Forstå sanksjoner på kontonivå knyttet til brudd på retningslinjer

Vi ønsker at alle skal ha en trygg og positiv opplevelse når de besøker Google og partnernettstedene våre. For at dette skal være mulig, har vi utviklet retningslinjer som vi forventer at selgerne overholder. Når selgere ikke følger disse retningslinjene, kan vi avvise varene deres for å gi beskjed om at noe ikke stemmer. Hvis de fortsetter å bryte reglene eller begår grove overtredelser, kan det hende vi må suspendere disse kontoene.

Merk: For å forhindre kontosuspensjoner må du gå nøye gjennom bruksvilkårene for Merchant Center og retningslinjene for Shopping-annonser før du sender produktene dine til Merchant Center.

Første evaluering

Når du laster opp varer til kontoen din for første gang, gjennomfører vi en innledende gjennomgang av varene og nettstedet ditt for å sikre at de oppfyller kravene våre og retningslinjene for Shopping-annonser. Denne prosessen kan ta opptil tre virkedager, og i løpet av den tiden vises produktene dine som «Venter» på Diagnostikk-siden. Hvis gjennomgangen viser at produktene eller nettstedet ditt ikke samsvarer med retningslinjene for Shopping-annonser, blir kontoen din suspendert umiddelbart, og du mottar et e-postvarsel med ytterligere informasjon. Hvis gjennomgangen ikke avdekker noen problemer, kan produktene dine vises i Shopping-annonser.

Advarsler

Merchant Center-kontoer blir gjennomgått regelmessig. Hvis vi finner at produktene dine eller nettstedet ditt ikke overholder retningslinjene for Shopping-annonser, mottar du en advarsel per e-post med mer informasjon om problemet, hvordan du løser det, og en tidsramme for å løse problemene dine (vanligvis sju dager). I advarselsperioden vises produktene dine fortsatt i Shopping-annonser. Advarselsperioden vises også i kontoen din under Kontoproblemer-fanen på Diagnostikk-siden. 

Merk: I noen tilfeller når grove overtredelser av retningslinjene oppdages, gis det ingen advarsel, og kontoen suspenderes umiddelbart.

Kontosuspensjon

Hvis kontoen din suspenderes, mottar du en rekke e-poster som inneholder all relevant informasjon knyttet til retningslinjene for Shopping-annonser og kontosuspensjoner.

Kontoen eller nettstedet ditt blir gjennomgått på slutten av advarselsperioden. Hvis alle problemene er løst, blir advarselen fjernet, og annonsene dine vises som normalt. Hvis noen av problemene ikke er løst, blir kontoen din suspendert, og alle produktene dine blir deaktivert slik at de ikke vises i Shopping-annonser. Du mottar et e-postvarsel om at kontoen din er suspendert. Du ser også kontostatusen din på Startsiden og Diagnostikk-sidene i kontoen din.

  • Viktig: Hvis kontoen din er suspendert, vises ikke varene dine i Shopping-annonser lenger. De er imidlertid fortsatt tilgjengelige for andre destinasjoner. Google-kontoen som brukes til å få tilgang til Merchant Center, berøres ikke, og du kan fortsatt bruke den til å få tilgang til andre Google-produkter.

Merk: Meldinger om retningslinjer for Shopping-annonser og kontosuspensjon lagres midlertidig i meldingsarkivet til den berørte kontoen.

 

Be om en gjennomgang-knappen

 

Hvis kontoen din er midlertidig sperret, kan du be om en gjennomgang ved å bruke Be om en gjennomgang-knappen. Du kan bare be om en gjennomgang hvis det ikke er noen andre ventende forespørsler. Hvis kontoen din har flere problemer knyttet til retningslinjene i samme salgsland, kommer gjennomgangen til å dekke alle problemene i dette landet.

Hvis kontoen din er midlertidig sperret, har du to muligheter til å be om en gjennomgang.

Slik ber du om gjennomgang

  1. Logg på Merchant Center-kontoen din.
  2. Klikk på Produkter på navigasjonsmenyen, og klikk deretter på Diagnostikk.
  3. Klikk på Kontoproblemer-fanen.
  4. Finn problemet på kontonivå som du ønsker gjennomgått.
  5. Sørg for at produktene som er lastet opp, finnes på lager, og at alle problemer for det berørte salgslandet er løst.
  6. Klikk på Be om gjennomgang.
  7. Les informasjonen i forgrunnsvinduet for å forsikre deg om at du forstår gjennomgangsprosessen samt kravene og begrensningene.
  8. Merk av i boksen, og klikk på Be om en gjennomgang.
Merk: Det kan ta opptil sju dager å utføre en forespurt gjennomgang. Du mottar et e-postvarsel når gjennomgangen er fullført.

Utilgjengelig-periode

Hvis problemene ikke er løst etter den første forespørselen om gjennomgang, kan du når som helst be om en ny gjennomgang. Hvis problemene ikke er løst etter den andre forespørselen, blir Be om en gjennomgang-knappen utilgjengelig i én uke. I denne perioden forblir kontoen din midlertidig sperret, og du kan ikke be om en ny gjennomgang i denne perioden. Nedkjølingsperioden på én uke gjelder også for alle påfølgende forespørsler om gjennomgang. Du kan se sluttdatoen for Utilgjengelig-perioden ved å gå til Diagnostikk-siden i Merchant Center-kontoen din og klikke på Kontoproblemer-fanen.

 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt