Specyfikacja Atom 0.3

Dokument ten zawiera wskazówki dotyczące tworzenia plików danych o produktach XML w formacie Atom 0.3. Podlinkowaliśmy standardowe atrybuty do odpowiednich sekcji w oficjalnej specyfikacji Atom 0.3, aby pomóc Ci odnaleźć dodatkowe informacje o komponentach zawartych w naszych przykładach. Chociaż udostępniamy przykładowe pliki Atom 0.3, informacje o Atom 0.3 ograniczyliśmy do minimum.


Sekcja 1: Atom 0.3

W oparciu o specyfikację Atom 0.3, na poziomie wstępnym są cztery predefiniowane elementy – tytuł, link, identyfikator i modyfikacja. Chociaż są one opcjonalne w standardzie Atom 0.3, pliki danych produktów ich wymagają.

Pliki danych produktów wymagają także dodatkowych elementów, takich jak cena czy stan. Aby można było uwzględnić inne szczegółowe informacje o produkcie, rozszerzyliśmy Atom 1.0 o obszar nazw Google Merchant Center. Jego zdefiniowanie umożliwia dodanie elementów, zwanych „atrybutami”, i zwiększa ilość informacji, jakie można dodać o każdym z produktów.

Poniżej znajduje się przykład podstawowego dokumentu Atom 0.3 zawierającego jedną pozycję:

<?xml version="1.0"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<title>Nazwa pliku dancyh</title> <link href="http://www.example.com" rel="alternate" type="text/html" /> <modified>2005-10-11T18:30:02Z</modified> <author> <name>Google</name> </author> <id>tag:google.com,2005-10-15:/support/products</id> <entry> <title>Czerwony wełniany sweter</title> <link href="http://www.example.com/produkt1-informacje.html" /> <summary>Wygodny i miękki sweter, który ogrzeje Cię w zimowe wieczory.</summary> <id>tag:google.com,2005-10-15:/support/products</id> <issued>2005-10-13T18:30:02Z</issued> <modified>2005-10-13T18:30:02Z</modified>
<g:image_link>http://www.example.com/image1.jpg</g:image_link> <g:price>25</g:price> <g:condition>nowy</g:condition>
</entry> </feed>

Dwie główne zmiany w tym przykładzie to dodatkowa deklaracja obszaru nazw (w trzecim wierszu) i uwzględnienie trzech atrybutów (link_zdjecia, cena i stan).

Deklaracja obszaru nazw Merchant Center

Poniższa deklaracja obszaru nazw jest wymagana, aby możliwe było korzystanie z atrybutów zdefiniowanych w obszarze nazw Merchant Center.

xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"

Oprócz deklaracji obszaru nazw Merchant Center konieczne jest również dodanie prefiksu do każdego tagu atrybutu. Ma to na celu odróżnienie atrybutów zdefiniowanych w naszym obszarze nazw od elementów zdefiniowanych w Atom 0.3. Prefiks wybrany do tej deklaracji obszaru nazw to „g”:

<g:image_link>http://www.example.com/zdjecie1.jpg</g:image_link>

Atrybuty w obszarze nazw Merchant Center muszą zawierać ten prefiks, w przeciwnym razie zostaną zignorowane wraz z przypisanymi do nich wartościami.

Atrybuty

Możesz zastosować dowolną liczbę atrybutów. Podanie dodatkowych informacji o Twoich produktach za ich pomocą znacznie zwiększy ich szansę na pojawienie się w wynikach wyszukiwania. Poza tym wiele atrybutów zdefiniowanych w obszarze nazw Google Merchant Center można w ramach jednego produktu wykorzystać więcej niż raz. Dzięki temu możesz dodać więcej istotnych informacji o produkcie.Sekcja 2: Ważna lista kontrolna

Przed przesłaniem pliku zalecamy sprawdzenie jego prawidłowego formatowania zgodnie z poniższą listą:

  1. Nazwa pliku musi być zakończona rozszerzeniem .xml.
  2. Nazwa pliku danych zarejestrowana na koncie Google Merchant Center musi być identyczna, jak rzeczywista nazwa pliku.
  3. Pamiętaj o umieszczeniu deklaracji obszaru nazw: xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" and xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0"
  4. Upewnij się, że prefiks w tagach atrybutów w Google Merchant Center i Custom Google Merchant Center zgadza się z prefiksem zdefiniowanym w deklaracji obszaru nazw.
  5. Usuń atrybuty niezawierające żadnych wartości.


Sekcja 3: Uwagi końcowe

Przykładowy wpis w dokumencie został uproszczony, by lepiej zobrazować podstawy tworzenia pliku danych w formacie XML dla Merchant Center. Chociaż akceptujemy pliki zawierające inne elementy zdefiniowane w standardzie Atom 0.3 lub w Twoim własnym obszarze nazw, wszelkie informacje w nich zawarte będą ignorowane podczas przetwarzania i nie pojawią się na liście. Na tym etapie przetwarzane będą jedynie dane zawarte w domyślnych elementach Atom 0.3 oraz w atrybutach w obszarach nazw Merchant Center i Niestandardowego Merchant Center.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem