Atom 1.0-specificatie

Dit document bevat richtlijnen voor het maken van een XML-productdatafeed in de indeling Atom 1.0. We hebben standaardkenmerken gekoppeld aan hun respectieve beschrijvingen in de officiële Atom 1.0-specificatie. Zo kunt u aanvullende informatie zoeken over de componenten in onze voorbeelden. Hoewel we wel voorbeelden bieden van Atom 1.0-bestanden, geven we een minimum aan informatie over Atom 1.0 zelf. Voor meer informatie over deze standaard raden we u aan deze specificatie te lezen op http://www.ietf.org/rfc/rfc4287.txt.

Klik hier om een Atom 1.0-voorbeeldbestand te downloaden.


Deel 1: Atom 1.0

Volgens de Atom 1.0-specificatie zijn er vijf vooraf gedefinieerde elementen op het invoerniveau: titel (title), ID (id), link (link), samenvatting (summary) en bijgewerkt (updated). Hoewel deze elementen optioneel zijn in de standaard voor Atom 1.0, zijn ze verplicht voor productdatafeeds.

Voor productdatafeeds zijn ook aanvullende elementen nodig, zoals prijs (price) en staat (condition). Om gedetailleerdere productinformatie op te kunnen nemen, hebben we Atom 1.0 uitgebreid met de naamruimte voor het Google Merchant Center. Wanneer u de naamruimte voor het Google Merchant Center definieert, kunt u aanvullende elementen gebruiken, die 'kenmerken' worden genoemd. Kenmerken stellen u in staat meer informatie te geven over elk artikel in uw feed.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een basisdocument voor Atom 1.0 met één artikel:

<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<title>De naam van uw datafeed</title> <link href="http://www.example.com" rel="alternate" type="text/html" /> <updated>2006-06-11T18:30:02Z</updated> <author> <name>Google</name> </author> <id>tag:example.com,2006-06-11:/support/products</id> <entry> <title>Rode wollen trui</title> <id>1a</id> <link href="http://www.example.com/item1-info-page.html" /> <summary>Deze trui is comfortabel en zacht, en houdt u lekker warm tijdens koude winteravonden.</summary> <updated>2005-10-13T18:30:02Z</updated>
<g:image_link>http://www.google.com/images/google_sm.gif</g:image_link> <g:price>25</g:price> <g:condition>nieuw</g:condition>
</entry> </feed>

De twee belangrijkste toevoegingen in dit voorbeeld zijn de naamruimtedeclaratie en drie kenmerken, te weten afbeeldingslink (image_link), prijs (price) en staat (condition).

Naamruimtedeclaratie van het Google Merchant Center

De volgende naamruimtedeclaratie is vereist voor het gebruik van kenmerken die alleen in de naamruimte van het Google Merchant Center zijn gedefinieerd.

xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"

Naast het declareren van de naamruimte voor het Google Merchant Center moet u ook een voorvoegsel toevoegen in elke kenmerktag. Dit voorvoegsel voegen we toe aan kenmerken om ze te onderscheiden van kenmerken in de naamruimte van elementen die zijn gedefinieerd in Atom 1.0. Het voorvoegsel dat voor de naamruimtedeclaratie is geselecteerd, is 'g':

<g:image_link>http://www.google.com/images/google_sm.gif</g:image_link>

Kenmerken in de naamruimte van het Google Merchant Center moeten dit voorvoegsel bevatten of de kenmerken. Alle andere waarden die ze bevatten, worden genegeerd.

Kenmerken

U kunt alle relevante kenmerken gebruiken die geschikt zijn voor uw artikelen. Als u met behulp van deze kenmerken extra informatie opgeeft over uw artikelen, is de kans een stuk groter dat uw artikelen in zoekresultaten worden weergegeven. Daarnaast kunnen veel kenmerken die in de naamruimte voor het Google Merchant Center zijn gedefinieerd, meerdere keren voor één artikel worden gebruikt. Zo kunt u meer beschikbare informatie toevoegen over een artikel in uw feed.Deel 2: Belangrijke controles

U doet er goed aan te controleren of uw bestand de juiste indeling heeft voordat u uw feed verzendt. Let hierbij op het volgende:

  1. De bestandsnaam moet eindigen op .xml.
  2. De feedbestandsnaam die u in uw Google Merchant Center-account registreert, moet overeenkomen met de naam die u toewijst aan uw bestand.
  3. Vergeet niet om naamruimtedeclaraties toe te voegen: xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" en xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0"
  4. Controleer of het voorvoegsel in de kenmerktags van het Google Merchant Center en de aangepaste versie van het Google Merchant Center overeenkomt met het voorvoegsel dat in de naamruimtedeclaratie is gedefinieerd.
  5. Verwijder alle kenmerken die geen waarden bevatten.


Deel 3: Laatste opmerking

De voorbeeldinvoer in dit document is vereenvoudigd, zodat de aandacht wordt gevestigd op het samenstellen van een XML-datafeed voor het Google Merchant Center. Hoewel we feeds accepteren met andere elementen die in de standaard Atom 1.0 zijn gedefinieerd of in uw eigen naamruimte, wordt alle informatie in deze elementen genegeerd bij het verwerken. Deze informatie wordt niet weergegeven in uw vermeldingen. Op dit moment verwerken we alleen gegevens in de standaardelementen voor Atom 1.0 en in kenmerken in de naamruimten van het Google Merchant Center en de aangepaste versie van het Google Merchant Center.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?