Over afkeuring van artikelen wegens beleidsschending

We hebben ons als doel gesteld op Google de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. We vinden het belangrijk dat de advertenties die we aan online kopers tonen, veilig zijn en voldoen aan wettelijke vereisten. Daarom geldt voor alle verkopers een uitgebreid beleid voor Shopping-advertenties. Als we constateren dat de artikelen die u indient niet voldoen aan ons beleid, keuren we afzonderlijke artikelen of uw gehele Merchant Center-account af, afhankelijk van de ernst en frequentie van de schending.

Automatische afkeuring van individuele artikelen

We gebruiken geautomatiseerde systemen om artikelen te identificeren die ons beleid schenden. Deze controles worden toegepast op alle artikelen van alle verkopers. Wanneer een artikel wordt afgekeurd, komt het niet in aanmerking voor weergave in Shopping-advertenties.

In sommige gevallen wordt in uw Merchant Center-account de optie gegeven om een handmatige beoordeling aan te vragen van een artikel dat automatisch is afgekeurd wegens een beleidsschending. Houd er rekening mee dat deze handmatige beoordeling alleen voor bepaalde beleidsschendingen beschikbaar is. Als u van mening bent dat uw artikel ten onrechte is afgekeurd en u een handmatige beoordeling wilt aanvragen, volgt u de onderstaande stappen:

  1. Klik op de titel van het artikel in het gedeelte Lijst op de pagina Producten om de pagina van het afzonderlijke artikel te bekijken.
  2. Klik onder Artikelstatus op 'Beoordeling aanvragen'.
  3. Lees het beleid op grond waarvan het artikel is afgekeurd en vink vervolgens het vakje aan om aan te geven dat u de informatie heeft gelezen.
  4.  Selecteer 'Handmatige beoordeling aanvragen'.

Het kan drie werkdagen duren voordat de handmatige beoordeling is voltooid. Artikelen die als gevolg van een beoordeling worden goedgekeurd, komen binnen 24 uur beschikbaar voor weergave in Shopping-advertenties. Als we uw artikel beoordelen en bepalen dat de afkeuring terecht is, kunt u gedurende zeven dagen geen handmatige beoordelingen meer aanvragen voor andere artikelen in uw account.

Preventieve afkeuring van artikelen

Naast het automatisch afkeuren van artikelen, voeren we ook handmatige controles uit op uw productgegevens. Als tijdens een handmatige controle wordt vastgesteld dat een artikel in uw account in strijd is met een beleid, wordt het artikel direct afgekeurd. U ontvangt een e-mail waarin u wordt gevraagd het artikel en eventuele andere artikelen die het beleid schenden uit uw productgegevens te verwijderen. Als u de betreffende artikelen niet binnen een bepaalde periode verwijdert, worden andere artikelen in uw feed ook afgekeurd indien ze trefwoorden bevatten die zijn gerelateerd aan de oorspronkelijke beleidsschending. We noemen dit 'preventief afkeuren van artikelen' omdat we uit voorzorg artikelen afkeuren op basis van deze gerelateerde trefwoorden. Door artikelen preventief af te keuren, kunt u nog steeds andere producten in uw account promoten terwijl gebruikers worden beschermd tegen producten die mogelijk in strijd zijn met ons beleid.

Voorbeeld

Als we een gevechtsmes zien dat in strijd is met ons wapenbeleid en u het mes niet uit uw account verwijdert binnen de gestelde periode waarover we u per e-mail hebben geïnformeerd, worden alle andere artikelen in uw account die mogelijk niet in overeenstemming zijn met ons wapenbeleid, zoals andere soorten messen, kleding met een mesopdruk of boeken over messen, preventief afgekeurd.

Preventieve afkeuring van artikelen wordt niet op alle beleidsregels toegepast. Bij overduidelijke of herhaaldelijke schendingen kan ook direct worden gekozen voor opschorting van uw account, zonder dat er eerst preventief artikelen zijn afgekeurd. Schending van meerdere beleidsregels kan ertoe leiden dat er meerdere soorten artikelen tegelijkertijd preventief worden afgekeurd.

Dit probleem oplossen:

 

  1. Alle artikelen die in strijd zijn met een beleid, moeten uit uw productgegevens worden verwijderd. Meer informatie over de schending, inclusief voorbeelden uit uw productgegevens, vindt u in de e-mail die we hebben verzonden naar uw technische contact en de gebruikers van uw account die zich hebben aangemeld voor e-mails met informatie over belangrijke wijzigingen. Als uw productgegeven nog andere artikelen bevatten die hetzelfde beleid schenden maar niet in de e-mail zijn opgenomen, moet u deze artikelen ook verwijderen.
  2. Nadat de schending is opgelost, krijgen preventief afgekeurde artikelen binnen 3 dagen weer de status goedgekeurd zonder dat u daarvoor iets hoeft te doen. U hoeft geen handmatige beoordeling aan te vragen.
  3. Bepaal aan de hand van de afgekeurde artikelen die ter referentie in onze e-mail zijn genoemd, hoe u beleidsschending in de toekomst kunt voorkomen, bijvoorbeeld door bepaalde categorieën, merken of trefwoorden te blokkeren.

 

Opschorting van account

In ernstige gevallen schorten we uw Merchant Center-account op wegens schending van ons beleid. Meer informatie over opschorting van accounts.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?