Informatie over accountopschorting wegens beleidsschending

Met een opgeschort Merchant Center-account kunt u geen Shopping-advertenties meer weergeven. Als uw Merchant Center-account is opgeschort, kunt u nog wel inloggen om oude gegevens te bekijken. U kunt met het betreffende account of een ander gerelateerd Merchant Center-account echter geen advertenties meer weergeven. In bepaalde gevallen kunt u wijzigingen in uw website of bedrijfsbeleid doorvoeren zodat de opschorting wordt opgeheven.

Waarom worden accounts opgeschort?

We willen dat iedereen die Google of een van onze partnersites bezoekt, een veilige en positieve ervaring heeft. Om die reden hebben we een aantal beleidsregels opgesteld waaraan verkopers zich moeten houden. Als verkopers niet aan dit beleid voldoen, worden hun artikelen mogelijk afgekeurd om hen te laten weten dat er iets niet in orde is. Als adverteerders regels blijven overtreden of op grove wijze schenden, worden hun accounts mogelijk opgeschort.

Voorbeeld

Aangezien vuurwerk is ontworpen om te exploderen en letsel of schade kan toebrengen aan mensen of eigendommen die zich in de buurt bevinden, staat het beleid voor Shopping-advertenties de verkoop van vuurwerk niet toe. Het account van een verkoper die via Shopping-advertenties adverteert voor vuurwerk, wordt daarom opgeschort.

Hoe weet ik of mijn account wordt opgeschort?

Stel dat we van mening zijn dat een verkoper zich niet houdt aan de Servicevoorwaarden van Merchant Center of het beleid voor Shopping-advertenties. In dat geval moet het Merchant Center-account mogelijk worden opgeschort, evenals eventuele gerelateerde Google Ads- en Merchant Center-accounts.

Als dit gebeurt, sturen we de verkoper een e-mail waarin wordt uitgelegd dat het account is opgeschort wegens een schending van de Servicevoorwaarden van Merchant Center of het beleid voor Shopping-advertenties. In de e-mail wordt ook uitgelegd welke stappen de verkoper kan zetten om het account te herstellen. Naast dit e-mailbericht, komt er ook een opschortingskennisgeving te staan in het desbetreffende Merchant Center-account. In de meeste gevallen geven we de verkoper zeven dagen de tijd om alsnog te voldoen aan de beleidsregels.

Hoe kan mijn account worden hersteld?

Als uw account is afgekeurd en u een verzoek tot herstel van uw account wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen. Uw account wordt vervolgens door ons team gecontroleerd. U ontvangt binnen vijf dagen een e-mail waarin wordt aangegeven of uw account kon worden hersteld.

Volgende stappen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?