Gỡ lỗi API qua Chẩn đoán API

Tổng quan

Tab Chẩn đoán API cho phép bạn xem lại các yêu cầu Content API không thành công trong Google Merchant Center.

Các tính năng chính của công cụ Chẩn đoán API bao gồm:

  • Xem tất cả các Yêu cầu API không thành công trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Xác định tổng số yêu cầu không thành công cho mỗi dịch vụ và phương thức API.
  • Xem lại yêu cầu mẫu đã gây ra lỗi.

Tab Chẩn đoán API cho phép bạn phân tích bất kỳ yêu cầu nào bị ảnh hưởng và sửa những yêu cầu có lỗi tương tự. Sau khi sửa lỗi, hãy gửi lại yêu cầu API.

Sử dụng tiện ích Tiến trình để tìm các mục nhập dữ liệu không thành công

Tiện ích Tiến trình cho phép bạn tìm các mục nhập dữ liệu bị lỗi trong các yêu cầu API đã tải lên trong một khoảng thời gian nhất định. Kết quả hiển thị bao gồm tổng số yêu cầu không thành công trên tất cả các dịch vụ. Bạn cũng có thể chọn xem kết quả cho một dịch vụ cụ thể bằng cách sử dụng bộ chọn dịch vụ thả xuống nằm ở trên cùng bên trái của tiện ích Tiến trình

Để xem các yêu cầu API không thành công, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Tools and setting menu icon [Gear], rồi chọn Content API trong phần “Cài đặt”.
  3. Ở lại trên trang Chẩn đoán để xem dữ liệu không thành công. 

Công cụ Chẩn đoán API đưa ra biểu đồ xếp chồng hiển thị số lượng "Lệnh gọi API không thành công" và "Lệnh gọi API thành công" trong một khoảng thời gian cụ thể. Các dịch vụ và phương pháp API đã sử dụng được trình bày trong bảng "Tổng quan" với số lượng Yêu cầu API không thành công tương ứng của từng dịch vụ và phương pháp. 

Lưu ý: Dấu thời gian hiển thị trên biểu đồ dựa trên múi giờ được chỉ định trong phần cài đặt tài khoản.

Xem yêu cầu API không thành công

Khi bảng Tổng quan hiển thị kết quả cho phạm vi dữ liệu đã chọn, bạn có thể duyệt qua các dịch vụ và phương thức trong danh sách để xác định nhanh nguyên nhân dẫn đến các yêu cầu API không thành công. Theo mặc định, lỗi được liệt kê theo số trường hợp giảm dần cho mỗi dịch vụ – hãy nhấp trực tiếp vào tiêu đề để thay đổi thứ tự sắp xếp. 


Để xem các yêu cầu không thành công, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong cột "Số lệnh gọi API không thành công" của bảng Tổng quan, nhấp vào giá trị của yêu cầu không thành công của một phương pháp cụ thể để xem chi tiết các lỗi và đoạn mã mẫu tương ứng. 
  2. Tiếp theo, hãy xem lỗi trong ví dụ về mã mẫu bằng cách nhấp vào tab Ví dụ về đoạn mã yêu cầuVí dụ về đoạn mã thích ứng.

Bạn có thể sử dụng các thông báo lỗi ở trên làm hướng dẫn sửa yêu cầu API.  

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố