Yêu cầu pháp lý địa phương và tiêu chuẩn an toàn

Là người bán, bạn luôn phải có trách nhiệm đảm bảo rằng mình tuân thủ tất cả luật định và quy định hiện hành ngoài các chính sách của Google Mua sắm. Các hướng dẫn dưới đây nhằm giúp nêu bật một số lĩnh vực mà chúng tôi nhận thấy trước đây người bán từng vi phạm các yêu cầu pháp lý. Tuy nhiên, đây không phải là danh sách đầy đủ các vấn đề pháp lý mà bạn có thể cần xem xét và bạn phải tự mình tìm hiểu các phương pháp quảng cáo phù hợp tại nơi bạn kinh doanh cũng như bất kỳ nơi nào khác hiển thị danh mục sản phẩm của bạn.

Trong trường hợp bạn quảng cáo các sản phẩm có vẻ như đang vi phạm pháp luật hoặc quy định của địa phương, chúng tôi có thể thông báo cho bạn rằng danh mục sản phẩm của bạn có vẻ như đang vi phạm các yêu cầu pháp lý và do đó quảng cáo cho các sản phẩm này sẽ không được phân phối. Chúng tôi thường đặc biệt thận trọng trong việc áp dụng chính sách này bởi vì chúng tôi không muốn cho phép nội dung có vấn đề về pháp lý.

Cũng như tất cả các vi phạm chính sách Quảng cáo mua sắm, khi thấy nội dung vi phạm các yêu cầu này, chúng tôi có thể chặn nội dung đó xuất hiện và trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng, chúng tôi có thể cấm bạn quảng cáo sản phẩm thông qua chúng tôi.

Vui lòng xem một số ví dụ dưới đây về những lĩnh vực mà quảng cáo có thể vi phạm các yêu cầu pháp lý của địa phương:

 • Sản phẩm bị kiểm soát: Nhiều hạn chế khác nhau có thể áp dụng cho sản phẩm của bạn tùy thuộc vào địa điểm bạn quảng bá hoặc bán sản phẩm trên thế giới. Bạn phải đảm bảo hiểu được mọi hạn chế áp dụng với sản phẩm bạn đang quảng bá. Một số ví dụ bao gồm các ví dụ sau:
  • Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh ở Ấn Độ
  • Sản phẩm phát hiện súng bắn tốc độ tại Pháp, Bỉ hoặc Đức
  • Khoa luận giáo tại Đức hoặc Pháp
  • Hoạt động xác định giới tính tại Ấn Độ
  • Sản phẩm truyền đạt thông tin không được phân loại độ tuổi tại Nga. Hãy tham khảo thuộc tính "title" [tiêu đề] trong đặc tả nguồn cấp dữ liệu để biết các chi tiết cụ thể về cách tuân thủ yêu cầu này.
  • Thiết bị quân sự ở Hàn Quốc
  • Điện thoại di động không đăng ký tại Hàn Quốc
  • Nội dung tôn giáo khuyến khích cải đạo tại Việt Nam
 • Các sản phẩm bị thu hồi: Google có thể từ chối các mặt hàng đã bị nhà sản xuất hoặc các cơ quan chính phủ sau đây thu hồi:
  • Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC)
  • Hệ thống cảnh báo nhanh đối với các sản phẩm nguy hiểm không phải thực phẩm (RAPEX)
  • Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Hạn chế sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn về an toàn

Ngoài việc hạn chế các sản phẩm bị kiểm soát và sản phẩm bị thu hồi, chúng tôi cũng cấm hoặc hạn chế một số loại sản phẩm nhất định có thể gây rủi ro cao về sức khỏe, an toàn hoặc tài sản. Ví dụ, chúng tôi hạn chế hoạt động vận chuyển động vật sống vì hoạt động này vi phạm tiêu chuẩn về an toàn. Chúng tôi có thể từ chối các mặt hàng vi phạm tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn hoặc các tiêu chuẩn theo quy định khác.

Bạn có thể làm gì

Dưới đây là thông tin bổ sung về từng vi phạm và những việc bạn có thể làm nếu mặt hàng của bạn bị từ chối hoặc tài khoản Merchant Center của bạn nhận cảnh báo hoặc bị tạm ngưng:

Sản phẩm bị kiểm soát và sản phẩm bị thu hồi

Từ chối mặt hàng

Những mặt hàng không tuân thủ chính sách này có thể bị từ chối. Khi bị từ chối, mặt hàng đó sẽ không đủ điều kiện để hiển thị trên Quảng cáo mua sắm. Các mặt hàng không tuân thủ các chính sách của Quảng cáo mua sắm sẽ bị xóa khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy tùy chọn yêu cầu xem xét một mặt hàng đã bị từ chối do vi phạm chính sách. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có sai sót khi từ chối mặt hàng của bạn và muốn yêu cầu xem xét thủ công, hãy nhấp vào "Tại sao mặt hàng này bị từ chối" trên trang riêng của mặt hàng trong tab Sản phẩm để bắt đầu quá trình xem xét. Tìm hiểu thêm về mặt hàng bị từ chối vì vi phạm chính sách và yêu cầu xem xét.

Từ chối tài khoản

Đối với hầu hết các vi phạm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email cảnh báo ghi rõ chi tiết vi phạm chính sách và cho bạn thời hạn 7 ngày để cập nhật dữ liệu sản phẩm.

 1. Đọc chính sách ở trên để xem ví dụ về pháp luật địa phương bạn cần tuân theo để chạy quảng cáo ở những vị trí đó. Lưu ý rằng danh sách ở trên không phải là đầy đủ, vì vậy chúng tôi mong bạn sẽ tự tìm hiểu về các thông lệ quảng cáo ở địa điểm mà doanh nghiệp của bạn hoạt động và vị trí quảng cáo của bạn hiển thị. Sau đây là một số lĩnh vực phổ biến có thể nghiên cứu:
  • Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký sản phẩm: Nếu đây là yêu cầu bắt buộc đối với vị trí của bạn, bạn cần đảm bảo doanh nghiệp hoặc sản phẩm của mình được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để có đủ điều kiện quảng cáo. Xem một số ví dụ ở trên về yêu cầu đăng ký bạn cần biết và thực hiện theo.
  • Sản phẩm và dịch vụ theo quy định: Bạn cần tìm hiểu mọi hạn chế có thể áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn tùy thuộc vào nơi bạn quảng bá hoặc bán sản phẩm/dịch vụ. Bạn có thể xem một số ví dụ ở trên về các hạn chế cần biết và tuân thủ.

  Bạn có thể nhắm mục tiêu một vị trí khác hoặc xóa mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn.

 2. Nhắm mục tiêu một vị trí khác. Nếu dữ liệu sản phẩm của bạn đáp ứng các yêu cầu chính sách cơ bản nhưng không phải là các yêu cầu đối với các quốc gia nhắm mục tiêu trong chiến dịch, bạn có thể chọn chỉnh sửa tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí để chạy quảng cáo ở nơi khác đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Khi bạn chỉ nhắm mục tiêu chiến dịch đến các vị trí được chấp nhận, vui lòng yêu cầu xem xét các sản phẩm bị từ chối và chúng tôi sẽ kiểm tra xem quảng cáo có thể bắt đầu chạy hay không.
 3. Xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn. Bạn sẽ nhận được một email ghi rõ chi tiết vi phạm, trong đó bao gồm các ví dụ từ dữ liệu sản phẩm của mình. Nếu các mặt hàng khác trong dữ liệu của bạn vi phạm cùng một chính sách này nhưng không có tên trong email, thì bạn cũng phải xóa các mặt hàng đó.
 4. Cập nhật dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center.
  • Nếu bạn đã tạo lịch tải lên tự động, hãy cập nhật dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công hoặc chờ dữ liệu sản phẩm được cập nhật tự động trước khi yêu cầu xem xét.
  • Dữ liệu sản phẩm bạn đã tải lên để thử nghiệm sẽ không hiển thị cho người dùng và sẽ không được tính đến trong quá trình xem xét tài khoản.
 5. Yêu cầu xem xét tài khoản.
  • Nếu vẫn đang ở giai đoạn cảnh báo thì tài khoản sẽ tự động được xem xét một lần nữa khi giai đoạn cảnh báo kết thúc. Khi đã xóa các mặt hàng vi phạm, bạn không cần yêu cầu xem xét tài khoản hay làm gì khác.
  • Nếu tài khoản bị tạm ngưng, thì bạn cần yêu cầu xem xét tài khoản.

Hầu hết các tài khoản được xem xét trong vòng 3 ngày làm việc, tuy nhiên một số tài khoản có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn. Nếu nhận thấy bạn đã xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm, chúng tôi sẽ xóa cảnh báo. Hoặc nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng, thì chúng tôi sẽ chấp thuận cho tài khoản của bạn hoạt động trở lại.

Hạn chế sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn về an toàn

Từ chối mặt hàng

Những mặt hàng không tuân thủ chính sách này có thể bị từ chối. Khi bị từ chối, mặt hàng đó sẽ không đủ điều kiện xuất hiện trong Quảng cáo mua sắm. Các mặt hàng không tuân thủ chính sách Quảng cáo mua sắm sẽ bị xóa khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy tùy chọn yêu cầu xem xét một mặt hàng đã bị từ chối do vi phạm chính sách. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có sai sót khi từ chối mặt hàng của bạn và muốn yêu cầu xem xét thủ công, hãy nhấp vào "Tại sao mặt hàng này bị từ chối" trên trang riêng của mặt hàng trong tab Sản phẩm để bắt đầu quá trình xem xét. Tìm hiểu thêm về mặt hàng bị từ chối vì vi phạm chính sách và yêu cầu xem xét

Từ chối tài khoản

Đối với hầu hết các vi phạm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email cảnh báo ghi rõ chi tiết vi phạm chính sách và cho bạn thời hạn 7 ngày để cập nhật dữ liệu sản phẩm.

 1. Đọc chính sách ở trên để tìm hiểu những nội dung chúng tôi không cho phép. Dưới đây là một số ví dụ:
  • Chất liệu nguy hiểm: Bạn cần đảm bảo dữ liệu sản phẩm của mình không chứa bất kỳ ví dụ nào được liệt kê trong chính sách trên, bao gồm chất liệu nguy hiểm và sản phẩm vi phạm các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn hoặc các tiêu chuẩn theo quy định khác.
  • Động vật sống: Bạn cần đảm bảo dữ liệu sản phẩm của mình không chứa bất kỳ ví dụ nào được liệt kê trong chính sách trên, bao gồm động vật sống hoặc vận chuyển động vật sống.
 2. Xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn. Bạn sẽ nhận được một email ghi rõ chi tiết vi phạm, trong đó bao gồm các ví dụ từ dữ liệu sản phẩm của mình. Nếu các mặt hàng khác trong dữ liệu của bạn vi phạm cùng một chính sách này nhưng không có tên trong email, thì bạn cũng phải xóa các mặt hàng đó.
 3. Cập nhật dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center.
  • Nếu bạn đã tạo lịch tải lên tự động, hãy cập nhật dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công hoặc chờ dữ liệu sản phẩm được cập nhật tự động trước khi yêu cầu xem xét.
  • Dữ liệu sản phẩm bạn đã tải lên để thử nghiệm sẽ không hiển thị cho người dùng và sẽ không được tính đến trong quá trình xem xét tài khoản.
 4. Yêu cầu xem xét tài khoản.
  • Nếu vẫn đang ở giai đoạn cảnh báo thì tài khoản sẽ tự động được xem xét một lần nữa khi giai đoạn cảnh báo kết thúc. Khi đã xóa các mặt hàng vi phạm, bạn không cần yêu cầu xem xét tài khoản hay làm gì khác.
  • Nếu tài khoản bị tạm ngưng, thì bạn cần yêu cầu xem xét tài khoản.

Hầu hết các tài khoản được xem xét trong vòng 3 ngày làm việc, tuy nhiên một số tài khoản có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn. Nếu nhận thấy bạn đã xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm, chúng tôi sẽ xóa cảnh báo. Hoặc nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng, thì chúng tôi sẽ chấp thuận cho tài khoản của bạn hoạt động trở lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố