Uw producten categoriseren

Producten worden in onze zoekresultaten gecategoriseerd op basis van een aantal factoren. Hoewel we niet kunnen garanderen dat een product wordt weergegeven in een bepaalde categorie, kunt u de kansen dat uw producten in relevante categorieën worden opgenomen, vergroten door ons zeer gestructureerde informatie over uw artikelen te sturen. U kunt twee kenmerken gebruiken om de producten in uw feeds te categoriseren:

 • Het kenmerk 'Google productcategorie' [google product category]: voor dit kenmerk gebruikt u een van de categorieën die zijn gedefinieerd in de Google-producttaxonomie.
 • Het kenmerk 'producttype' [product type]: voor dit kenmerk kunt u een van de categorieën die zijn gedefinieerd in de Google-producttaxonomie of uw eigen categorienamen gebruiken.

Het kenmerk 'google productcategorie' [google product category]


Met het kenmerk 'google productcategorie' [google product category] wordt de categorie aangeduid van het product dat wordt ingediend, volgens de producttaxonomie van Google. Dit kenmerk accepteert slechts één waarde, afkomstig uit de taxonomiestructuur. Als uw artikelen in meerdere categorieën vallen, neemt u slechts één categorie op.

Wanneer opnemen

Voor alle doellanden, met uitzondering van Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, India, Mexico, Noorwegen, Polen, Rusland, Zweden en Turkije is ‘google productcategorie’ [google product category] vereist voor alle artikelen die vallen in de categorieën 'Kleding en accessoires', 'Media' en 'Software'. Als uw producten niet in een van deze categorieën vallen, of als uw feed is getarget op Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, India, Mexico, Noorwegen, Polen, Rusland, Zweden o

Voor artikelen die vallen in de onderstaande categorieën geldt het volgende: de waarde die u indient voor 'google productcategorie‘ [google product category] moet gebruikmaken van de categorieën zoals deze hieronder worden weergegeven of de meer specifieke categorieën die in de volledige Google-producttaxonomie staan vermeld. Voor deze artikelen is het niet voldoende om alleen de categorieën op het hoogste niveau op te geven, zoals 'Kleding en accessoires' of ‘Media’.

 • 'Kleding en accessoires > Kleding'
 • 'Kleding en accessoires > Schoenen'
 • 'Kleding en accessoires > Kledingaccessoires > Zonnebrillen'
 • 'Kleding en accessoires > Handtassen, portefeuilles en houders > Handtassen'
 • 'Kleding en accessoires > Sieraden > Horloges'
 • 'Media > Boeken'
 • 'Media > Dvd's en video's'
 • 'Media > Muziek'
 • 'Software > Videogamesoftware' (Opmerking: deze categorie omvat alle computergames)

Categorie voor bundels: geef de meest geschikte categorie op voor gebundelde producten van verschillende producttypen. Als de bundel een hoofdproduct bevat, is de categorie van het hoofdproduct de meest geschikte categorie. Als u bijvoorbeeld een digitale SLR-camera opgeeft die gebundeld is met een tas, is ‘Camera en optiek > Camera's > Digitale camera's’ een geschikte categorie voor dit gebundelde artikel.

Voorbeelden van ingediende waarden in de ‘google productcategorie’ [google product category]:

Leggings vallen in de hierboven vermelde categorie 'Kleding en accessoires > Kleding'. Let bij het indienen van leggings op het volgende:

 • Acceptabele categorieën:
  • 'Kleding en accessoires > Kleding'
  • 'Kleding en accessoires > Kleding' > Lange broeken'
  • 'Kleding en accessoires > Kleding' > Lange broeken > Leggings'
 • Ongeldige categorieën
  • 'Kleding en accessoires'
  • Geen 'google productcategorie' [google product category] opgeven

Ringen vallen niet in de specifieke categorieën die hierboven staan vermeld. Let bij het indienen van ringen op het volgende:

 • Acceptabele categorieën:
  • 'Kleding en accessoires'
  • 'Kleding en accessoires > Sieraden'
  • 'Kleding en accessoires > Sieraden > Ringen'
 • Ongeldige categorieën
  • Geen 'google productcategorie' [google product category] opgeven

We raden u echter aan dit kenmerk op te nemen voor alle producten en voor alle getargete landen. De opname van dit kenmerk resulteert in betere categorisatie voor uw producten en stelt ons in staat de juiste set controles en regels op uw producten toe te passen.

Downloadbare taxonomie

De Google-producttaxonomie geeft alle mogelijke waarden weer voor het kenmerk 'google productcategorie' [google product category]. Een artikel wordt alleen op Google Shopping weergegeven wanneer het voldoet aan het Google Shopping-beleid.

Als de waarden voor uw kenmerk 'google productcategorie' [google product category] niet volgens onderstaande instructies zijn opgemaakt, kunnen uw artikelen niet worden verwerkt. Ga naar het tabblad Datafeeds van uw account en klik op de naam van de datafeed om te controleren of er waarschuwingen of fouten worden gegeven over onjuiste waarden voor dit kenmerk. Is dit inderdaad het geval, lees dan de onderstaande instructies en werk uw waarden dienovereenkomstig bij.

Instructies

De Google-producttaxonomie is een structuurweergave van categorieën die de productfamilies weerspiegelt. Op het hoogste niveau is de taxonomie ingedeeld in branches, die verwijzen naar brede productcategorieën. 'Elektronica' is bijvoorbeeld een branche. De subcategorieën van deze branches zijn specifieker. Elke laag splitst de branche verder op tot een kleinere productfamilie. De reeks voor een categorie als MP3-spelers ziet er dus als volgt uit: Elektronica > Audio > Audiospelers en -recorders > MP3-spelers

Hier volgen enkele richtlijnen voor het selecteren van de juiste categorie:

 • Gebruik de categorie die het beste bij uw artikel past. Hiervoor moet u eerst de primaire functie bepalen van de producten die u indient. Voor specifieke artikelen, zoals MP3-spelers, selecteert u de categorie 'MP3-spelers'. Hoewel bepaalde MP3-spelers verschillende functies hebben, zoals spelers met een klok, zijn het in eerste instantie MP3-spelers.
 • Gebruik slechts één categorie. Voor sommige producten kunnen meerdere categorieën relevant zijn. Zo kan een adapter waarmee een MP3-speler in de auto kan worden gebruikt, de productcategorie Voertuigen en onderdelen > Voertuigonderdelen en -accessoires > Audio- en videoapparatuur voor auto's en de productcategorie Elektronica > Audio > Audio-accessoires > Accessoires voor MP3-spelers krijgen. Kies in een dergelijk geval de categorie die in uw ogen het meest geschikt is, maar gebruik niet meer dan één.
 • Gebruik de meest specifieke categorie. Als u zo specifiek mogelijk bent, verbetert uw gegevenskwaliteit, wat ertoe leidt dat aanbiedingen worden weergegeven in de juiste categorie. Terwijl u de taxonomie bekijkt, navigeert u naar de meest specifieke categorie die nog steeds alle producten dekt die worden ingediend. Als u bijvoorbeeld laders voor MP3-spelers indient, gebruikt u de categorie Laders voor MP3-spelers. Als u echter meerdere typen laders indient, gebruikt u de categorie Laders.

Opmerking: de taxonomie wordt elke drie maanden bijgewerkt. U kunt echter taxonomiewaarden in het kenmerk 'google productcategorie' [google product category] indienen uit eerder gepubliceerde taxonomieversies, teruggaand tot augustus 2011. Als u taxonomiewaarden gebruikt uit een versie ouder dan augustus 2011, moet u deze bijwerken. U kunt de nieuwste versie van de taxonomie hierboven vinden.

Indeling (tekst)

U kunt de categorie rechtstreeks indienen. Bijvoorbeeld:

Eten, drinken en tabak > Etenswaren > Granen, rijst en graanproducten

of plaats de categorie tussen dubbele aanhalingstekens:

"Eten, drinken en tabak > Etenswaren > Granen, rijst en graanproducten"

Indeling (XML)

De categorienamen bevatten de tekens > en &. Aangezien deze in XML een bijzondere betekenis hebben, moeten deze worden geëscaped met > en &. U kunt ook CDATA gebruiken om de hele string te escapen. Bijvoorbeeld:

<g:google_product_category>Kunst en entertainment &gt; Hobby's en creatieve vaardigheden &gt; Muziekinstrumenten &gt; Keyboards</g:google_product_category>

Opmerking: de waarden (categorienamen) kunnen worden opgegeven in dezelfde taal als uw kenmerken of in het (Amerikaans) Engels. Als u meerdere feeds in verschillende talen indient, kunt u dezelfde (Amerikaans) Engelse waarden gebruiken voor alle feeds.

Het kenmerk 'producttype' [product type]


Het kenmerk 'producttype' [product type] geeft de categorie aan van de producten die worden verkocht. In tegenstelling tot het kenmerk 'google productcategorie' [google product category] verwijst dit kenmerk echter naar uw eigen classificatie voor het artikel. Bovendien kunt u meer dan één kenmerk 'producttype' [product type] in uw feed opnemen als producten in meerdere categorieën vallen. Om het juiste kenmerk 'producttype' [product type] te bepalen, moet u de Google-taxonomie uitvouwen of doorbladeren (dat wil zeggen: een van de waarden uit de Google-taxonomie gebruiken) of uw eigen categorieën gebruiken.

Wanneer opnemen

We raden u aan het kenmerk 'producttype' [product type] op te nemen voor alle landen en productcategorieën.

Instructies

 • Gebruik de volledige 'broodkruimelinformatie'. Indien mogelijk raden we u aan gedetailleerdere categorieën op te nemen, omdat we op deze manier preciezere classificatiesignalen ontvangen. Zo werkt Boeken > Non-fictie > Sport > Honkbal beter dan Honkbal. U moet ' > ' gebruiken als scheidingsteken, inclusief een spatie voor en een spatie na het symbool. Als u meerdere waarden indient die door een komma zijn gescheiden, wordt alleen de eerste waarde gebruikt als het 'producttype' voor uw Shopping-campagnes. Meer informatie over Shopping-campagnes.
 • Gebruik meerdere categorieën, indien van toepassing. U kunt maximaal tien waarden opnemen.
 • U kunt dezelfde waarden opgeven voor de kenmerken 'google productcategorie' [google product category] en 'producttype' [product type] maar de waarden voor het kenmerk 'google productcategorie' [google product category] moeten afkomstig zijn uit de taxonomiestructuur, zoals hierboven vermeld.