Tạo Chiến dịch mua sắm

Sau khi tạo tài khoản Google Ads mới hoặc chọn tài khoản Google Ads được liên kết mà bạn có quyền truy cập Chuẩn hoặc Quản trị để sử dụng cho Chiến dịch mua sắm, bạn đã sẵn sàng chọn cài đặt cho Chiến dịch mua sắm của mình:

  • Bạn có thể thay đổi tên chiến dịch sau
  • Quốc gia bán cho chiến dịch của bạn. Cài đặt này xác định sản phẩm nào từ kho trên Merchant Center được quảng cáo trong chiến dịch này. Cài đặt này lọc sản phẩm theo quốc gia mục tiêu được liên kết với sản phẩm.
  • Giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột. Giá thầu là giới hạn cho số tiền bạn muốn trả cho một nhấp chuột lên quảng cáo của mình. Bạn có thể chỉnh sửa giá thầu trong tài khoản Google Ads bất cứ lúc nào sau khi tạo chiến dịch. Vui lòng xem phần bên dưới để tìm hiểu thêm về việc xác định chiến lược đặt giá thầu.
  • Ngân sách hàng ngày. Ngân sách là giới hạn số tiền trung bình mỗi ngày bạn muốn trả cho quảng cáo cho một chiến dịch cụ thể. Bạn có thể chỉnh sửa ngân sách trong tài khoản Google Ads bất cứ lúc nào sau khi tạo chiến dịch. Vui lòng xem phần bên dưới để tìm hiểu thêm về việc xác định chiến lược đặt giá thầu.

 

Bạn có thể chỉnh sửa giá thầu và ngân sách sao cho phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh và mục tiêu lưu lượng truy cập từ tài khoản Google Ads bất cứ lúc nào sau khi tạo chiến dịch.

Xác định giá thầu và ngân sách

Xác định chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)

Giá thầu CPC hoặc CPC tối đa là số tiền tối đa bạn sẵn sàng chi trả khi có ai đó nhấp vào quảng cáo của mình.

Hãy suy nghĩ về biển quảng cáo: Nhà quảng cáo trả tiền cho không gian trên biển quảng cáo dựa trên số người có thể thấy quảng cáo khi họ lái xe ngang qua, cho dù những người đó có thực sự chú ý đến quảng cáo hay không. Quảng cáo trên Internet thì khác: Người xem nhấp vào quảng cáo của bạn khi họ muốn tìm hiểu thêm. Khi họ nhấp chuột, bạn biết rằng họ đã xem quảng cáo của mình và họ thích nội dung mà họ đã xem đủ để nhấp vào quảng cáo đó.

Với đặt giá thầu CPC, bạn trả tiền theo lượt nhấp chuột và chỉ khi có ai đó nhấp chuột vào quảng cáo của bạn. Nếu 100 người xem quảng cáo của bạn và 3 người nhấp vào quảng cáo đó, thì bạn sẽ trả tiền cho 3 lượt nhấp chuột chứ không phải trả tiền cho 97 lượt xem còn lại.

Không có số tiền giá thầu được đề xuất nào được coi là hiệu quả nhất cho tất cả mọi người. Giá thầu CPC tối đa phù hợp cho bạn sẽ tùy thuộc vào việc đánh giá chi phí sản phẩm, loại chiến dịch mà bạn đang chạy cũng như lợi nhuận của bạn. Có hai bước cơ bản để đặt giá thầu chiến lược:

  1. Xác định chi phí sản phẩm so với doanh thu sản phẩm đem lại.
  2. Điều chỉnh giá thầu để tối đa hóa lợi tức đầu tư.

 

Tìm hiểu thêm về cách chọn số tiền giá thầu phù hợp với bạn trong Trung tâm trợ giúp Google Ads.

Xác định ngân sách hàng ngày

Nếu đã từng lên kế hoạch đi nghỉ, thì bạn biết được tầm quan trọng của việc xác định giới hạn cho số tiền mà bạn có thể chi tiêu và có tính đến những khoản ngoài dự kiến. Tương tự như vậy, bạn có thể đặt ngân sách hàng ngày cho các chiến dịch của mình và sự linh hoạt để có thể thay đổi ngân sách đó bất kỳ lúc nào.

Ngân sách hàng ngày bạn đặt hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Hãy chọn ngân sách hàng ngày dựa trên mục tiêu quảng cáo và tổng số tiền mà bạn có thể chi tiêu mỗi ngày.

Nếu đang tìm hiểu về ngân sách quảng cáo hàng tháng, thì bạn có thể tìm ngân sách hàng ngày bằng cách chia ngân sách hàng tháng cho 30,4. Đây là số ngày trung bình mỗi tháng.

Mẹo: Hãy bắt đầu với ngân sách nhỏ. Nếu mới bắt đầu, bạn nên thử ngân sách hàng ngày trong khoảng từ 10 đến 50 đô la Mỹ. Hãy kiểm tra tài khoản ngay sau khi áp dụng ngân sách mới để xem chiến dịch của bạn đã hoạt động như thế nào.

Tìm hiểu thêm về cách ngân sách hàng ngày hoạt độngthiết lập ngân sách cho chiến dịch trong Trung tâm trợ giúp Google Ads.

Nhập thông tin thanh toán

Bước thứ ba và bước cuối cùng để thiết lập Chiến dịch mua sắm là nhập thông tin thanh toán vào tài khoản Google Ads. Bạn cần cung cấp thông tin này để có thể chạy chiến dịch:

  • Nếu đã tạo tài khoản Google Ads từ Merchant Center, bạn sẽ được đưa đến tài khoản Google Ads để cung cấp thông tin thanh toán của mình sau khi chọn "Truy cập Google Ads để nhập thông tin thanh toán". Bạn có thể thanh toán cho Google Ads theo một vài cách khác nhau, tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ của bạn và quốc gia nơi bạn đăng ký doanh nghiệp. Hãy xem các tùy chọn hiện có bằng công cụ tìm tùy chọn thanh toán của chúng tôi. Sau khi bạn đã hoàn tất các bước để thêm thông tin thanh toán, Chiến dịch mua sắm sẽ được thiết lập và bạn sẽ được chuyển trở lại phần Google Ads trong tài khoản Merchant Center.
  • Nếu có quyền truy cập Chuẩn hoặc Quản trị đối với tài khoản Google Ads hiện đang sử dụng, thì bạn có thể theo liên kết được cung cấp để truy cập vào trang Cài đặt thanh toán trong tài khoản Google Ads và xác nhận thông tin.

 

Đối với một số tài khoản, quảng cáo sẽ sẵn sàng bắt đầu xuất hiện trên Google ngay sau khi bạn nhập thông tin thanh toán. Các tài khoản khác có thể mất đến một tuần trước khi quảng cáo bắt đầu chạy vì một số hình thức thanh toán nhất định cần thời gian để xác minh và xử lý. Bạn sẽ thấy thông tin về thời gian xác minh và xử lý trong tài khoản Google Ads của mình. Tất nhiên, các nội dung khác cũng có thể ảnh hưởng đến thời điểm chiến dịch quảng cáo bắt đầu chạy, chẳng hạn như quá trình chấp thuận quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về việc gửi thông tin thanh toán cho tài khoản Google Ads trong Trung tâm trợ giúp Google Ads.

Quản lý Chiến dịch mua sắm

Sau khi đã tạo Chiến dịch mua sắm và thiết lập thông tin thanh toán trong tài khoản Google Ads, bạn sẽ quản lý và chỉnh sửa chiến dịch từ Google Ads.

Tìm hiểu thêm về theo dõi và tối ưu hóa Chiến dịch mua sắm trong tài khoản Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố