Uw producten categoriseren

Google Shopping maakt gebruik van productcategorieën om gebruikers te helpen producten te vinden die het dichtst bij hun interesses liggen. Hoewel we niet kunnen garanderen dat een product wordt weergegeven in een bepaalde categorie, kunt u de kansen dat uw producten in relevante categorieën worden opgenomen, vergroten door twee kenmerken te gebruiken in uw productgegevens:

 • Het kenmerk google productcategorie [google product category]: voor dit kenmerk gebruikt u een van de categorieën die zijn gedefinieerd in de Google-producttaxonomie.
 • Het kenmerk producttype [product type]: voor dit kenmerk kunt u een van de categorieën gebruiken die zijn gedefinieerd in de Google-producttaxonomie, maar u kunt ook uw eigen categorienamen gebruiken.

Het kenmerk 'google productcategorie' [google product category]

Met het kenmerk 'google productcategorie' [google product category] wordt de categorie aangeduid van het product dat wordt ingediend, volgens de producttaxonomie van Google. Dit kenmerk accepteert slechts één waarde, afkomstig uit de taxonomiestructuur. Als uw artikelen in meerdere categorieën vallen, neemt u slechts één categorie op.

Wanneer opnemen

Voor alle doellanden, met uitzondering van Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, India, Mexico, Noorwegen, Polen, Rusland, Zweden en Turkije is ‘google productcategorie’ [google product category] vereist voor alle artikelen die vallen in de categorieën 'Kleding en accessoires', 'Media' en 'Software'. Als uw producten niet in een van deze categorieën vallen of als uw feed is getarget op Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, India, Mexico, Noorwegen, Polen, Rusland, Zweden of Turkije, is dit kenmerk aanbevolen maar niet vereist.

Voor artikelen die in de onderstaande categorieën vallen, moet u de meest specifieke categorie kiezen die beschikbaar is in de Google-producttaxonomie. Voor deze artikelen is het niet voldoende om alleen de categorieën op het hoogste niveau op te geven, zoals 'Kleding en accessoires' of ‘Media’.

 • 'Kleding en accessoires > Kleding'
 • 'Kleding en accessoires > Schoenen'
 • 'Kleding en accessoires > Kledingaccessoires > Zonnebrillen'
 • 'Kleding en accessoires > Handtassen, portefeuilles en houders > Handtassen'
 • 'Kleding en accessoires > Sieraden > Horloges'
 • 'Media > Boeken'
 • 'Media > Dvd's en video's'
 • 'Media > Muziek'
 • Software > Videogamesoftware' (opmerking: deze categorie omvat alle computergames)

Categorie voor bundels: geef de meest geschikte categorie voor gebundelde producten van verschillende producttypen op. Als de bundel een hoofdproduct bevat, is de categorie van het hoofdproduct de meest geschikte categorie. Als u bijvoorbeeld een digitale SLR-camera opgeeft die is gebundeld met een tas, is 'Camera's en optiek > Camera's > Digitale camera's' een geschikte categorie voor dit gebundelde artikel.

Voorbeelden van ingediende waarden voor ‘google productcategorie’ [google product category]

Leggings vallen in de hierboven vermelde categorie 'Kleding en accessoires > Kleding'. Let bij het indienen van leggings op het volgende:

 • Acceptabele categorieën:
  • 'Kleding en accessoires > Kleding'
  • 'Kleding en accessoires > Kleding' > Lange broeken'
  • 'Kleding en accessoires > Kleding' > Lange broeken > Leggings'
 • Ongeldige categorieën
  • 'Kleding en accessoires'
  • Geen 'google productcategorie' [google product category] opgeven

Ringen vallen niet in de specifieke categorieën die hierboven staan vermeld. Let bij het indienen van ringen op het volgende:

 • Acceptabele categorieën:
  • 'Kleding en accessoires'
  • 'Kleding en accessoires > Sieraden'
  • 'Kleding en accessoires' > Sieraden > Ringen'
 • Ongeldige categorieën
  • Geen 'google productcategorie' [google product category] opgeven

We raden u echter aan dit kenmerk op te nemen voor alle producten en voor alle getargete landen. Als u dit kenmerk opneemt, worden uw producten beter gecategoriseerd en kunnen we de juiste controles en regels op uw producten toepassen.

Downloadbare taxonomie

De Google-producttaxonomie geeft alle mogelijke waarden weer voor het kenmerk 'google productcategorie' [google product category]. Een artikel wordt alleen op Google Shopping weergegeven wanneer het voldoet aan het Google Shopping-beleid.

De taxonomie downloaden als een Excel-spreadsheet (.xls)
De taxonomie downloaden als een tekstbestand zonder opmaak (.txt)

Instructies

Als de waarden voor uw kenmerk 'google productcategorie' [google product category] niet volgens onderstaande instructies zijn opgemaakt, kunnen uw artikelen niet worden verwerkt. Ga naar het tabblad Feeds van uw account en klik op de naam van de datafeed om te controleren of er waarschuwingen of fouten worden gegeven over onjuiste waarden voor dit kenmerk. Is dit inderdaad het geval, lees dan de onderstaande instructies en werk uw waarden dienovereenkomstig bij.

 • Gebruik de categorie die het beste bij uw artikel past. Hiervoor moet u eerst de primaire functie bepalen van de producten die u indient. Voor specifieke artikelen, zoals MP3-spelers, selecteert u de categorie 'MP3-spelers'. Hoewel bepaalde MP3-spelers verschillende functies hebben, zoals spelers met een klok, zijn het in eerste instantie MP3-spelers.
 • Gebruik slechts één categorie. Voor sommige producten kunnen meerdere categorieën relevant zijn. Zo kan een adapter waarmee een MP3-speler in de auto kan worden gebruikt, zowel in de productcategorie Voertuigen en onderdelen > Voertuigonderdelen en -accessoires > Audio- en videoapparatuur voor auto's als in de productcategorie Elektronica > Audio > Audio-accessoires > Accessoires voor MP3-spelers worden geplaatst. Kies in een dergelijk geval de categorie die in uw ogen het meest geschikt is, maar gebruik er niet meer dan één.
 • Gebruik de meest specifieke categorie. Als u zo specifiek mogelijk bent, verbetert uw gegevenskwaliteit, wat ertoe leidt dat aanbiedingen worden weergegeven in de juiste categorie. Bekijk de taxonomie en navigeer naar de meest specifieke categorie die nog steeds alle producten dekt die worden ingediend. Als u bijvoorbeeld laders voor MP3-spelers indient, gebruikt u de categorie Laders voor MP3-spelers. Als u echter meerdere typen laders indient, gebruikt u de categorie Laders.
 • Gebruik de productcategorie voor het hoofdartikel in een bundel. Als de bundel een hoofdproduct bevat, is de categorie van het hoofdproduct de meest geschikte categorie. Als u bijvoorbeeld een digitale SLR-camera opgeeft die is gebundeld met een tas, is 'Camera's en optiek > Camera's > Digitale camera's' een geschikte categorie voor dit gebundelde artikel.

Houd rekening met het volgende

De taxonomie wordt elke drie maanden geüpdatet. U kunt echter in het kenmerk 'google productcategorie' [google product category] taxonomiewaarden uit eerder gepubliceerde taxonomieversies indienen, teruggaand tot augustus 2011. Als u taxonomiewaarden gebruikt uit een versie die ouder is dan augustus 2011, moet u deze bijwerken. U kunt de nieuwste versie van de taxonomie hierboven vinden.

Indeling (tekst)

U kunt de categorie rechtstreeks indienen. Bijvoorbeeld:

Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Granen, rijst en graanproducten

U kunt de categorie ook tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen:

"Eten, drinken en tabak > Voedselitems > Granen, rijst en graanproducten"
Indeling (XML)

De categorienamen bevatten de tekens > en & (in Nederland wordt het teken & waarschijnlijk niet in de categorienamen gebruikt). Aangezien deze tekens in XML een bijzondere betekenis hebben, moeten ze worden geëscaped met > en &. U kunt ook CDATA gebruiken om de hele reeks te escapen. Bijvoorbeeld:

<g:google_product_category>Kunst en entertainment &gt; Muziekinstrumenten &gt; Keyboards</g:google_product_category>

Tip:

De waarden (categorienamen) kunnen worden opgegeven in dezelfde taal als uw kenmerken of in het (Amerikaans) Engels. Als u meerdere feeds in verschillende talen indient, kunt u dezelfde (Amerikaans) Engelse waarden gebruiken voor alle feeds.

Het kenmerk 'producttype' [product type]

Het kenmerk 'producttype' [product type] geeft de categorie aan van de producten die worden verkocht. In tegenstelling tot het kenmerk 'google productcategorie' [google product category] verwijst dit kenmerk echter naar uw eigen classificatie voor het artikel. Bovendien kunt u meer dan één kenmerk 'producttype' [product type] in uw feed opnemen als producten in meerdere categorieën vallen. U kunt het juiste kenmerk 'producttype' [product type] bepalen door de Google-taxonomie uit te vouwen of door te bladeren (dus een van de waarden uit de Google-taxonomie gebruiken) of uw eigen categorieën gebruiken.

Wanneer opnemen

We raden u aan het kenmerk 'producttype' [product type] op te nemen voor alle landen en productcategorieën.

Instructies

 • Gebruik de volledige 'broodkruimelinformatie'. Indien mogelijk raden we u aan gedetailleerdere categorieën op te nemen, omdat we op deze manier preciezere classificatiesignalen ontvangen. Voor een boek over honkbal werkt Media > Boeken > Non-fictie > Sportboeken beter dan Honkbal. Gebruik ' > ' als scheidingsteken, met een spatie voor en na het symbool. Als u meerdere waarden indient die door een komma zijn gescheiden, wordt alleen de eerste waarde gebruikt als het 'producttype' voor uw Shopping-campagnes. Meer informatie over het beheren van Shopping-campagnes met behulp van producttypen.
 • Gebruik meerdere categorieën, indien van toepassing. U kunt maximaal tien waarden opnemen.
 • U mag dezelfde waarden opgeven voor de kenmerken 'google productcategorie' [google product category] en 'producttype' [product type], maar de waarden voor het kenmerk 'google productcategorie' [google product category] moeten afkomstig zijn uit de taxonomiestructuur.

Hoe nuttig is dit artikel:

Feedback is geregistreerd. Hartelijk dank.
 • Helemaal niet nuttig
 • Niet erg nuttig
 • Een beetje nuttig
 • Erg nuttig
 • Uitermate nuttig