RSS 2.0-specificatie

Dit document bevat richtlijnen voor het maken van een XML-productdatafeed in de indeling RSS 2.0. We hebben standaardkenmerken gekoppeld aan hun respectieve beschrijvingen in de officiële RSS 2.0-specificatie. Zo kunt u aanvullende informatie zoeken over de componenten in onze voorbeelden. Hoewel we wel voorbeelden bieden van bestanden voor RSS 2.0, geven we een minimum aan informatie over RSS 2.0 zelf. Wilt u meer weten over deze standaard, dan raden we u aan deze specificatie te lezen op http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss.

Als u een voorbeeld van een RSS 2.0-bestand wilt downloaden, klikt u hier.

 

Deel 1: RSS 2.0

Volgens de RSS 2.0-specificatie zijn er drie vooraf gedefinieerde elementen op artikelniveau: titel (title), link (link) en beschrijving (description). Hoewel deze elementen optioneel zijn in de standaard voor RSS 2.0, zijn ze verplicht voor productdatafeeds.

Voor productdatafeeds zijn ook aanvullende elementen nodig, zoals prijs (price), ID (id) en staat (condition). Om deze elementen en meer gedetailleerde informatie te kunnen toevoegen voor een artikel, hebben we RSS 2.0 uitgebreid met de naamruimte voor het Google Merchant Center. Als u de naamruimte voor het Google Merchant Center definieert, kunt u aanvullende elementen gebruiken, die 'kenmerken' worden genoemd. Kenmerken stellen u in staat meer informatie te geven over elk artikel in uw feed.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een basisdocument voor RSS 2.0 met één artikel:

<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" 
xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<channel>
<title>De naam van uw datafeed</title> <link>http://www.example.com</link> <description>Een beschrijving van uw content</description> <item> <title>Rode wollen trui</title> <link> http://www.example.com/artikel1-info-pagina.html</link> <description>Deze trui is comfortabel en zacht, en houdt u lekker warm tijdens koude winteravonden.</description>
<g:image_link>http://www.example.com/afbeelding1.jpg</g:image_link> <g:price>25</g:price> <g:condition>nieuw</g:condition> <g:id>1a</g:id>
</item> </channel> </rss>

De twee belangrijkste toevoegingen in dit voorbeeld zijn de naamruimtedeclaratie (xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0") en vier kenmerken, te weten image_link (afbeeldingslink), price (prijs), condition (staat) en id (id).

Naamruimtedeclaratie van het Google Merchant Center

De volgende naamruimtedeclaratie is vereist voor het gebruik van kenmerken die alleen in de naamruimte van het Google Merchant Center zijn gedefinieerd.

xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"

Naast het declareren van de naamruimte voor het Google Merchant Center moet u ook een voorvoegsel toevoegen in elke kenmerktag. Dit voorvoegsel voegen we toe aan kenmerken om kenmerken in onze naamruimte te onderscheiden van elementen die zijn gedefinieerd in RSS 2.0. Het voorvoegsel dat voor de naamruimtedeclaratie is geselecteerd, is 'g':

<g:image_link>http://www.google.com/images/google_sm.gif</g:image_link>

Kenmerken in de naamruimte van het Google Merchant Center moeten dit voorvoegsel bevatten of de kenmerken. Alle andere waarden die ze bevatten, worden genegeerd.

Kenmerken

U kunt alle relevante kenmerken gebruiken die geschikt zijn voor uw artikelen. Als u met behulp van deze kenmerken extra informatie opgeeft over uw artikelen, vergroot u de kans dat uw artikelen worden weergegeven in de zoekresultaten van Shopping-advertenties. Daarnaast kunnen veel kenmerken die in de naamruimte van Google Merchant Center zijn gedefinieerd, meerdere keren voor één artikel worden gebruikt. Zo kunt u meer beschikbare informatie toevoegen over een artikel in uw feed.

 

Deel 2: Belangrijke controles

U doet er goed aan te controleren of uw bestand de juiste indeling heeft voordat u uw feed verzendt. Let hierbij op het volgende:

  1. De bestandsnaam moet eindigen op .xml.
  2. De feedbestandsnaam die u in uw Google Merchant Center-account registreert, moet overeenkomen met de naam die u toewijst aan uw bestand.
  3. Vergeet niet om naamruimtedeclaraties toe te voegen. Deze waarden moeten er precies als volgt uitzien:
    1. Naamruimte Google Merchant Center:  xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0".
    2. Naamruimte aangepaste kenmerken: xmlns:[voorvoegsel]="http://base.google.com/cns/1.0", waarbij u  [voorvoegsel] vervangt door het voorvoegsel dat u in uw bestand hebt gebruikt. 
  4. Controleer of het voorvoegsel in de kenmerktags en de aangepaste kenmerktags van het Google Merchant Center overeenkomt met het voorvoegsel dat in de naamruimtedeclaratie is gedefinieerd.
  5. Verwijder alle kenmerken die geen waarden bevatten.
 

Deel 3: Laatste opmerking

De voorbeeldinvoer in dit document is vereenvoudigd, zodat de aandacht wordt gevestigd op het samenstellen van een XML-productgegevensfeed. Hoewel we feeds accepteren met andere elementen die in de standaard RSS 2.0 zijn gedefinieerd of in uw eigen naamruimte, wordt alle informatie in deze elementen genegeerd bij het verwerken. Deze informatie wordt niet weergegeven in uw vermeldingen. Op dit moment verwerken we alleen gegevens in de standaardelementen voor RSS 2.0 en in kenmerken binnen de naamruimte van Google Merchant Center en de aangepaste naamruimtes van Google Merchant Center.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen