Informatie over handhaving op accountniveau bij beleidsschendingen

We willen dat iedereen die Google of een van onze partnersites bezoekt, een veilige en positieve ervaring heeft. Om die reden hebben we een aantal beleidsregels opgesteld waaraan verkopers zich moeten houden. Als verkopers niet aan dit beleid voldoen, worden hun artikelen mogelijk afgekeurd om hen te laten weten dat er iets niet in orde is. Als adverteerders regels blijven overtreden of op grove wijze schenden, worden hun accounts mogelijk opgeschort.

Opmerking: Lees de servicevoorwaarden van Merchant Center en het beleid voor Shopping-advertenties zorgvuldig voordat u uw producten bij Merchant Center indient. Zo voorkomt u dat uw account wordt opgeschort.

Eerste beoordeling

Wanneer u voor het eerst artikelen naar uw account uploadt, worden uw artikelen en website aan een eerste beoordeling onderworpen om te controleren of ze aan onze vereisten en ons beleid voor Shopping-advertenties voldoen. Dit proces kan tot drie werkdagen duren. Gedurende die tijd worden uw producten weergegeven als 'In behandeling' op de pagina 'Diagnostische gegevens'. Als uit de beoordeling blijkt dat uw producten of website niet voldoen aan het beleid voor Shopping-advertenties, wordt uw account onmiddellijk opgeschort en ontvangt u een e-mailmelding met meer informatie. Als de beoordeling positief is, komen uw producten in aanmerking voor weergave in Shopping-advertenties.

Waarschuwingen

Merchant Center-accounts worden regelmatig beoordeeld. Als blijkt dat uw producten of website niet voldoen aan het beleid voor Shopping-advertenties, ontvangt u een waarschuwing per e-mail met meer informatie over het probleem en hoe u dit kunt oplossen, Ook leest u hierin binnen welke periode u uw problemen moet hebben opgelost (meestal zeven dagen). Gedurende de waarschuwingsperiode blijven uw producten in Shopping-advertenties verschijnen. De waarschuwingsperiode wordt ook weergegeven in uw account. Kijk op de pagina 'Diagnostische gegevens' onder 'Accountproblemen'. 

Opmerking: In sommige gevallen waarin een ernstig beleidsprobleem wordt vastgesteld, krijgt u geen waarschuwing en wordt uw account onmiddellijk opgeschort.

Accountopschorting

Als we uw account opschorten, ontvangt u enkele e-mails met alle relevante informatie over de accountopschorting en de gedetecteerde schendingen van het beleid voor Shopping-advertenties.

Uw account of website wordt aan het einde van de waarschuwingsperiode beoordeeld. Als al uw problemen zijn opgelost, wordt de waarschuwing opgeheven en blijven we uw advertenties zoals gebruikelijk weergeven. Als niet alle problemen zijn opgelost, wordt uw account opgeschort en worden al uw producten uitgeschakeld voor Shopping-advertenties. U ontvangt een e-mailmelding waarin staat dat uw account is opgeschort. Uw accountstatus wordt ook weergegeven op de pagina's 'Home' en 'Diagnostische gegevens' van uw account.

  • Belangrijk: Als uw account opgeschort is, worden uw artikelen niet meer weergegeven in Shopping-advertenties. Ze zijn nog wel beschikbaar voor andere bestemmingen. Er zijn geen gevolgen voor het Google-account dat voor toegang tot Merchant Center wordt gebruikt. U kunt dit account nog steeds gebruiken om toegang te krijgen tot andere Google-producten.

Opmerking: Berichten over accountopschorting en het beleid voor Shopping-advertenties worden tijdelijk opgeslagen in het berichtenarchief van het betreffende account.

 

Knop 'Beoordeling aanvragen'

 

Als uw account is opgeschort, kunt u een beoordeling aanvragen met de knop Beoordeling aanvragen. U kunt alleen een beoordeling aanvragen als er geen andere verzoeken in behandeling zijn. Als in uw account meerdere beleidsproblemen zijn geconstateerd voor hetzelfde land van verkoop, is de beoordeling van toepassing op alle problemen voor dat land van verkoop.

Als uw account is opgeschort, heeft u twee mogelijkheden om een beoordeling aan te vragen.

Instructies om een beoordeling aan te vragen

  1. Log in op uw Merchant Center-account.
  2. Navigeer naar Accountproblemen op de pagina 'Diagnostische gegevens'.
  3. Kies het probleem op accountniveau dat u wilt laten beoordelen.
  4. Zorg ervoor dat er producten op voorraad zijn geüpload en dat alle problemen voor het betreffende land van verkoop zijn opgelost.
  5. Klik op Beoordeling aanvragen.
  6. Lees de tekst in het pop-upvenster om te controleren of u het beoordelingsproces en de bijbehorende vereisten en beperkingen begrijpt.
  7. Vink het vakje aan en klik op Beoordeling aanvragen.
Opmerking: Het kan tot vijf dagen duren voordat een beoordelingsverzoek is voltooid. U ontvangt een e-mailmelding zodra de beoordeling is afgerond.

Wachtperiode

Als u de problemen niet oplost na het eerste verzoek tot beoordeling, kunt u op elk gewenst moment een tweede verzoek tot beoordeling indienen. Als de problemen na het tweede verzoek niet zijn opgelost, wordt er een wachtperiode van een week ingesteld waarin de beoordelingsknop wordt geblokkeerd. Uw account blijft gedurende deze periode opgeschort en u kunt geen nieuwe beoordeling aanvragen. Deze wachtperiode van één week is ook van toepassing op alle volgende verzoeken tot beoordeling. U kunt de einddatum van elke wachtperiode bekijken door naar de pagina Diagnostische gegevens van Merchant Center te gaan en op het tabblad Accountproblemen te klikken.

 

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen