Productgegevens verwijderen uit Merchant Center

U kunt de inhoud van uw Merchant Center-account verwijderen door uw datafeeds en website-URL te verwijderen van de pagina Instellingen.

Opmerking: Als u de website-URL in een nieuw account wilt registreren nadat u deze heeft verwijderd, kan het soms een uur duren voordat dit mogelijk is. U moet de website-URL ook verifiëren en claimen in het nieuwe account.

U kunt het Google-account dat aan Merchant Center is gekoppeld ook permanent verwijderen. Meer informatie over hoe u uw Google-account verwijdert

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen