Sidan Diagnostik

På sidan Diagnostik hittar du rapporter om problem med ditt konto, dina flöden och dina artiklar grupperade efter det sammanhang där din produktdata kan visas. Där ser du också produktkvalificeringsproblem och produktdatavarningar. Dessutom får du inblick i kontoregistrering, datakvalitet och policyöverträdelser. De samlade rapporterna på sidan Diagnostik ger dig bättre inblick i kvaliteten på din produktdata, vilket gör det enklare att identifiera och åtgärda problem.

I den här artikeln förklarar vi funktionerna på sidan Diagnostik och hur du använder dem.

Tips

Diagnostikrapportering är också tillgängligt för konton för flera kunder. Läs mer

Fördelar

Sidan Diagnostik innehåller rapportverktyg som

 • en historik över statusen för dina artiklar så att du kan analysera den underliggande orsaken till tidigare förändringar i trafiken
 • ett kontextfilter som visar detaljerad information om statusen på din produktdata utifrån hur den används
 • en nedladdningsbar rapport över alla berörda artiklar eller rapporter om enskilda artikelproblem och anledningen till avvisningar
 • klickstatistik över antalet artiklar med fel och problem. 

Huvudsidan i avsnittet Diagnostik

Öppna sidan Diagnostik:

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto
 2. Klicka på Produkter i navigeringsmenyn och klicka sedan på Diagnostik

Diagnostiksidan har tre flikar: varuproblem, flödesproblem och kontoproblem. På fliken med varuproblem finns ett stapeldiagram med varorna och deras status. Alla tre sidor innehåller en lista över problem. 

 • Stapeldiagram: Här visas onlineartiklar och lokala artiklar i ditt konto som är inriktade på den valda destinationen samt deras aktuella och tidigare status. Ovanför diagrammet ser du antalet artiklar som hade avvisats eller upphört eller som var väntande eller aktiva när sidan lästes in. Du kan markera eller avmarkera de färgade rutorna ovanför diagrammet för att se den information som är mest relevant för dig. Om du klickar på diagrammet och väljer ett tidigare datum uppdateras all data på sidan för den aktuella tidpunkten. 
 • Lista över problem: Under diagrammet ser du mer detaljerad information om problemen ordnade efter allvarlighetsgrad. Håll muspekaren över de problem som du vill läsa mer om. Då visas länkar till relevanta artiklar. 
Som standard visar sidan Diagnostik information om dina Shopping-annonser. Om du skickar in produktdata för flera användningsområden och program samtidigt, till exempel Shopping Actions eller annonser för lokala butikslager, kan du använda filter för att se mer specifik diagnostikinformation.

Detaljerad information om problem med konto, flöde eller varor

Om du vill se mer detaljerad information om problemen på sidan Diagnostik kan du klicka på flikarna med kontoproblem, flödesproblem och varuproblem.

Kontoproblem: Detta avsnitt innehåller problem som påverkar hela kontot eller ett helt försäljningsland. Detta inkluderar problem som exempelvis inget länkat Google Ads-konto och att det inte finns någon startsida som har verifierats eller gjorts anspråk på. Den innehåller även varningar och underkännanden på kontonivå för policy och datakvalitet. Vid varje varning visas det senaste datum då problemet måste ha åtgärdats.

Flödesproblem: I detta avsnitt visas dataflöden som innehåller ett övergripande problem som hindrar Google från att bearbeta hela flödet, till exempel uppladdningsproblem, hämtningsfel och flöden som har upphört att gälla. Om du vill ha en fullständig lista över problem med flödesbearbetning kan du använda rapporteringen i avsnittet Flöden.

Varuproblem: Det här avsnittet innehåller problem som påverkar enskilda varor, från flödesbehandling till datakvalitet och brott mot policyn. Om varor påverkas av flera problem ingår de i alla dessa. Klicka på siffran för antalet berörda artiklar om du vill se ett urval med upp till 50 artiklar som berörs av det aktuella problemet. Du kan ladda ned en rapport över alla de berörda artiklarna i ditt konto och respektive problem i alla dina inriktade länder från avsnittet med artikelproblem på huvudsidan. Du kan också ladda ned en rapport om ett enskilt artikelproblem.

Tänk på att när du har åtgärdat eventuella problem med din produktdata och laddat upp ett nytt flöde uppdateras sidan Flöden omedelbart, men det dröjer ett tag innan all data i avsnittet Diagnostik har uppdaterats. Kontrollera det valda datumet och klockslaget på sidan Diagnostik om du vill se när informationen uppdaterades senast.

Prioritetsordna problemen

För att hjälpa dig att prioritetsordna och åtgärda de allvarligaste problemen med en gång visas konto- och flödesproblemen sorterade efter allvarlighetsgrad. Problemen visas med ikoner som anger allvarlighetsgraden: en röd ikon för ”fel/avvisat” eller en gul ikon för ”varning”. Dessutom kan du se antalet klick på de berörda artiklarna under de senaste 30 dagarna dividerat med antalet klick på alla inskickade artiklar under samma period. Den här procentandelen belyser problem som kan ha orsakat den senaste trafiknedgången.

Inom varje allvarlighetsgrad sorteras problemen efter antalet varor som påverkas. 

Vi rekommenderar att du prioriterar problem på kontonivå först, eftersom de kan hindra alla artiklar i ditt konto från att visas i Shopping-annonserna.

Fel och avvisningar: Det här är de allvarligaste problemen, som vanligtvis leder till kontoavstängning eller avvisade varor. Sådana problem förhindrar att dina artiklar visas för användarna. Lös alla fel så snabbt som möjligt så att varorna kan visas i resultaten igen.

Varningar: Detta är problem som kan få negativa följder för annonsresultatet och som sannolikt leder till kontoavstängning eller avvisade varor längre fram om du inte åtgärdar problemet.

När du undersöker ett visst problem kan det vara till hjälp att se exempel på berörda varor. Du kan visa upp till 50 exempel på sidan Diagnostik eller ladda ned en CSV-fil med alla artiklar som berörs av ett visst problem. Om du har skickat in artiklar med något av värdena google_product_category (GPC), product_type och custom_label_x innehåller CSV-filerna dessa attribut så att det blir enklare att gruppera dem. Mer information finns i Ladda ned artikelproblem.

Filter

Du kan filtrera informationen på sidan Diagnostik efter destination, land eller flöde. 

Destination: Filtrera efter specifika sammanhang och program, som annonser för lokala butikslager. Shopping-annonser är valt som standard.

Land: Filtrera efter artiklar som är inriktade på ett visst land.

Flöden: Filtrera efter artiklar som har skickats in via ett flöde eller via Content API.

Om du har ställt in filter på sidan Diagnostik innehåller de nedladdningsbara rapporterna endast varor som visas med dessa filter. Om du till exempel har ställt in flödesfiltret på Content API visar de nedladdningsbara rapporterna bara artiklar som har skickats in via det API:et.

Ladda ned varuproblem

Du kan välja mellan två metoder för att ladda ned en rapport med de varor som berörs av ett visst problem:

 1. Fullständig nedladdning: Den här rapporten innehåller alla varor som berörs av alla problem. Du kan ladda ned hela rapporten genom att klicka på nedladdningsknappen till höger om tidsstämpeln, nedanför artikeldiagrammet. 

  Du kan också prova att exportera det direkt till Google Cloud med hjälp av Merchant Center-export (beta).

 2. Nedladdning av enstaka problem: Denna rapport innehåller alla artiklar som berörs av ett visst problem. Du kan ladda ned rapporter om enstaka varuproblem genom att klicka på nedladdningsknappen till höger om varje specifikt problem. 

Om du har skickat in artiklar med anpassade etiketter till Merchant Center visar de nedladdningsbara rapporterna viktiga artiklar med problem. Efter att du har laddat ned rapporterna kan du filtrera CSV-filen efter anpassade etikettvärden, som ”viktigt”, ”bästsäljare” eller ”säsongsbetonat”. 

Om du har skickat in varor med något av värdena google_product_category (GPC) och product_type innehåller CSV-filerna dessa attribut så att du kan filtrera efter specifika kategorier av relevanta varor.

Visa information om tidigare resultat

När du klickar på en punkt i artikeldiagrammet uppdateras diagnostikinformationen och visar uppgifter om tidigare resultat för motsvarande dag. Denna historikvy visar alla problem på artikelnivå som fanns vid den aktuella tidpunkten.

Obs! Om du väljer att ladda ned information eller se exempel medan du tittar på information om tidigare resultat i avsnittet Diagnostik visas data från den tidpunkt då nedladdningen startade.

Du kan använda denna information för att identifiera de senaste förändringarna av dina artiklar och ta reda på möjliga orsaker till att trafiken till dina målsidor har minskat.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt