Specyfikacja RSS 2.0

Dokument ten zawiera wskazówki dotyczące tworzenia plików danych o produktach XML w formacie RSS 2.0. Podlinkowaliśmy standardowe atrybuty do odpowiednich sekcji w oficjalnej specyfikacji RSS 2.0, aby pomóc Ci odnaleźć dodatkowe informacje o komponentach zawartych w naszych przykładach. Chociaż udostępniamy przykładowe pliki RSS 2.0, informacje o RSS 2.0 ograniczyliśmy do minimum. Więcej informacji o tym standardzie znajdziesz w tej specyfikacji.

Uwaga: w kanale RSS podaj wszystkie produkty, które chcesz uwzględnić w Google Merchant Center, a nie tylko ostatnie zmiany tych produktów. Jeśli usuniesz produkt z kanału RSS, zostanie on usunięty z Google Merchant Center.

Sekcja 1. RSS 2.0

Na podstawie specyfikacji RSS 2.0 na poziomie produktu występują 3 z góry określone elementy: tytuł, link oraz opis. Chociaż są one opcjonalne w standardzie RSS 2.0, pliki danych produktów ich wymagają.

Pliki danych produktów wymagają także dodatkowych elementów, takich jak cena, identyfikator czy stan. Aby można było uwzględnić te elementy oraz inne szczegółowe informacje o produkcie, rozszerzyliśmy RSS 2.0 o przestrzeń nazw pliku danych Google Merchant Center. Jej zdefiniowanie umożliwia dodanie elementów, zwanych „atrybutami”, a także zwiększa ilość informacji, jakie można dodać o każdym z produktów.

Poniżej znajduje się przykład podstawowego dokumentu RSS 2.0 zawierającego jeden produkt. Dwie główne zmiany w tym przykładzie to dodatkowa deklaracja przestrzeni nazw (xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0") i uwzględnienie 4 atrybutów (link do zdjęcia [image_link], cena [price], stan [condition] oraz identyfikator [id]).

<?xml version="1.0"?>
<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" version="2.0">
<channel>
<title>Przykład – Google Store</title>
<link>https://store.google.com</link>
<description>To przykład podstawowego dokumentu RSS 2.0 zawierającego jeden produkt</description>
<item>

<g:id>TV_123456</g:id>
<g:title>Google Chromecast z Google TV</g:title>
<g:description>Chromecast z Google TV zapewni Ci ulubioną rozrywkę w rozdzielczości do 4K z HDR</g:description>
<g:link>https://store.google.com/product/chromecast_google_tv</g:link> <g:image_link>https://images.example.com/TV_123456.png</g:image_link> <g:condition>new</g:condition>
<g:availability>in stock</g:availability>
<g:price>49.99 USD</g:price>
<g:shipping>

<g:country>US</g:country>
<g:service>Standard</g:service>
<g:price>7.99 USD</g:price>

</g:shipping>
<g:gtin>123456789123</g:gtin>
<g:brand>Google</g:brand>

</item>
</channel>
</rss>

Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis pliku XML z danymi o produktach w formacie RSS 2.0, pobierz przykładowy plik.

Pobierz przykładowy plik RSS 2.0

Deklaracja przestrzeni nazw Google Merchant Center

Poniższa deklaracja przestrzeni nazw jest wymagana, aby możliwe było korzystanie z atrybutów zdefiniowanych tylko w przestrzeni nazw Google Merchant Center.

xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"

Oprócz deklaracji przestrzeni nazw Google Merchant Center konieczne jest również dodanie prefiksu do każdego tagu atrybutu. Ma to na celu odróżnienie atrybutów zdefiniowanych w naszej przestrzeni nazw od elementów zdefiniowanych w RSS 2.0. Prefiks wybrany do tej deklaracji przestrzeni nazw to „g”:

<g:image_link>http://www.google.com/images/google_sm.gif</g:image_link>

Atrybuty w przestrzeni nazw Google Merchant Center muszą zawierać ten prefiks. W przeciwnym razie zostaną zignorowane wraz z przypisanymi do nich wartościami.

Atrybuty

Możesz zastosować dowolną liczbę atrybutów. Podanie dodatkowych informacji za pomocą tych atrybutów znacznie zwiększy szansę Twoich produktów na wyświetlenie się w reklamach produktowych i bezpłatnych informacjach, gdy klient będzie korzystał z wyszukiwarki Google. Dodatkowo wiele atrybutów zdefiniowanych w przestrzeni nazw Google Merchant Center można w ramach jednego produktu wykorzystać więcej niż raz. Dzięki temu możesz dodać więcej istotnych informacji o produktach w pliku danych.

Sekcja 2. Ważna lista kontrolna

Przed przesłaniem pliku zalecamy sprawdzenie jego prawidłowego formatowania zgodnie z poniższą listą:

  1. Nazwa pliku musi być zakończona rozszerzeniem .xml.
  2. Nazwa pliku danych zarejestrowana na koncie Google Merchant Center musi być taka sama jak rzeczywista nazwa pliku.
  3. Pamiętaj o umieszczeniu deklaracji przestrzeni nazw. Wartości muszą zgadzać się z poniższymi.
    1. Przestrzeń nazw Google Merchant Center: xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0".
    2. Przestrzeń nazw atrybutów niestandardowych: xmlns:[prefix]="http://base.google.com/cns/1.0", gdzie [prefix] zastępuje prefiks zawarty w pliku.
  4. Sprawdź, czy prefiks w tagach atrybutów w Google Merchant Center i niestandardowym Google Merchant Center zgadza się z prefiksem zdefiniowanym w deklaracji przestrzeni nazw.
  5. Usuń atrybuty niezawierające żadnych wartości.

Sekcja 3: Uwagi końcowe

Przykładowy wpis w dokumencie został uproszczony, by lepiej zobrazować podstawy tworzenia pliku danych o produktach w formacie XML. Chociaż akceptujemy pliki zawierające inne elementy zdefiniowane w standardzie RSS 2.0 lub w Twojej własnej przestrzeni nazw, wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane podczas przetwarzania i nie pojawią się na liście. Na tym etapie przetwarzane będą jedynie dane zawarte w domyślnych elementach RSS 2.0 oraz w atrybutach w przestrzeni nazw Google Merchant Center i niestandardowym Google Merchant Center.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
71525
false
false