Specyfikacja RSS 2.0

Dokument ten zawiera wskazówki dotyczące tworzenia plików danych o produktach XML w formacie RSS 2.0. Podlinkowaliśmy standardowe atrybuty do odpowiednich sekcji w oficjalnej specyfikacji RSS 2.0, aby pomóc Ci odnaleźć dodatkowe informacje o komponentach zawartych w naszych przykładach. Chociaż udostępniamy przykładowe pliki RSS 2.0, informacje o RSS 2.0 ograniczyliśmy do minimum. Więcej informacji o tym standardzie znajdziesz w specyfikacji pod adresem http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss.

Aby pobrać przykładowy plik RSS 2.0, kliknij tutaj.

 

Sekcja 1: RSS 2.0

W oparciu o specyfikację RSS 2.0, na poziomie produktu są trzy predefiniowane elementy – tytuł, link oraz opis. Chociaż są one opcjonalne w standardzie RSS 2.0, pliki danych produktów ich wymagają.

Pliki danych produktów wymagają także dodatkowych elementów, takich jak cena, identyfikator czy stan. Aby można było uwzględnić te elementy oraz inne szczegółowe informacje o produkcie, rozszerzyliśmy RSS 2.0 o przestrzeń nazw pliku danych Google Merchant Center. Jej zdefiniowanie umożliwia dodanie elementów, zwanych „atrybutami”, a także zwiększa ilość informacji, jakie można dodać o każdym z produktów.

Poniżej znajduje się przykład podstawowego dokumentu RSS 2.0 zawierającego jeden produkt:

<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" 
xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<channel>
<title>Nazwa pliku danych</title> <link>http://www.example.com</link> <description>Opis zawartości</description> <item> <title>Czerwony wełniany sweter</title> <link>http://www.example.com/item1-info-page.html</link> <description>Wygodny i miękki sweter, który ogrzeje Cię w zimowe wieczory.</description>
<g:image_link>http://www.example.com/image1.jpg</g:image_link> <g:price>25</g:price> <g:condition>nowy</g:condition> <g:id>1a</g:id>
</item> </channel> </rss>

Dwie główne zmiany w tym przykładzie to dodatkowa deklaracja przestrzeni nazw (xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0") i uwzględnienie czterech atrybutów (image_link [link_do_zdjęcia], price [cena], condition [stan] i id [identyfikator]).

Deklaracja obszaru nazw Merchant Center

Poniższa deklaracja obszaru nazw jest wymagana, aby możliwe było korzystanie z atrybutów zdefiniowanych w obszarze nazw Merchant Center.

xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"

Oprócz deklaracji przestrzeni nazw Google Merchant Center konieczne jest również dodanie prefiksu do każdego tagu atrybutu. Ma to na celu odróżnienie atrybutów zdefiniowanych w naszej przestrzeni nazw od elementów zdefiniowanych w RSS 2.0. Prefiks wybrany do tej deklaracji przestrzeni nazw to „g”:

<g:image_link>http://www.google.com/images/google_sm.gif</g:image_link>

Atrybuty w obszarze nazw Merchant Center muszą zawierać ten prefiks, w przeciwnym razie zostaną zignorowane wraz z przypisanymi do nich wartościami.

Atrybuty

Możesz zastosować dowolną liczbę atrybutów. Podanie dodatkowych informacji o Twoich produktach za ich pomocą znacznie zwiększy szansę na to, że produkty pojawią się w wynikach wyszukiwania reklam produktowych. Poza tym wiele atrybutów zdefiniowanych w przestrzeni nazw Google Merchant Center można w ramach jednego produktu wykorzystać więcej niż raz. Dzięki temu możesz dodać więcej istotnych informacji o produkcie w pliku danych.

 

Sekcja 2: ważna lista kontrolna

Przed przesłaniem pliku zalecamy sprawdzenie jego prawidłowego formatowania zgodnie z poniższą listą:

  1. Nazwa pliku musi być zakończona rozszerzeniem .xml.
  2. Nazwa pliku danych zarejestrowana na koncie Google Merchant Center musi być identyczna, jak rzeczywista nazwa pliku.
  3. Pamiętaj o umieszczeniu deklaracji przestrzeni nazw. Wartości muszą zgadzać się z poniższymi.
    1. Przestrzeń nazw Google Merchant Center: xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0".
    2. Przestrzeń nazw atrybutów niestandardowych: xmlns:[prefiks]="http://base.google.com/cns/1.0", gdzie [prefiks] zastępuje prefiks zawarty w pliku. 
  4. Sprawdź, czy prefiks w tagach atrybutów w Google Merchant Center i niestandardowym Google Merchant Center zgadza się z prefiksem zdefiniowanym w deklaracji przestrzeni nazw.
  5. Usuń atrybuty niezawierające żadnych wartości.
 

Sekcja 3: uwagi końcowe

Przykładowy wpis w dokumencie został uproszczony, by lepiej zobrazować podstawy tworzenia pliku danych w formacie XML. Chociaż akceptujemy pliki zawierające inne elementy zdefiniowane w standardzie RSS 2.0 lub w Twojej własnej przestrzeni nazw, wszelkie informacje w nich zawarte będą ignorowane podczas przetwarzania i nie pojawią się na liście. Na tym etapie przetwarzane będą jedynie dane zawarte w domyślnych elementach RSS 2.0 oraz w atrybutach w przestrzeni nazw Google Merchant Center i niestandardowym Google Merchant Center.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem