danh mục sản phẩm của bạn có vẻ như đang vi phạm các yêu cầu pháp lý và do đó quảng cáo cho các sản phẩm này sẽ không được phân phối. Chúng tôi thường đặc biệt thận trọng trong việc áp dụng chính sách này bởi vì chúng tôi không muốn cho phép nội dung có vấn đề về pháp lý.

Cũng như tất cả các vi phạm chính sách Quảng cáo mua sắm, khi thấy nội dung vi phạm các yêu cầu này, chúng tôi có thể chặn nội dung đó xuất hiện và trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng, chúng tôi có thể cấm bạn quảng cáo sản phẩm thông qua chúng tôi.

Vui lòng xem một số ví dụ dưới đây về những lĩnh vực mà quảng cáo có thể vi phạm các yêu cầu pháp lý của địa phương:

 • Sản phẩm bị kiểm soát: Nhiều hạn chế khác nhau có thể áp dụng cho sản phẩm của bạn tùy thuộc vào địa điểm bạn quảng bá hoặc bán sản phẩm trên thế giới. Bạn phải đảm bảo hiểu được mọi hạn chế áp dụng với sản phẩm bạn đang quảng bá. Một số ví dụ bao gồm các ví dụ sau:
  • Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh ở Ấn Độ
  • Sản phẩm phát hiện súng bắn tốc độ tại Pháp, Bỉ hoặc Đức
  • Khoa luận giáo tại Đức hoặc Pháp
  • Hoạt động xác định giới tính tại Ấn Độ
  • Sản phẩm truyền đạt thông tin không được phân loại độ tuổi tại Nga. Hãy tham khảo thuộc tính "title" [tiêu đề] trong đặc tả nguồn cấp dữ liệu để biết các chi tiết cụ thể về cách tuân thủ yêu cầu này.
  • Thiết bị quân sự ở Hàn Quốc
  • Điện thoại di động không đăng ký tại Hàn Quốc
  • Nội dung tôn giáo khuyến khích cải đạo tại Việt Nam
 • Sản phẩm bị thu hồi: Google có thể từ chối các mặt hàng đã bị nhà sản xuất hoặc các cơ quan chính phủ sau đây thu hồi:
  • Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC)
  • Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)
  • Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)
  • Hệ thống cảnh báo nhanh đối với các sản phẩm nguy hiểm không phải thực phẩm (RAPEX)

Hạn chế sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn về an toàn

Ngoài việc hạn chế các sản phẩm bị kiểm soát và sản phẩm bị thu hồi, chúng tôi cũng cấm hoặc hạn chế một số loại sản phẩm nhất định có thể gây rủi ro cao về sức khỏe, an toàn hoặc tài sản. Ví dụ, chúng tôi hạn chế hoạt động vận chuyển động vật sống vì hoạt động này vi phạm tiêu chuẩn về an toàn. Chúng tôi có thể từ chối các mặt hàng vi phạm tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn hoặc các tiêu chuẩn theo quy định khác.

Việc bạn có thể làm

Dưới đây là những việc bạn có thể làm nếu mặt hàng của bạn bị từ chối hoặc nếu tài khoản Merchant Center của bạn bị cảnh cáo hoặc tạm ngưng:

Sản phẩm thuộc diện quản lý và sản phẩm bị thu hồi

Trường hợp mặt hàng bị từ chối

Những mặt hàng không tuân thủ chính sách này có thể bị từ chối. Khi bị từ chối, mặt hàng đó sẽ không đủ điều kiện để hiển thị trên Quảng cáo mua sắm hoặc trang thông tin miễn phí. Các mặt hàng không tuân thủ chính sách Quảng cáo mua sắm sẽ bị xóa khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy một tùy chọn để yêu cầu xem xét một mặt hàng đã bị từ chối do vi phạm chính sách. Nếu bạn cho rằng mặt hàng của mình bị từ chối do nhầm lẫn và muốn yêu cầu xem xét thủ công, hãy làm theo các hướng dẫn này.

Quy định hạn chế sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn về an toàn

Trường hợp mặt hàng bị từ chối

Những mặt hàng không tuân thủ chính sách này có thể bị từ chối. Khi bị từ chối, mặt hàng đó sẽ không đủ điều kiện để hiển thị trên Quảng cáo mua sắm. Các mặt hàng không tuân thủ chính sách Quảng cáo mua sắm sẽ bị xóa khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy một tùy chọn để yêu cầu xem xét một mặt hàng đã bị từ chối do vi phạm chính sách. Nếu bạn cho rằng mặt hàng của mình bị từ chối do nhầm lẫn và muốn yêu cầu xem xét thủ công, hãy làm theo các hướng dẫn này.

Trường hợp tài khoản bị từ chối

Đối với hầu hết các vi phạm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email cảnh báo ghi rõ chi tiết vi phạm chính sách và cho bạn thời hạn 7 ngày để cập nhật dữ liệu sản phẩm.

 1. Đọc chính sách ở trên để tìm hiểu những sản phẩm mà chúng tôi không cho phép. Dưới đây là một số ví dụ:
  • Chất liệu nguy hiểm:Hãy đảm bảo dữ liệu sản phẩm của bạn không chứa bất kỳ ví dụ nào được liệt kê trong chính sách trên, bao gồm cả chất liệu nguy hiểm và các sản phẩm vi phạm các tiêu chuẩn về sức khỏe và sự an toàn hoặc các tiêu chuẩn theo quy định khác.
  • Động vật sống: Bạn cần đảm bảo dữ liệu sản phẩm của mình không chứa bất kỳ ví dụ nào được liệt kê trong chính sách trên, bao gồm động vật sống hoặc vận chuyển động vật sống.
 2. Hãy xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn. Bạn sẽ nhận được một email nêu rõ nội dung vi phạm, bao gồm cả các ví dụ từ dữ liệu sản phẩm của bạn. Nếu các sản phẩm khác trong dữ liệu của bạn vi phạm cùng một chính sách nhưng không được nêu trong email, bạn cũng phải xóa các sản phẩm đó.
 3. Cập nhật dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center.
  • Nếu bạn đã tạo lịch tải lên tự động, hãy cập nhật dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công hoặc chờ dữ liệu sản phẩm được cập nhật tự động trước khi yêu cầu xem xét.
  • Dữ liệu sản phẩm bạn đã tải lên để thử nghiệm sẽ không hiển thị cho người dùng và sẽ không được tính đến trong quá trình xem xét tài khoản.
 4. Yêu cầu xem xét tài khoản.
  • Nếu vẫn đang ở giai đoạn cảnh báo thì tài khoản của bạn sẽ tự động được xem xét một lần nữa khi giai đoạn cảnh báo kết thúc. Sau khi các sản phẩm vi phạm bị xóa, bạn không cần gửi yêu cầu xem xét tài khoản hoặc làm gì khác.
  • Nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng, bạn cần yêu cầu xem xét tài khoản thông qua nút "Yêu cầu xem xét" trên thẻ "Các vấn đề về tài khoản" trong mục Chẩn đoán trong tài khoản Merchant Center.

Hầu hết các tài khoản được xem xét trong vòng 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, một số tài khoản có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn. Nếu nhận thấy bạn đã xóa các sản phẩm vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm, chúng tôi sẽ xóa cảnh báo hoặc nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng, thì chúng tôi sẽ cho phép tài khoản hoạt động trở lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false