Nội dung không phù hợp

Chính sách của chúng tôi

Google coi trọng tính đa dạng và tôn trọng những người khác, đồng thời chúng tôi cố gắng tránh xúc phạm người dùng. Vì vậy, chúng tôi không cho phép quảng cáo hoặc đích đến hiển thị nội dung gây sốc hoặc kích động thù địch, không khoan dung, phân biệt đối xử hoặc bạo lực.

Ví dụ về nội dung không được phép

Nội dung nguy hiểm hoặc xúc phạm
 Nội dung kích động thù địch, khuyến khích phân biệt đối xử hoặc coi thường với một người hoặc một nhóm người dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, độ tuổi, quốc tịch, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục, giới tính, ý thức về giới tính hoặc các đặc điểm khác gắn với hành vi phân biệt đối xử hay khinh miệt có hệ thống
 • Ví dụ: Nội dung kích động các nhóm thù địch, đồ dùng biểu tượng cho nhóm thù địch, nội dung khuyến khích người khác tin rằng một người hoặc một nhóm người là vô nhân đạo, thấp kém hoặc đáng bị khinh ghét

Nội dung quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt một người hoặc một nhóm người

 • Ví dụ: Nội dung nhằm vào ai đó để lạm dụng hoặc quấy rối

 Nội dung đe dọa hoặc ủng hộ việc gây tổn hại về thể chất hoặc tinh thần cho bản thân hoặc người khác

 • Ví dụ: Nội dung ủng hộ hành vi tự tử, nhịn ăn hoặc các hành vi tự làm hại bản thân khác; tuyên truyền, ủng hộ cho những tuyên bố hoặc phương pháp gây hại trong y tế hoặc về sức khỏe; đe dọa người khác bằng hành vi gây hại ngoài đời thực hoặc kêu gọi tấn công người khác; tuyên truyền, tôn vinh hoặc dung túng cho hành vi bạo lực lên người khác, nội dung do các nhóm khủng bố hoặc tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia tạo ra hoặc nội dung ủng hộ các tổ chức này, hoặc nội dung tuyên truyền các hành vi khủng bố, bao gồm cả hoạt động chiêu mộ hoặc tôn vinh những cuộc tấn công do các tổ chức khủng bố hoặc buôn bán ma túy xuyên quốc gia thực hiện. 

Nội dung gây sốc
Quảng cáo có chứa ngôn ngữ bạo lực, hình ảnh kinh khủng hoặc hình ảnh hay câu chuyện mô tả chấn thương thể chất
 • Ví dụ: Hình ảnh mô tả hiện trường gây án mạng hoặc tai nạn, hình ảnh mô tả cảnh hành quyết
Quảng cáo rao bán hoặc vô cớ mô tả các chất dịch cơ thể, chất thải của con người hoặc mô người.
 • Ví dụ: Máu, ruột, máu đông, chất dịch từ hoạt động tình dục, trứng hoặc tinh trùng của người
Sự kiện nhạy cảm

Các sản phẩm có khả năng khai thác hoặc thu lợi từ một sự kiện nhạy cảm có tác động đáng kể đến xã hội, văn hóa hoặc chính trị, chẳng hạn như trường hợp khẩn cấp liên quan đến dân sự, thiên tai, trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe cộng đồng, khủng bố và các hoạt động liên quan, xung đột hoặc hành động bạo lực trên diện rộng

 • Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Có vẻ như đang thu lợi từ một sự kiện bi thảm mà không mang lại lợi ích rõ ràng cho người dùng; tăng giá vô lý hoặc thổi phồng giá nhằm ngăn chặn/hạn chế khả năng tiếp cận hàng hóa thiết yếu; bán sản phẩm hoặc dịch vụ (chẳng hạn như thiết bị bảo hộ cá nhân) khi mà sản phẩm hoặc dịch vụ đó có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu trong một sự kiện nhạy cảm; sử dụng từ khóa liên quan đến một sự kiện nhạy cảm nhằm tăng lưu lượng truy cập

 Các sản phẩm tuyên bố rằng nạn nhân của một sự kiện nhạy cảm phải chịu trách nhiệm cho bi kịch của chính họ hoặc có các hành vi tương tự trong việc đổ lỗi cho nạn nhân; sản phẩm tuyên bố rằng nạn nhân của một sự kiện nhạy cảm không đáng được đền bù hoặc hỗ trợ

 • Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Sản phẩm tuyên bố rằng nạn nhân ở một số quốc gia phải chịu trách nhiệm hoặc đáng phải chịu vấn đề khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu
 

Thông tin mới nhất tính đến ngày 22/9/2021

Trước tình hình nhiều biến động, Google liên tục theo dõi tác động của vi-rút corona (COVID-19) và áp dụng các biện pháp cần thiết để duy trì một hệ sinh thái quảng cáo an toàn. 

Từ tháng 9, chúng tôi sẽ nới lỏng các quy định hạn chế đối với việc đăng một số sản phẩm có liên quan đến vi-rút corona (COVID-19) trên Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí. Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ những dịch vụ – như sức lao động, thời gian, công sức, chuyên môn hoặc hành động – không dẫn đến việc sở hữu một sản phẩm hữu hình. Quy định này cũng áp dụng cho mọi dịch vụ bán kèm với hàng hóa vật chất. Chính sách của chúng tôi về thiết bị y tế không coi các bộ dụng cụ xét nghiệm lấy mẫu tại nhà và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm là dịch vụ và cho phép xuất hiện trên Google Mua sắm. Hãy tham khảo Trung tâm trợ giúp của Google Ads để biết thông tin mới nhất về chính sách của chúng tôi đối với “Sự kiện nhạy cảm”.
Ngược đãi động vật
Nội dung quảng bá hành động đối xử tàn ác hoặc bạo lực vô cớ đối với động vật 
 • Ví dụ: Quảng bá hành động đối xử tàn ác đối với động vật vì mục đích giải trí, chẳng hạn như đá gà hay chọi chó
Các sản phẩm có thể được hiểu là hoạt động buôn bán hoặc có nguồn gốc từ những loài động vật bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng.
 • Ví dụ: Bán vây cá mập hoặc thực phẩm chức năng sụn cá mập, ngà voi, da hổ, sừng tê, dầu cá heo và san hô elkhorn hoặc các sản phẩm có chứa các thành phần này

Việc bạn có thể làm

Dưới đây là những việc bạn có thể làm nếu mặt hàng của bạn bị từ chối hoặc nếu tài khoản Merchant Center của bạn bị cảnh cáo hoặc tạm ngưng:

Nội dung nguy hiểm hoặc xúc phạm

Từ chối mặt hàng

Những mặt hàng không tuân thủ chính sách này có thể bị từ chối. Những mặt hàng bị từ chối sẽ không đủ điều kiện để phân phối trên Google Mua sắm. Bạn nên xóa những mặt hàng không tuân thủ Chính sách của Google Mua sắm khỏi dữ liệu sản phẩm của mình.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy tùy chọn yêu cầu xem xét một mặt hàng đã bị từ chối do vi phạm chính sách. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có sai sót khi từ chối mặt hàng của bạn và muốn yêu cầu xem xét thủ công, hãy nhấp vào "Tại sao mặt hàng này bị từ chối" trên trang riêng của mặt hàng trong tab Sản phẩm để bắt đầu quá trình xem xét. Bạn có thể tìm hiểu thêm về mặt hàng bị từ chối vì vi phạm chính sách và yêu cầu xem xét.

Từ chối tài khoản

Đối với hầu hết các vi phạm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email cảnh báo ghi rõ chi tiết vi phạm chính sách và cho bạn thời hạn 7 ngày để cập nhật dữ liệu sản phẩm.

 1. Đọc chính sách ở trên để tìm hiểu những nội dung chúng tôi không cho phép.
 2. Xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn. Bạn sẽ nhận được một email ghi rõ chi tiết vi phạm, trong đó bao gồm các ví dụ từ dữ liệu sản phẩm của mình. Nếu các mặt hàng khác trong dữ liệu của bạn vi phạm cùng một chính sách này nhưng không có tên trong email, thì bạn cũng phải xóa các mặt hàng đó.
 3. Cập nhật dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center.
  • Nếu bạn đã tạo lịch tải lên tự động, hãy cập nhật dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công hoặc chờ dữ liệu sản phẩm được cập nhật tự động trước khi yêu cầu xem xét.
  • Dữ liệu sản phẩm bạn đã tải lên để thử nghiệm sẽ không hiển thị cho người dùng và sẽ không được tính đến trong quá trình xem xét tài khoản.
 4. Yêu cầu xem xét tài khoản.
  • Nếu vẫn đang ở giai đoạn cảnh báo thì tài khoản sẽ tự động được xem xét một lần nữa khi giai đoạn cảnh báo kết thúc. Khi đã xóa các mặt hàng vi phạm, bạn không cần yêu cầu xem xét tài khoản hay làm gì khác.
  • Nếu tài khoản bị tạm ngưng, thì bạn cần yêu cầu xem xét tài khoản.

Hầu hết các tài khoản được xem xét trong vòng 3 ngày làm việc, tuy nhiên một số tài khoản có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn. Nếu nhận thấy bạn đã xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm, chúng tôi sẽ xóa cảnh báo. Hoặc nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng, thì chúng tôi sẽ chấp thuận cho tài khoản của bạn hoạt động trở lại.

Nội dung gây sốc

Từ chối mặt hàng

Những mặt hàng không tuân thủ chính sách này có thể bị từ chối. Những mặt hàng bị từ chối sẽ không đủ điều kiện để phân phối trên Google Mua sắm. Bạn nên xóa những mặt hàng không tuân thủ Chính sách của Google Mua sắm khỏi dữ liệu sản phẩm của mình.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy tùy chọn yêu cầu xem xét một mặt hàng đã bị từ chối do vi phạm chính sách. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có sai sót khi từ chối mặt hàng của bạn và muốn yêu cầu xem xét thủ công, hãy nhấp vào "Tại sao mặt hàng này bị từ chối" trên trang riêng của mặt hàng trong tab Sản phẩm để bắt đầu quá trình xem xét. Bạn có thể tìm hiểu thêm về mặt hàng bị từ chối vì vi phạm chính sách và yêu cầu xem xét.

Từ chối tài khoản

Đối với hầu hết các vi phạm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email cảnh báo ghi rõ chi tiết vi phạm chính sách và cho bạn thời hạn 7 ngày để cập nhật dữ liệu sản phẩm.

 1. Đọc chính sách ở trên để tìm hiểu những nội dung chúng tôi không cho phép. Dưới đây là một số ví dụ:
  • Ngôn ngữ tục tĩu bao gồm các biến thể và lỗi chính tả
  • Ngôn ngữ bạo lực
  • Hình ảnh khủng khiếp hay ghê tởm
  • Hình ảnh mô tả sống động hay câu chuyện minh họa chấn thương nghiêm trọng về thể chất
  • Tùy tiện bán các chất dịch hoặc chất thải cơ thể
  • Quảng cáo có khả năng gây sốc hoặc làm sợ hãi
 2. Xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn. Bạn sẽ nhận được một email ghi rõ chi tiết vi phạm, trong đó bao gồm các ví dụ từ dữ liệu sản phẩm của mình. Nếu các mặt hàng khác trong dữ liệu của bạn vi phạm cùng một chính sách này nhưng không có tên trong email, thì bạn cũng phải xóa các mặt hàng đó.
 3. Cập nhật dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center.
  • Nếu bạn đã tạo lịch tải lên tự động, hãy cập nhật dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công hoặc chờ dữ liệu sản phẩm được cập nhật tự động trước khi yêu cầu xem xét.
  • Dữ liệu sản phẩm bạn đã tải lên để thử nghiệm sẽ không hiển thị cho người dùng và sẽ không được tính đến trong quá trình xem xét tài khoản.
 4. Yêu cầu xem xét tài khoản.
  • Nếu vẫn đang ở giai đoạn cảnh báo thì tài khoản sẽ tự động được xem xét một lần nữa khi giai đoạn cảnh báo kết thúc. Khi đã xóa các mặt hàng vi phạm, bạn không cần yêu cầu xem xét tài khoản hay làm gì khác.
  • Nếu tài khoản bị tạm ngưng, thì bạn cần yêu cầu xem xét tài khoản.

Hầu hết các tài khoản được xem xét trong vòng 3 ngày làm việc, tuy nhiên một số tài khoản có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn. Nếu nhận thấy bạn đã xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm, chúng tôi sẽ xóa cảnh báo. Hoặc nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng, thì chúng tôi sẽ chấp thuận cho tài khoản của bạn hoạt động trở lại.

Sự kiện nhạy cảm

Từ chối mặt hàng

Những mặt hàng không tuân thủ chính sách này có thể bị từ chối. Những mặt hàng bị từ chối sẽ không đủ điều kiện để phân phối trên Google Mua sắm. Bạn nên xóa những mặt hàng không tuân thủ Chính sách của Google Mua sắm khỏi dữ liệu sản phẩm của mình.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy tùy chọn yêu cầu xem xét một mặt hàng đã bị từ chối do vi phạm chính sách. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có sai sót khi từ chối mặt hàng của bạn và muốn yêu cầu xem xét thủ công, hãy nhấp vào "Tại sao mặt hàng này bị từ chối" trên trang riêng của mặt hàng trong tab Sản phẩm để bắt đầu quá trình xem xét. Bạn có thể tìm hiểu thêm về mặt hàng bị từ chối vì vi phạm chính sách và yêu cầu xem xét.

Từ chối tài khoản

Đối với hầu hết các vi phạm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email cảnh báo ghi rõ chi tiết vi phạm chính sách và cho bạn thời hạn 7 ngày để cập nhật dữ liệu sản phẩm.

 1. Đọc chính sách ở trên để tìm hiểu những nội dung chúng tôi không cho phép.
 2. Xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn. Bạn sẽ nhận được một email ghi rõ chi tiết vi phạm, trong đó bao gồm các ví dụ từ dữ liệu sản phẩm của mình. Nếu các mặt hàng khác trong dữ liệu của bạn vi phạm cùng một chính sách này nhưng không có tên trong email, thì bạn cũng phải xóa các mặt hàng đó.
 3. Cập nhật dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center.
  • Nếu bạn đã tạo lịch tải lên tự động, hãy cập nhật dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công hoặc chờ dữ liệu sản phẩm được cập nhật tự động trước khi yêu cầu xem xét.
  • Dữ liệu sản phẩm bạn đã tải lên để thử nghiệm sẽ không hiển thị cho người dùng và sẽ không được tính đến trong quá trình xem xét tài khoản.
 4. Yêu cầu xem xét tài khoản.
  • Nếu vẫn đang ở giai đoạn cảnh báo thì tài khoản sẽ tự động được xem xét một lần nữa khi giai đoạn cảnh báo kết thúc. Khi đã xóa các mặt hàng vi phạm, bạn không cần yêu cầu xem xét tài khoản hay làm gì khác.
  • Nếu tài khoản bị tạm ngưng, thì bạn cần yêu cầu xem xét tài khoản.

Hầu hết các tài khoản được xem xét trong vòng 3 ngày làm việc, tuy nhiên một số tài khoản có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn. Nếu nhận thấy bạn đã xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm, chúng tôi sẽ xóa cảnh báo. Hoặc nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng, thì chúng tôi sẽ chấp thuận cho tài khoản của bạn hoạt động trở lại.

Ngược đãi động vật

Từ chối mặt hàng

Những mặt hàng không tuân thủ chính sách này có thể bị từ chối. Những mặt hàng bị từ chối sẽ không đủ điều kiện để phân phối trên Google Mua sắm. Bạn nên xóa những mặt hàng không tuân thủ Chính sách của Google Mua sắm khỏi dữ liệu sản phẩm của mình.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy tùy chọn yêu cầu xem xét một mặt hàng đã bị từ chối do vi phạm chính sách. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có sai sót khi từ chối mặt hàng của bạn và muốn yêu cầu xem xét thủ công, hãy nhấp vào "Tại sao mặt hàng này bị từ chối" trên trang riêng của mặt hàng trong tab Sản phẩm để bắt đầu quá trình xem xét. Bạn có thể tìm hiểu thêm về mặt hàng bị từ chối vì vi phạm chính sách và yêu cầu xem xét.

Từ chối tài khoản

Đối với hầu hết các vi phạm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email cảnh báo ghi rõ chi tiết vi phạm chính sách và cho bạn thời hạn 7 ngày để cập nhật dữ liệu sản phẩm.

 1. Đọc chính sách ở trên để tìm hiểu những nội dung chúng tôi không cho phép. Dưới đây là một số ví dụ:
  • Mỹ phẩm, sản phẩm nâng cao sức khỏe và hàng tạp hóa: Thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm hoặc thực phẩm (ví dụ: các nguyên liệu nấu ăn, xương, thịt hoặc dầu) chứa các bộ phận từ cá heo, cá voi hoặc cá mập.
  • Sản phẩm nghệ thuật, hàng thủ công và đồ lưu niệm: Sừng hươu, san hô sừng, ngà, răng, lông thú, bàn chân, hoặc móng hổ, sừng tê giác hoặc lợn rừng, hoặc ngà từ bất kỳ động vật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở voi, hải mã và voi ma mút.
  • Quần áo, giày dép và đồ trang sức: Trang phục từ da hoặc lông thú, thắt lưng, túi, phụ kiện, nhẫn, hoặc vòng tay chứa các bộ phận từ hổ hay cá mập, hoặc ngà từ bất kỳ động vật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở voi, hải mã và voi ma mút.
  • Nhà và bếp: Phụ kiện trong nhà, đồ đạc, đồ dùng nhà bếp có chứa ngà từ bất kỳ động vật nào, bao gồm nhưng không giới hạn: voi, hải mã, hoặc voi ma mút.
 2. Xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn. Bạn sẽ nhận được một email ghi rõ chi tiết vi phạm, trong đó bao gồm các ví dụ từ dữ liệu sản phẩm của mình. Nếu các mặt hàng khác trong dữ liệu của bạn vi phạm cùng một chính sách này nhưng không có tên trong email, thì bạn cũng phải xóa các mặt hàng đó.
 3. Cập nhật dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center.
  • Nếu bạn đã tạo lịch tải lên tự động, hãy cập nhật dữ liệu sản phẩm theo cách thủ công hoặc chờ dữ liệu sản phẩm được cập nhật tự động trước khi yêu cầu xem xét.
  • Dữ liệu sản phẩm bạn đã tải lên để thử nghiệm sẽ không hiển thị cho người dùng và sẽ không được tính đến trong quá trình xem xét tài khoản.
 4. Yêu cầu xem xét tài khoản.
  • Nếu vẫn đang ở giai đoạn cảnh báo thì tài khoản sẽ tự động được xem xét một lần nữa khi giai đoạn cảnh báo kết thúc. Khi đã xóa các mặt hàng vi phạm, bạn không cần yêu cầu xem xét tài khoản hay làm gì khác.
  • Nếu tài khoản bị tạm ngưng, thì bạn cần yêu cầu xem xét tài khoản.

Hầu hết các tài khoản được xem xét trong vòng 3 ngày làm việc, tuy nhiên một số tài khoản có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn. Nếu nhận thấy bạn đã xóa các mặt hàng vi phạm khỏi dữ liệu sản phẩm, chúng tôi sẽ xóa cảnh báo. Hoặc nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng, thì chúng tôi sẽ chấp thuận cho tài khoản của bạn hoạt động trở lại.

Để đảm bảo khách hàng có trải nghiệm an toàn và tích cực, Google yêu cầu nhà bán lẻ phải tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành bên cạnh các chính sách của quảng cáo Mua sắm. Tốt nhất là bạn nên tự làm quen và nắm thông tin mới nhất về các yêu cầu này cho địa điểm mà doanh nghiệp của bạn hoạt động cũng như ở bất kỳ địa điểm nào mà các mặt hàng trong quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí xuất hiện. Khi tìm thấy nội dung vi phạm những yêu cầu này, chúng tôi có thể sẽ ngăn không cho nội dung đó xuất hiện. Trong những trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng, chúng tôi có thể cấm bạn đăng nội dung quảng cáo Mua sắm cùng chúng tôi.

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false