Pravidlá a požiadavky

V tomto článku nájdete odpovede na časté otázky o požiadavkách na promá.

Promá musia spĺňať pravidlá programupublikačné požiadavky Googlu.

Ako dlho môže promo bežať?

Podľa pravidiel programu Googlu smie každé promo bežať maximálne šesť mesiacov (183 dní).

Koľko prom môžem odoslať?

Každý účet Merchant Center môže mať naraz najviac 500 otvorených prom (také, ktorým nevypršala platnosť a ktoré maloobchod nezastavil). Ďalšie aktívne promá budú zamietnuté.

Aké typy prom podporujete?

Špeciálne ponuky obchodníka pre reklamy v Nákupoch podporujú iba online promá. Pokiaľ promo spĺňa pravidlá programu Špeciálne ponuky obchodníka, jeho obsah môže byť rôzny (napr. darček zdarma, zľava o konkrétnu sumu alebo percentuálna zľava či darčekové karty na ďalšie nákupy vo vašom obchode).

Môže byť informačný kanál promo ponúk zacielený na viacero krajín?

Informačný kanál promo ponúk môže prislúchať len informačným kanálom z jednej cieľovej krajiny, ktorú vyberiete pri registrácii informačného kanála. Ak chcete, aby sa vaše promá zobrazovali v reklamách na výrobky v Nákupoch aj v ďalších krajinách, odošlite nové informačné kanály promo ponúk zacielené na príslušné krajiny.

Prečo je pri promách na bezplatné alebo zľavnené doručenie povinný kód kupónu?

Pri promách na bezplatné alebo zľavnené doručenie je kód potrebný preto, aby sme zaistili, že kupujúci dostanú pridanú hodnotu v podobe zľavy z bežného dopravného.


Ak napríklad v službe Merchant Center odošlete položku s dopravným 0.00 €, tento výrobok sa bude v reklamách v Nákupoch zobrazovať rovno ako výrobok s bezplatným doručením. Promo na bezplatné doručenie by teda neposkytovalo žiadnu pridanú hodnotu, pretože výrobok sa už aj tak doručuje bezplatne.

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako nastaviť dopravné v reklamách na výrobky v Nákupoch.

Prečo je promo zamietnuté, keď sa zľava uvádza na vstupnej stránke výrobku?

Cena uvádzaná v reklamách na výrobky v Nákupoch sa musí zhodovať s cenou na vstupnej stránke výrobku. Zľavy a promá sa môžu uplatniť až pri platbe alebo v mieste predaja. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách programu Špeciálne ponuky obchodníka

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?