Zařazení produktů do kategorií

V našich výsledcích vyhledávání jsou produkty zařazovány do kategorií na základě mnoha faktorů. Nemůžeme sice zaručit, že se produkt zobrazí v konkrétní kategorii, můžete však zvýšit pravděpodobnost zařazení svých produktů do relevantních kategorií tím, že nám odešlete dobře strukturované informace o zboží. K zařazení produktů do kategorií ve zdrojích můžete použít dva atributy:

 • Atribut 'kategorie produktu google' [google product category]: U tohoto atributu použijte jednu z kategorií uvedených v taxonomii produktů Google.
 • Atribut 'typ produktu' [product type]: U tohoto atributu můžete použít buď jednu z kategorií uvedených v taxonomii produktů Google, nebo vlastní názvy kategorií.

Kategorie produktu Google (atribut)


Atribut 'kategorie produktu google' [google product category] označuje kategorii odesílaného produktu, zvolenou na základě taxonomie produktů Google. V tomto atributu lze uvést pouze jednu hodnotu, vybranou v taxonomickém stromě. Pokud zboží spadá do více kategorií, uveďte jen jednu.

Použití

Atribut ‘kategorie produktu google’ [google product category] se vyžaduje pro všechny položky, které patří do kategorií ‘Oblečení a doplňky’, ‘Média’ a ‘Software’ pro všechny cílové země s výjimkou Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie Mexika, Norska, Polska, Ruska Švédska a Turecka. Pokud vaše produkty patří do jedné z těchto kategorií nebo pokud váš zdroj cílí na Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko. Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko nebo Turecko, pak tento atribut doporučujeme, avšak nevyžadujeme.

U všech položek, které spadají do níže uvedených kategorií, musí hodnota, odeslaná jako ‘kategorie produktu google’ [google product category] odpovídat níže uvedeným kategoriím nebo konkrétnějším kategoriím v souladu s plnou taxonomií produktů Google. Pro tyto položky nestačí uvést kategorii nejvyšší úrovně, jako například ‘Oblečení a doplňky’ nebo ‘Média’.

 • 'Oblečení a doplňky > Oblečení'
 • 'Oblečení a doplňky > Obuv'
 • 'Oblečení a doplňky > Oděvní doplňky > Sluneční brýle'
 • 'Oblečení a doplňky > Kabelky, peněženky a pouzdra > Kabelky'
 • 'Oblečení a doplňky > Šperky > Hodinky'
 • 'Média > Knihy'
 • 'Média > DVD a Filmy'
 • 'Média > Hudba'
 • Software > Videohry' (Poznámka: Tato kategorie zahrnuje všechny počítačové hry.)

Kategorie pro balíčky různých produktů: U společně balených produktů různého typu uvádějte nejvhodnější kategorii. Pokud balíčky různých produktů obsahují hlavní produkt, pak bude nejvhodnější uvést kategorii tohoto hlavního produktu. Pokud například odesíláte digitální fotoaparát SLR balenou společně s taškou, pak bude nejvhodnější uvést pro tento balíček kategorii ‘Fotoaparáty a optika > Fotoaparáty > Digitální fotoaparáty’.

Příklady odeslaných atributů ‘kategorie produktu google’ [google product category]:

Legíny patří do kategorie 'Oblečení a doplňky > Oblečení' uvedené výše. Pokud odesíláte záznam pro legíny:

 • Přijatelné kategorie:
  • 'Oblečení a doplňky > Oblečení'
  • 'Oblečení a doplňky > Oblečení' > Kalhoty'
  • 'Oblečení a doplňky > Oblečení' > Kalhoty > Legíny'
 • Neplatné kategorie
  • 'Oblečení a doplňky'
  • Neuvedení žádné ‘kategorie produktu google’ [google product category]

Prsteny nepatří do žádné z výše uvedených kategorií. Odesíláte-li záznam pro prsteny:

 • Přijatelné kategorie:
  • 'Oblečení a doplňky'
  • 'Oblečení a doplňky > Šperky
  • 'Oblečení a doplňky'> Šperky > Prsteny'
 • Neplatné kategorie:
  • Neuvedení žádné ‘kategorie produktu google’ [google product category]

Doporučujeme však tento atribut zahrnout u všech produktů a všech cílových zemí. Zahrnutím tohoto atributu docílíte lepšího zařazení produktů do kategorií. Díky němu budeme také moci na vaše produkty použít správné kontrolní mechanismy a pravidla.

Taxonomie ke stažení

Taxonomie produktů Google ke stažení nyní obsahuje číslo verze, které je uvedeno v řádku záhlaví textového souboru a v případě sešitu aplikace Excel v názvu listu.

Nejsou-li hodnoty atributu 'kategorie produktu google' [google product category] formátovány podle následujících pokynů, vaše položky se nezpracují. Ve svém účtu přejděte na kartu Zdroje dat, klikněte na název zdroje a zkontrolujte, zda se nezobrazují upozornění či chyby ohledně nesprávných hodnot tohoto atributu. Pokud ano, projděte si níže uvedené pokyny a hodnoty podle nich aktualizujte.

Pokyny

Taxonomie produktů společnosti Google je strom kategorií, které popisují rodiny produktů. Nejvyšší úroveň je rozčleněna do odvětví, která představují rozsáhlé kategorie produktů. Odvětví je například Elektronika. Podkategorie těchto odvětví jsou již více konkrétní. Každá další úroveň rozděluje odvětví na menší rodinu produktů. Řetězec kategorie Přehrávače MP3 bude například vypadat takto: Elektronika > Audio > Audiopřehrávače a rekordéry > Přehrávače MP3

Několik hlavních zásad pro výběr vhodné kategorie:

 • Použijte kategorii, která vaši položku nejlépe vystihuje. Nejprve určete hlavní funkci odesílaných produktů. U konkrétních položek, jako jsou přehrávače MP3, vyberte kategorii Přehrávače MP3. Přestože některé přehrávače MP3 mohou mít i další funkce, např. hodiny, jsou to především přehrávače MP3.
 • Použijte jen jednu kategorii. Pro některé produkty se může hodit více než jedna kategorie. Například adaptér k přehrávači MP3, který umožňuje používat přehrávač v automobilu, může být oběma následujícími typy produktu: Motorová vozidla > Audio a video a Elektronika > Audio > Audio příslušenství > Příslušenství k přehrávačům MP3. V takovém případě vyberte kategorii, která se zdá být nejrelevantnější pro daný produkt, ale nesmíte uvést více než jednu.
 • Použijte co nejpřesnější kategorii. Přesné určení pomůže zlepšit kvalitu dat a následovně zajistí, aby byly nabídky zobrazovány ve správné kategorii. Při prohlížení taxonomie zkuste přejít do co nejpřesnější kategorie, která stále vystihuje všechny odesílané produkty. Pokud například odesíláte nabíječky přehrávačů MP3, použijte kategorii Nabíječky na přehrávače MP3. Naopak pokud odesíláte více druhů nabíječek, použijte kategorii Nabíječky.

Poznámka: Taxonomie se aktualizuje každé 3 měsíce. V atributu 'kategorie produktu google' [google product category] však můžete odeslat hodnoty taxonomie z minulých verzí taxonomie publikovaných od srpna 2011 dále. Používáte-li hodnoty z verze taxonomie publikované před srpnem 2011, musíte je aktualizovat. Nejnovější znění taxonomie naleznete výše.

Formátování (text)

Kategorii můžete odeslat přímo. Například:

Potraviny, nápoje a tabákové výrobky > Potraviny > Obiloviny, rýže a cereálie

Můžete ji také uvést ve dvojitých uvozovkách:

"Potraviny, nápoje a tabákové výrobky > Potraviny > Obiloviny, rýže a cereálie"

Formátování (XML)

Názvy kategorií obsahují znaky > a &. Jelikož mají ve formátu XML zvláštní význam, musí být uvedeny a zakončeny jako > a &. Můžete také použít datový typ CDATA, což umožní psát speciální znaky v celém řetězci bez použití entit. Například:

<g:google_product_category>Umění a zábava &gt; Hudební nástroje &gt; Klávesy</g:google_product_category>

Poznámka: Hodnoty (názvy kategorií) mohou být uvedeny ve stejném jazyce jako vaše atributy, nebo v angličtině. Pokud odešlete několik zdrojů v různých jazycích, můžete ve všech zdrojích použít hodnoty v angličtině.

Typ produktu (atribut)


Atribut 'typ produktu' [product type] také označuje, do které kategorie prodávaný produkt spadá. Na rozdíl od atributu 'kategorie produktu google' [google product category] ale odkazuje na vaši vlastní klasifikaci položky. Pokud produkty navíc spadají do více než jedné kategorie, můžete do zdroje zahrnout více než jeden atribut 'typ produktu'. Chcete-li určit správný atribut 'typ produktu', rozbalte nebo projděte taxonomii Google (např. použijte jednu z hodnot taxonomie Google). Můžete také použít vlastní kategorie.

Použití

Atribut 'typ produktu' [product type] doporučujeme zahrnout u všech zemí a kategorií produktů.

Pokyny

 • Použijte plně strukturované informace. Je-li to možné, doporučujeme zahrnout podrobnější kategorie, protože nám tím poskytnete přesnější informace pro klasifikaci. Například Knihy > Literatura faktu > Sporty > Baseball je lepší než Baseball. K oddělení hodnot musíte použít symbol „ > “, včetně mezery před a za ním. Pokud odešlete více hodnot oddělených čárkou, pak bude v rámci kampaně v Nákupech Google jako atribut ‘typ produktu’ [product type] použita pouze první zadaná hodnota. Další informace o kampaních v Nákupech Google.
 • Je li to možné, použijte více kategorií. Maximální počet hodnot, který lze zahrnout, je deset.
 • U atributu 'kategorie produktu google' [google product category] i atributu 'typ produktu' [product type] můžete uvést stejné hodnoty. Hodnoty atributu 'kategorie produktu google' [google product category] ale musí odpovídat taxonomickému stromu, jak je uvedeno výše.

Jak užitečný je tento článek:

Názor jsme zaznamenali. Děkujeme
 • Zcela neužitečný
 • Nepříliš užitečný
 • Poměrně užitečný
 • Velmi užitečný
 • Mimořádně užitečný