Debugowanie błędów interfejsu API za pomocą diagnostyki interfejsu API

Animated GIF showing how to access API diagnostics in Merchant Center

Karta Diagnostyka interfejsu API w Merchant Center zawiera informacje o stanie wszystkich żądań do interfejsu Content API for Shopping.

Karta Diagnostyka interfejsu API umożliwia:

 • wyświetlanie wszystkich udanych i nieudanych żądań do interfejsu API z danego okresu,
 • określanie liczby udanych i nieudanych żądań dla usługi i metody interfejsu API,
 • przeglądanie przykładów nieudanych żądań.
Z tego artykułu dowiesz się, jak uzyskać dostęp do karty Diagnostyka interfejsu API, aby zdiagnozować błędy dotyczące żądań do interfejsu API. Po naprawieniu błędów możesz ponownie przesłać żądania do interfejsu API.

Sprawdzanie żądań do interfejsu API

Karta Diagnostyka interfejsu API zawiera 2 główne części:
 • wykres z osią czasu przedstawiający liczbę udanych i nieudanych żądań do interfejsu API w wybranym przedziale czasu,
 • tabelę z łączną liczbą żądań do interfejsu API oraz zawartą w niej liczbą nieudanych żądań do interfejsu API.
Uwaga: sygnatury czasowe na wykresie zależą od strefy czasowej określonej w ustawieniach konta.
Aby sprawdzić żądania do interfejsu API:
 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę narzędzi i ustawień Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate], a następnie w sekcji „Ustawienia” wybierz Content API.
 3. Aby określić przedział czasu, użyj menu zakresu dat.
 4. Użyj menu filtra nad tabelą, aby określić żądanie usługi interfejsu API (na przykład zamówienia z metodą „cancellineitem”), które chcesz sprawdzić. Tabela i oś czasu zostaną zaktualizowane, tak aby wyświetlało się konkretne żądanie usługi interfejsu API.

Wyświetlanie nieudanych żądań do interfejsu API

Gdy zobaczysz już wyniki dla wybranego zakresu danych w tabeli, możesz przeglądać usługi i metody z listy, aby szybko ustalić przyczyny nieudanych żądań do interfejsu API. Błędy domyślnie pokazywane są w kolejności od najwyższej do najniższej liczby wystąpień dla każdej usługi, ale możesz zmienić kolejność sortowania, wybierając nagłówek kolumny.

Aby wyświetlić nieudane żądania:

 1. W kolumnie „Liczba nieudanych żądań do interfejsu API” kliknij wartość nieudanego żądania dla określonej metody, by przeanalizować błędy i przykładowe fragmenty kodu z błędami.
 2. Zobacz błąd w przykładowym kodzie. Potraktuj te komunikaty o błędzie jako wskazówki, jak naprawiać błędy w żądaniach do interfejsu API.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
71525
false