Tworzenie multikonta klientów

Multikonta klientów w Merchant Center umożliwiają osobom indywidualnym i firmom przesyłanie zbiorczych plików danych odnoszących się do wielu domen. Każdy klient może mieć odrębną nazwę sklepu i inny adres URL. Gdy poprosisz o utworzenie multikonta klientów, Twoje obecne konto Google Merchant Center będzie miało na nim status subkonta.

Nie umieszczaj w zgłoszeniu zduplikowanych stron internetowych o podobnej zawartości. W ten sposób unikniesz odrzucenia konta. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących powielonych treści.

Multikonta klientów umożliwiają zarządzanie na dużą skalę wieloma sprzedawcami i domenami, takimi jak np. platformy handlowe czy sprzedawcy międzynarodowi. Jeśli chcesz połączyć swoje konto Google z wieloma kontami Merchant Center, na przykład po to, by zarządzać ich plikami danych, musisz poprosić odpowiedniego administratora o dodanie Cię jako użytkownika do określonego konta.

Uwaga: jeśli planujesz przesłać dużą liczbę plików danych lub często wprowadzasz zmiany w danych produktów, zalecamy użycie Content API (zamiast plików danych), aby bezpośrednio przesłać dane produktów.

Poproś o utworzenie multikonta klientów

Weryfikowanie witryn i zgłaszanie do nich praw w ramach multikonta klientów

Zalecamy właścicielom multikont klientów zweryfikowanie adresu URL witryny i zgłoszenie do niego praw za pomocą adresu e-mail używanego do logowania się na nadrzędne konto. Zwykle nadrzędne multikonto klientów będzie wymagało weryfikacji domeny najwyższego poziomu, np. http://example.com, i zgłoszenia do niej praw.

Jeśli adresy URL witryn subkont są subdomenami lub podkatalogami w drzewie adresu URL, do którego właściciel konta Merchant Center zgłosił prawa:

Po zweryfikowaniu danego adresu URL i zgłoszeniu do niego praw za pomocą nadrzędnego konta Merchant Center każde subkonto może automatycznie dziedziczyć zgłoszone prawa i wprowadzić do adresu URL witryny dowolną subdomenę lub dowolny podkatalog wchodzące w skład drzewa adresu URL, do którego zostały zgłoszone prawa.

Jeśli subkonta obejmują wiele witryn:

Są trzy sposoby weryfikacji adresów URL witryn i zgłaszania do nich praw w zależności od tego, w jaki sposób zarządzasz kontem Merchant Center i domenami:

  • Jeśli użytkownik konta nadrzędnego Merchant Center zarządza adresami URL witryn dla każdego subkonta, może on zweryfikować poszczególne adresy URL i zgłosić do nich prawa w ustawieniach subkonta. Może to dotyczyć sprzedawców wielobranżowych.
  • Jeśli użytkownik nadrzędnego konta Merchant Center nie zarządza adresami URL witryn dla wszystkich subkont, w przypadku każdego subkonta można zweryfikować witrynę i zgłosić do niej prawa w ramach odpowiednich kont Google Search Console oraz udostępnić stan weryfikacji użytkownikowi nadrzędnego konta Merchant Center w Search Console. Może to dotyczyć agencji, które nie są webmasterami witryn swoich klientów. Więcej informacji o tej procedurze
  • Jeśli subkonto nie udostępni statusu weryfikacji nadrzędnemu kontu Merchant Center, możesz dodać właściciela witryny jako użytkownika subkonta. Właściciel witryny będzie wtedy mógł zweryfikować i zarezerwować URL dla subkonta w jego ustawieniach. Może to dotyczyć agencji, które zarządzają plikami danych swoich klientów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem