Zařazení produktů do kategorií

Služba Nákupy Google používá kategorie produktů, aby uživatelům umožnila snáze vyhledat produkty, které nejvíce odpovídají jejich zájmům. Nemůžeme sice zaručit, že se produkt zobrazí v konkrétní kategorii, můžete však zvýšit pravděpodobnost zařazení svých produktů do relevantních kategorií tím, že uvedete v údajích o produktu dva atributy:

 • Atribut 'kategorie produktu google' [google product category]: U tohoto atributu použijte jednu z kategorií uvedených v taxonomii produktů Google.
 • Atribut 'typ produktu' [product type]: U tohoto atributu můžete použít buď jednu z kategorií uvedených v taxonomii produktů Google, nebo vlastní názvy kategorií.

Kategorie produktu Google (atribut)

Atribut 'kategorie produktu google' [google product category] označuje kategorii odesílaného produktu, zvolenou na základě taxonomie produktů Google. V tomto atributu lze uvést pouze jednu hodnotu, vybranou v taxonomickém stromě. Pokud zboží spadá do více kategorií, uveďte jen jednu.

Použití

Atribut ‘kategorie produktu google’ [google product category] se vyžaduje pro všechny položky, které patří do kategorií Oblečení a doplňky, Média a Software pro všechny cílové země s výjimkou Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Švédska a Turecka. Pokud vaše produkty nepatří do jedné z těchto kategorií nebo pokud váš zdroj cílí na Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko nebo Turecko, pak tento atribut doporučujeme, avšak nevyžadujeme.

U položek, které spadají do níže uvedených kategorií, musíte vybrat co nejpřesnější kategorii dostupnou v taxonomii produktů Google. U těchto položek nestačí uvést kategorii nejvyšší úrovně, jako je Oblečení a doplňky nebo Média.

 • 'Oblečení a doplňky > Oblečení'
 • 'Oblečení a doplňky > Obuv'
 • 'Oblečení a doplňky > Oděvní doplňky > Sluneční brýle'
 • 'Oblečení a doplňky > Kabelky, peněženky a kufříky > Kabelky'
 • 'Oblečení a doplňky > Šperky > Hodinky'
 • 'Média > Knihy'
 • 'Média > DVD a filmy'
 • 'Média > Hudba'
 • 'Software > Videohry' (Poznámka: Tato kategorie zahrnuje všechny počítačové hry.)

Kategorie pro balíčky různých produktů: U společně balených produktů různého typu uvádějte nejvhodnější kategorii. Pokud balíčky různých produktů obsahují hlavní produkt, pak bude nejvhodnější uvést kategorii tohoto hlavního produktu. Pokud například odesíláte digitální zrcadlovku s brašnou, je vhodnou kategorií pro odeslání společně baleného zboží ‘Fotoaparáty a optika > Fotoaparáty > Digitální fotoaparáty’.

Příklady odeslaných hodnot atributu ‘kategorie produktu google’ [google product category]:

Legíny patří do výše uvedené kategorie 'Oblečení a doplňky > Oblečení. Pokud odesíláte záznam pro legíny:

 • Přijatelné kategorie:
  • 'Oblečení a doplňky > Oblečení'
  • 'Oblečení a doplňky > Oblečení > Kalhoty'
  • 'Oblečení a doplňky > Oblečení > Kalhoty > Legíny'
 • Neplatné kategorie
  • 'Oblečení a doplňky'
  • Neuvedení žádné ‘kategorie produktu google’ [google product category]

Prsteny nepatří do žádné z výše uvedených kategorií. Odesíláte-li záznam pro prsteny:

 • Přijatelné kategorie:
  • 'Oblečení a doplňky'
  • 'Oblečení a doplňky > Šperky'
  • 'Oblečení a doplňky > Šperky > Prsteny'
 • Neplatné kategorie:
  • Neuvedení žádné ‘kategorie produktu google’ [google product category]

Doporučujeme však tento atribut zahrnout u všech produktů a všech cílových zemí. Zahrnutím tohoto atributu docílíte lepšího zařazení produktů do kategorií. Díky němu budeme také moci na vaše produkty uplatnit správné kontrolní mechanismy a pravidla.

Taxonomie ke stažení

Taxonomie kategorií produktů Google uvádí všechny možné hodnoty atributu ‘kategorie produktu google’ [google product category]. Položka bude v Nákupech Google zobrazena, pouze pokud splňuje zásady služby Nákupy Google.

Taxonomie v tabulce aplikace Excel (.xls) ke stažení
Taxonomie ve formátu prostého textu (.txt) ke stažení

Pokyny

Nejsou-li hodnoty atributu 'kategorie produktu google' [google product category] formátovány podle následujících pokynů, vaše položky se nezpracují. Ve svém účtu přejděte na kartu Zdroje, klikněte na název zdroje a zkontrolujte, zda se nezobrazují varování či chyby ohledně nesprávných hodnot tohoto atributu. Pokud ano, projděte si níže uvedené pokyny a hodnoty podle nich aktualizujte.

 • Použijte kategorii, která váš produkt nejlépe vystihuje. Nejprve určete hlavní funkci odesílaných produktů. U konkrétních položek, jako jsou přehrávače MP3, vyberte kategorii Přehrávače MP3. Přestože některé přehrávače MP3 mohou mít i další funkce, např. hodiny, jsou to především přehrávače MP3.
 • Použijte jen jednu kategorii. Pro některé produkty se může hodit více než jedna kategorie. Například adaptér k přehrávači MP3, který umožňuje použít přehrávač v automobilu, může být zařazen do obou následujících kategorií: Motorová vozidla > Audio a video a Elektronika > Audio > Audio příslušenství > Příslušenství k přehrávačům MP3. V takových případech vyberte nejvhodnější kategorii, ale nikdy více než jednu.
 • Použijte co nejpřesnější kategorii. Přesné určení pomůže zlepšit kvalitu dat a následovně zajistí, aby byly nabídky zobrazovány ve správné kategorii. Při prohlížení taxonomie zkuste přejít do co nejpřesnější kategorie, která stále vystihuje všechny odesílané produkty. Pokud například odesíláte nabíječky k přehrávačům MP3, použijte kategorii Nabíječky k přehrávačům MP3. Pokud naopak odesíláte různé druhy nabíječek, použijte kategorii Nabíječky.
 • Použijte kategorii produktu pro hlavní položku v balíčku. Pokud balíčky různých produktů obsahují hlavní produkt, pak bude nejvhodnější uvést kategorii tohoto hlavního produktu. Pokud například odesíláte digitální zrcadlovku s brašnou, je vhodnou kategorií pro odeslání společně baleného zboží ‘Fotoaparáty a optika > Fotoaparáty > Digitální fotoaparáty’.

Upozornění

Taxonomie se aktualizuje každé 3 měsíce. Atribut ‘kategorie produktu google’ [google product category] můžete použít, když chcete zadat kategorii z dříve publikovaných taxonomií (zpětně až do srpna 2011). Používáte-li hodnoty z verze taxonomie publikované před srpnem 2011, musíte je aktualizovat. Nejnovější znění taxonomie naleznete výše.

Formátování (text)

Kategorii můžete odeslat přímo. Příklad:

Potraviny, nápoje a tabákové výrobky > Potraviny > Obiloviny, rýže a cereálie

Můžete ji také uvést ve dvojitých uvozovkách:

„Potraviny, nápoje a tabákové výrobky > Potraviny > Obiloviny, rýže a cereálie“
Formátování (XML)

Názvy kategorií obsahují znaky > a v anglickém jazyce také &. Tyto znaky mají v jazyce XML zvláštní význam, a proto je nutné nahradit je entitami > a &. Můžete také použít datový typ CDATA, což umožní psát speciální znaky v celém řetězci bez použití entit. Příklad:

<g:google_product_category>Umění a zábava &gt; Hudební nástroje &gt; Klávesy</g:google_product_category>

Tip

Hodnoty (názvy kategorií) mohou být uvedeny ve stejném jazyce jako vaše atributy nebo v angličtině. Pokud odešlete několik zdrojů v různých jazycích, můžete ve všech zdrojích použít hodnoty v angličtině.

Atribut typ produktu

Atribut 'typ produktu' [product type] také označuje, do které kategorie prodávaný produkt spadá. Na rozdíl od atributu 'kategorie produktu google' [google product category] ale odkazuje na vaši vlastní klasifikaci produktu. Navíc můžete v případě, že produkty spadají do více než jedné kategorie, uvést ve zdroji i několik atributů 'typ produktu' [product type]. Chcete-li určit správný atribut 'typ produktu', rozbalte nebo projděte taxonomii Google (např. použijte jednu z hodnot taxonomie Google). Můžete také použít vlastní kategorie.

Použití

Atribut 'typ produktu' [product type] doporučujeme zahrnout u všech zemí a kategorií produktů.

Pokyny

 • Použijte plně strukturované informace. Je-li to možné, doporučujeme zahrnout podrobnější kategorie, protože nám tím poskytnete přesnější informace pro klasifikaci. Například Knihy > Literatura faktu > Sporty > Baseball je lepší než Baseball. K oddělení hodnot musíte použít symbol „ > “, včetně mezery před a za ním. Pokud odešlete více hodnot oddělených čárkou, pak bude v rámci kampaně v Nákupech Google jako atribut ‘typ produktu’ [product type] použita pouze první zadaná hodnota. Další informace ohledně používání typů produktů k uspořádání kampaní v Nákupech Google.
 • Je-li to možné, použijte více kategorií. Maximální počet hodnot, který lze zahrnout, je deset.
 • U atributu 'kategorie produktu google' [google product category] i atributu 'typ produktu' [product type] můžete uvést stejné hodnoty. Hodnoty atributu 'kategorie produktu google' [google product category] ale musí odpovídat taxonomickému stromu.

Jak užitečný je tento článek:

Názor jsme zaznamenali. Děkujeme
 • Zcela neužitečný
 • Nepříliš užitečný
 • Poměrně užitečný
 • Velmi užitečný
 • Mimořádně užitečný