Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Πολιτικές προωθήσεων

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για το κλασικό Merchant Center και το Merchant Center Next.

Οι πολιτικές προωθήσεων παρέχουν σημαντικές οδηγίες σχετικά με την καταλληλότητα των προωθήσεων. Για τη διασφάλιση της θετικής εμπειρίας των χρηστών, οι προωθήσεις σας πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες πολιτικές:

 1. Οι προωθήσεις πρέπει να προσθέτουν αξία
 2. Συμμόρφωση με τις πολιτικές των διαφημίσεων Αγορών
 3. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σύνταξης της Google για τίτλους
 4. Τήρηση απαιτήσεων εξαργύρωσης
 5. Αποφυγή υπερβολικά περιοριστικών προωθήσεων
 6. Σαφής αναφορά προωθούμενων προϊόντων στον αγοραστή
 7. Σαφής επιβεβαίωση λήψης προώθησης
 8. Συμπερίληψη κωδικού εξαργύρωσης για προωθήσεις αποστολής
 9. Τήρηση των πολιτικών τοπικών προωθήσεων
 10. Τήρηση των πολιτικών συνδυασμένων προωθήσεων

Προσθήκη αξίας

Οι προωθήσεις πρέπει να παρέχουν μια χρηματική έκπτωση ή ένα πρόσθετο αγαθό ή υπηρεσία που συνήθως δεν συσχετίζεται με την αγορά. Όλες οι προωθήσεις εφαρμόζονται κατά την ολοκλήρωση αγοράς ή στο σημείο πώλησης.

Οι προωθήσεις δεν μπορούν να είναι:

 • Προσφορές ανταλλαγής
 • Εκπτώσεις μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται συνήθως δωρεάν
 • Λαχεία
 • Κείμενο που χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση προϊόντος χωρίς έκπτωση
 • Εκπτώσεις με τιμή μικρότερη από το 5% της τρέχουσας τιμής ενός στοιχείου ή 5 $ USD στις ΗΠΑ, 5 $ CAD στον Καναδά, 5 £ GBP στο Ηνωμένο Βασίλειο, 5 R$ BRL στη Βραζιλία, 5 ₹ INR στην Ινδία, 5 ¥ JPY στην Ιαπωνία, 5 ₩ KRW στη Νότια Κορέα, 5 $ AUD στην Αυστραλία, 5 € EUR στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία
 • Ίσες με ή μεγαλύτερες από την αξία του καλαθιού αγορών (εκπτώσεις 100% ή μεγαλύτερες)
 • Εκπτώσεις φόρου/Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
 • Εκπτώσεις που αντικατοπτρίζονται στην τιμή SKU (μονάδα διατήρησης αποθέματος) στη σελίδα προϊόντος Google ή τη σελίδα προορισμού του προϊόντος σας

Σημείωση: Οι προωθήσεις περιορίζονται στους 6 μήνες (183 ημέρες).


Συμμόρφωση με τις πολιτικές των διαφημίσεων Αγορών

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να εμφανίζονται σε διαφημίσεις ή δωρεάν καταχωρίσεις. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους περιορισμούς της πολιτικής διαφημίσεων Αγορών. Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καταργήσει οποιαδήποτε προώθηση από τη διαφήμιση ή την καταχώρισή σας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.


Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σύνταξης για τίτλους

Οι τίτλοι προώθησης πρέπει να είναι συνοπτικοί, εύκολα κατανοητοί, ακριβείς και να αντιπροσωπεύουν μόνο την αξία της συγκεκριμένης προσφοράς που προωθείται.

Στους τίτλους πρέπει:

 • Να δηλώνονται με σαφήνεια τυχόν ελάχιστα όρια/προϋποθέσεις που απαιτούνται για την προσφορά
 • Να αποκαλύπτονται τυχόν απαιτήσεις εξαργύρωσης
 • Να συμπεριλαμβάνονται προσδοκίες χρέωσης, πρόσθετες χρεώσεις, ελάχιστα όρια αγορών κ.λπ.
 • Να δηλώνονται με σαφήνεια οι συνθήκες, καθώς και τυχόν γενικοί περιορισμοί ή περιορισμοί της προσφοράς

Οι τίτλοι δεν μπορούν να:

 • Αποτελούν απόπειρα εξαπάτησης ή παραπλάνησης των πελατών
 • Αποκρύπτουν πρόσθετες προμήθειες έως την ολοκλήρωση αγοράς

Ανατρέξτε στις απαιτήσεις σύνταξης για μια πλήρη λίστα, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών και των οδηγιών σχετικά με τον τρόπο μορφοποίησης του κειμένου της προώθησής σας. Για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των προωθήσεών σας, η Google ενδέχεται να επικοινωνήσει με την επιχείρησή σας για να ζητήσει αλλαγές με βάση αυτές τις οδηγίες.

Σημείωση: Η Google ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της ενδέχεται να τροποποιήσουν το κείμενο προώθησης για να κάνουν μη ουσιαστικές αλλαγές (π.χ. τροποποιήσεις στο μέγεθος, στη μορφοποίηση, στα σημεία στίξης, στη χρήση κεφαλαίων και στην ορθογραφία).


Τήρηση απαιτήσεων εξαργύρωσης

Οι πωλητές λιανικής δεν πρέπει να επιβάλλουν ειδικό κόστος προσφοράς στους χρήστες κατά την εξαργύρωση, αν αυτό το κόστος δεν ισχύει για αγορές εκτός προσφοράς. Με άλλα λόγια, όταν οι πελάτες εξαργυρώνουν μια προώθηση, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε προμήθειες που δεν ισχύουν για κάποιον που δεν εξαργυρώνει μια προώθηση.

Αν ο ιστότοπος απαιτεί επαλήθευση αριθμού τηλεφώνου για τη λήψη της προώθησης, βεβαιωθείτε ότι οι λεπτομέρειες της προώθησης εμφανίζονται στη σελίδα προορισμού του προϊόντος ή τη σελίδα ολοκλήρωσης αγοράς, προτού ζητηθεί από τους χρήστες να εγγραφούν επαληθεύοντας τον αριθμό τηλεφώνου. Η προώθηση θα πρέπει να είναι ορατή πριν από τις πρόσθετες απαιτήσεις εγγραφής.

Οι προωθήσεις πρέπει να είναι εξαργυρώσιμες χωρίς απροσδιόριστες πρόσθετες απαιτήσεις χρήστη. Δεν επιτρέπονται προσφορές στις οποίες οι πωλητές λιανικής επιβάλλουν απαιτήσεις για την εξαργύρωση που δεν περιλαμβάνονται στους τίτλους. Στις μη αποδεκτές πρόσθετες απαιτήσεις περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής:

 • Εγγραφή για πιστωτική κάρτα καταστήματος
 • Εγγραφή στη συνδρομή επί πληρωμή
 • Συμμετοχή σε έρευνα για εξαργύρωση της προσφοράς

Αποφυγή υπερβολικά περιοριστικών προωθήσεων

Οι προωθήσεις πρέπει να είναι γενικά προσβάσιμες σε όλους τους πελάτες. Οι προωθήσεις που διατίθενται μόνο σε ένα υποσύνολο πελατών ή σε συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής που διαφέρουν από τους συνήθεις περιορισμούς πληρωμής του ιστοτόπου δεν είναι αποδεκτές. Στα παραδείγματα υπερβολικά περιοριστικών προωθήσεων μπορεί να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής:

 • Έκπτωση 10 $ για καθηγητές και μαθητές
 • Έκπτωση 10% για ηλικιωμένους και στρατιωτικούς
 • Έκπτωση 15 $ για τα γενέθλιά σας
 • Έκπτωση 10% με την επισήμανση "Μου αρέσει"
 • Έκπτωση 5% με πιστωτική κάρτα Visa
 • Έκπτωση 10% όταν ολοκληρώσετε μια σύντομη έρευνα κατά την ολοκλήρωση της αγοράς
Αν και δεν μπορείτε να απαιτείτε από τους χρήστες να εγγραφούν σε μια συνδρομή επί πληρωμή για να εξαργυρώσουν μια προώθηση, μπορείτε να προσφέρετε προωθήσεις για εκπτώσεις στις χρεώσεις συνδρομής (π.χ. έκπτωση 20% στις ετήσιες χρεώσεις συνδρομής). Μπορείτε να προσφέρετε προωθήσεις που ισχύουν για δωρεάν προγράμματα συνδρομής, εφόσον η προϋπόθεση καθορίζεται στον τίτλο.
Οι προωθήσεις που προσφέρονται μόνο σε νέους πελάτες επιτρέπονται, εφόσον αναφέρετε τη συνθήκη στόχευσης στον τίτλο (π.χ. έκπτωση 10% για νέους πελάτες ή έκπτωση 10 $ στην πρώτη αγορά). Αν χρησιμοποιείτε έξυπνες καμπάνιες Αγορών στον λογαριασμό σας στο Google Ads, προτείνουμε να ρυθμίσετε έναν στόχο μετατροπής νέων πελατών, προκειμένου να αυξήσετε τον αριθμό των νέων πελατών που κερδίζετε από τις καμπάνιες σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον στόχο νέων πελατών για καμπάνιες μέγιστης απόδοσης.

Σαφής αναφορά προωθούμενων προϊόντων στον αγοραστή

Οι πελάτες πρέπει να μπορούν να εξαργυρώνουν προωθήσεις για όλα τα κατάλληλα προϊόντα. Όταν μια προώθηση περιορίζεται σε συγκεκριμένα προϊόντα, πρέπει να ισχύει μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα που προσδιορίζονται στη ροή προϊόντων σας.

Οι ομαδοποιημένες προωθήσεις πρέπει να αποκαλύπτουν με σαφήνεια όλα τα στοιχεία. Αν πρέπει να προστεθεί ένας συνδυασμός προϊόντων προκειμένου να πληρούνται τα κριτήρια για την προσφορά, ο τίτλος θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια όλα τα προϊόντα που πρέπει να προστεθούν.


Σαφής επιβεβαίωση λήψης προώθησης

Η λήψη των προωθήσεων από τον πελάτη πρέπει να επιβεβαιώνεται με σαφήνεια από το σημείο αγοράς και να παρέχεται στο καλάθι ή κατά την ολοκλήρωση αγοράς (όχι στη σελίδα προορισμού του προϊόντος).

Οι εκπτώσεις δεν πρέπει να εμφανίζονται ήδη στη σελίδα προορισμού του προϊόντος. Αν η προώθηση αναφέρει "Έκπτωση 10 $" και ένας πελάτης αγοράζει ένα στοιχείο 100 $, θα περιμένει επίσης να δει το στοιχείο με τιμή 100 $ στη σελίδα προορισμού σας (όπου θα μπορούσε να εξαργυρώσει την προώθηση). Αν η σελίδα προορισμού σας εμφανίζει την τιμή του στοιχείου στα 90 $ (επειδή η έκπτωση έχει ήδη υπολογιστεί), δημιουργεί μια αρνητική εμπειρία.

Οι προωθήσεις που επιβεβαιώνονται στις σελίδες προορισμού δεν θεωρούνται προστιθέμενη αξία και δεν είναι κατάλληλες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πολιτικές Αγορών. Η τιμή στη ροή προϊόντων σας (η οποία είναι η τιμή που εμφανίζουμε επίσης στις διαφημίσεις και τις δωρεάν καταχωρίσεις) πρέπει να αντιστοιχεί στην τιμή στη σελίδα προορισμού.

Η λήψη δώρων, δωροκαρτών ή ηλεκτρονικών καρτών μπορεί να εμφανίζεται στις σελίδες προορισμού του προϊόντος και πρέπει επίσης να αναφέρεται σε μία από τις παρακάτω τοποθεσίες:

 • Καλάθι
 • Σελίδα ολοκλήρωσης αγοράς

Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπονται δωροκάρτες για καταστήματα εκτός από το δικό σας. Επιπλέον, τα δείγματα προϊόντων ή οι δοκιμές δεν θεωρούνται δώρα. Η πίστωση Store και οι πόντοι επιβράβευσης επιτρέπονται μόνο σε χρηματική αξία. Για να ελέγξετε τις οδηγίες τίτλων για δώρα, ανατρέξτε στις απαιτήσεις σύνταξης.


Συμπερίληψη κωδικού εξαργύρωσης για προωθήσεις αποστολής

Μια προώθηση αποστολής πρέπει να έχει έγκυρο κωδικό εξαργύρωσης, διαφορετικά δεν θα θεωρηθεί πρόσθετη αξία. Αν η αποστολή χωρίς χρέωση προσφέρεται ήδη στον ιστότοπό σας σε ένα συγκεκριμένο όριο χωρίς κωδικό, μπορείτε να προσφέρετε δωρεάν αποστολή σε χαμηλότερο ποσό, εφόσον σχετίζεται με έναν κωδικό.

Σημείωση: Αν η προώθησή σας προσφέρει αποστολή σε χαμηλότερο όριο, οι προωθήσεις δεν θα πρέπει να συνδέονται με στοιχεία που έχουν τιμή πάνω από το όριο που προσφέρεται συνήθως. Η προώθηση πρέπει να έχει εφαρμοσιμότητα προϊόντος για Συγκεκριμένα προϊόντα και να αντιστοιχίζεται μόνο σε προϊόντα που έχουν τιμή κάτω από το προσφερόμενο ποσό.

Για παράδειγμα, αν η αποστολή χωρίς χρέωση παρέχεται ήδη για παραγγελίες άνω των 45 $ (χωρίς κωδικό) και θέλετε η δωρεάν αποστολή να παρέχεται στα 35 $ και άνω με έναν κωδικό, η προώθηση θα πρέπει να αντιστοιχιστεί μόνο με στοιχεία με τιμή κάτω των 45 $.


Τήρηση των πολιτικών τοπικών προωθήσεων

Μια τοπική προώθηση πρέπει να παρέχει ένα έγκυρο URL προώθησης όπου μπορούν να επαληθευτούν οι λεπτομέρειες της προώθησης. Πρέπει να είναι ένας σύνδεσμος που οδηγεί σε μια ιστοσελίδα στον ίδιο ιστότοπο, όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν τις λεπτομέρειες της προσφοράς και την εξαργύρωση με μικρά γράμματα.

Αν η προώθηση είναι κατάλληλη για παραλαβή έξω από το κατάστημα, η σελίδα URL προώθησης πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια ότι η προώθηση εξαργυρώνεται στο διαδίκτυο για παραλαβή έξω από το κατάστημα.


Τήρηση των πολιτικών συνδυασμένων προωθήσεων

Ορισμένες προωθήσεις που δεν επιτρέπονται ως αυτόνομες μπορούν να γίνουν αποδεκτές όταν συνδυάζονται με άλλη προώθηση που παρέχει πρόσθετη αξία για τους πελάτες.

Παράδειγμα τίτλου Επιτρέπεται
Έκπτωση 10% σε όλα τα προϊόντα με δωρεάν αποστολή Ναι - Επιτρέπεται με ή χωρίς κωδικό εξαργύρωσης αποστολής
Έκπτωση 50 $ μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άμεση έκπτωση 25 $ για αγορές άνω των 300 $ Ναι - Η προώθηση με έκπτωση σε συνδυασμό με την προώθηση άμεσης έκπτωσης θεωρείται προώθηση προστιθέμενης αξίας
Έκπτωση 50 $ μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δωρεάν αποστολή σε όλο τον ιστότοπο Ναι - Αν η προώθηση περιέχει έγκυρο κωδικό εξαργύρωσης αποστολής

Όχι - Αν η προώθηση δεν έχει κωδικό εξαργύρωσης αποστολής

Δωρεάν φακός κάμερας + 2% επιβραβεύσεις Ναι - Η προώθηση με επιβραβεύσεις σε συνδυασμό με ένα δώρο θεωρείται προστιθέμενη αξία
Έκπτωση 20% + αγορά ενός στοιχείου και απόκτηση άλλου ένα δωρεάν Ναι - Αν η έκπτωση 20% αντικατοπτρίζεται στη σελίδα ολοκλήρωσης αγοράς

Όχι - Αν παρέχεται ήδη έκπτωση 20% στη σελίδα προορισμού προϊόντος και η τιμή της σελίδας ολοκλήρωσης αγοράς είναι ίδια με την τιμή στη σελίδα προορισμού του προϊόντος

Σε ορισμένες περιπτώσεις επανειλημμένων παραβάσεων πολιτικής, θα λαμβάνετε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν απαντήσετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνεχίσετε να παραβαίνετε τις πολιτικές της Google, η λειτουργία προωθήσεων θα απενεργοποιηθεί από τον λογαριασμό σας στο Merchant Center. Τυχόν προωθήσεις στον απενεργοποιημένο λογαριασμό δεν θα εμφανίζονται πλέον και δεν θα μπορείτε να υποβάλετε νέα δεδομένα.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού