Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Zařazení produktů do kategorií

Služba Nákupy Google používá kategorie produktů, aby uživatelům umožnila snáze vyhledat produkty, které nejvíce odpovídají jejich zájmům. Použitím atributů ‘google product category’ [kategorie produktu google] a ‘product type’ [typ produktu] zvýšíte šance, že váš produkt bude zahrnut do správných kategorií. Tento článek nabízí doporučené postupy ohledně používání těchto atributů v produktových datech.

Pokud vám uvedené pojmy nejsou povědomé, nejprve si ve Specifikaci zdroje produktů prostudujte informace o atributu ‘google product category’ [kategorie produktu google] a o atributu ‘product type’ [typ produktu].

Atribut ‘google product category’ [kategorie produktu google]

Atribut ‘google product category’ [kategorie produktu google] označuje kategorii odesílaného produktu, zvolenou na základě taxonomie produktů Google. V tomto atributu lze uvést pouze předem definované hodnoty vybrané v Taxonomii produktů Google. Pokud zboží spadá do více kategorií, uveďte jen jednu.

Použití

Atribut ‘google product category’ [kategorie produktu google] je povinný pro všechny položky, které patří do kategorie ‘Oblečené a doplňky’, ‘Média’ a ‘Software’.

Tento atribut je doporučen, ale není povinný, pokud vaše produkty do některé z těchto kategorií nepatří.

Důležité upozornění

Když spravujete kampaň v Nákupech Google, můžete inventář rozdělit na menší části, abyste mohli zadávat konkrétní nabídky podle svých inzertních cílů.

Rozdělit produkty do menších částí pomocí atributu ‘google product category’ [kategorie produktu google] můžete pouze tehdy, když cílíte na Austrálii, Brazílii, Francii, Japonsko, Itálii, Německo, Nizozemsko, Norsko, Spojené království, Švédsko, Turecko a USA. Pro ostatní země doporučujeme použít atribut ‘product type’ [typ produktu]. U atributu ‘product type’ [typ produktu] můžete použít vlastní rozdělení.

Další informace o správě kampaně v Nákupech Google pomocí skupin produktů

 • 1604 nebo 'Oblečení a doplňky > Oblečení'
 • 187 nebo Oblečení a doplňky > Obuv'
 • 178 nebo 'Oblečení a doplňky > Oděvní doplňky > Sluneční brýle'
 • 3032 nebo 'Oblečení a doplňky > Kabelky, peněženky a pouzdra > Kabelky'
 • 201 nebo 'Oblečení a doplňky > Šperky > Hodinky'
 • 784 nebo 'Média > Knihy'
 • 839 nebo 'Média > DVD a videa'
 • 855 nebo 'Média > Hudba'
 • 1279 nebo 'Software > Videohry' (Poznámka: Tato kategorie zahrnuje všechny počítačové hry.)

Kategorie pro balíčky různých produktů: U společně balených produktů různého typu uvádějte nejvhodnější kategorii. Pokud balíčky různých produktů obsahují hlavní produkt, pak bude nejvhodnější uvést kategorii tohoto hlavního produktu. Pokud například odesíláte digitální fotoaparát SLR balenou společně s taškou, pak bude nejvhodnější uvést pro tento balíček kategorii ‘Fotoaparáty a optika > Fotoaparáty > Digitální fotoaparáty’ (152).

Příklady

Kabáty a bundy patří do výše uvedené kategorie 'Oblečení a doplňky > Oblečení'. Odesíláte-li záznam pro kabáty a bundy:

 • Přijatelné kategorie:
  • 1604 nebo 'Oblečení a doplňky > Oblečení'
  • 203 nebo 'Oblečení a doplňky > Oblečení > Svrchní oblečení'
  • 5598 nebo 'Oblečení a doplňky > Oblečení > Svrchní oblečení > Kabáty a bundy'
 • Neplatné kategorie
  • 166 nebo 'Oblečení a doplňky'
  • Neuvedení žádného atributu ‘google product category’ [kategorie produktu google]

Prsteny nepatří do žádné z výše uvedených kategorií. Odesíláte-li záznam pro prsteny:

 • Přijatelné kategorie:
  • 166 nebo 'Oblečení a doplňky'
  • 188 nebo 'Oblečení a doplňky > Šperky'
  • 200 nebo 'Oblečení a doplňky > Šperky > Prsteny'
 • Neplatné kategorie:
  • Neuvedení žádného atributu ‘google product category’ [kategorie produktu google]

Doporučujeme však tento atribut zahrnout u všech produktů a všech cílových zemí. Zahrnutím tohoto atributu docílíte lepšího zařazení produktů do kategorií. Díky němu budeme také moci na vaše produkty uplatnit správné kontrolní mechanismy a pravidla.

Pokyny

Nejsou-li hodnoty atributu ‘google product category’ [kategorie produktu google] formátovány podle následujících pokynů, vaše položky se nezpracují. Chcete-li se podívat, zda jste neobdrželi varování nebo chybová hlášení ohledně nesprávných hodnot pro tento atribut, přejděte na stránku Diagnostika. Pokud ano, projděte si níže uvedené pokyny a hodnoty podle nich aktualizujte.

 • Použijte kategorii, která váš produkt nejlépe vystihuje. Nejprve určete hlavní funkci odesílaných produktů. U konkrétních položek, jako jsou přehrávače MP3, vyberte kategorii Přehrávače MP3. I když mají některé přehrávače MP3 i jiné funkce, například pokud jsou vybaveny hodinami, jedná se stále především o přehrávače MP3.
 • Použijte jen jednu kategorii. Pro některé produkty se může hodit více než jedna kategorie. Například adaptér k přehrávači MP3, který umožňuje použít přehrávač v automobilu, může být zařazen do obou následujících kategorií: Motorová vozidla > Audio a video a Elektronika > Audio > Audio příslušenství > Příslušenství k přehrávačům MP3. V takových případech vyberte nejvhodnější kategorii, ale nikdy více než jednu.
 • Použijte co nejpřesnější kategorii. Přesné určení pomůže zlepšit kvalitu dat a následovně zajistí, aby byly nabídky zobrazovány ve správné kategorii. Při prohlížení taxonomie zkuste přejít do co nejpřesnější kategorie, která stále vystihuje všechny odesílané produkty. Pokud například odesíláte nabíječky k přehrávačům MP3, použijte kategorii Nabíječky k přehrávačům MP3. Pokud naopak odesíláte různé druhy nabíječek, použijte kategorii Nabíječky.
 • Použijte kategorii produktu pro hlavní položku v balíčku. Pokud balíčky různých produktů obsahují hlavní produkt, pak bude nejvhodnější uvést kategorii tohoto hlavního produktu. Pokud například odesíláte digitální zrcadlovku s brašnou, je vhodnou kategorií pro odeslání společně baleného zboží ‘Fotoaparáty a optika > Fotoaparáty > Digitální fotoaparáty’.

Důležité upozornění

Taxonomie se aktualizuje jednou ročně. Atribut ‘google product category’ [kategorie produktu google] můžete použít, když chcete zadat kategorii z dříve publikovaných taxonomií (zpětně až do srpna 2011). Používáte-li hodnoty z verze taxonomie publikované před srpnem 2011, musíte je aktualizovat.

Formátování (text)

Můžete odeslat ID kategorie nebo plnou podobu cesty této kategorie. Například všechny tři hodnoty uvedené níže zastupují stejnou kategorii:

 • 431
 • Potraviny, nápoje a tabákové výrobky > Potraviny > Obiloviny, rýže a cereálie
 • "Potraviny, nápoje a tabákové výrobky > Potraviny > Obiloviny, rýže a cereálie"
Formátování (XML)

Můžete odeslat ID kategorie nebo plnou podobu cesty této kategorie.

Pokud odešlete plnou podobu cesty kategorie, budou názvy kategorie obsahovat znaky > a případně i &. Tyto znaky mají v jazyce XML zvláštní význam, a proto je nutné nahradit je entitami > a &. Můžete také použít datový typ CDATA, což umožní psát speciální znaky v celém řetězci bez použití entit.

Například obě hodnoty uvedené níže zastupují stejnou kategorii:

 • <g:google_product_category>54</g:google_product_category>
 • <g:google_product_category>Umění a zábava > Koníčky a kreativní umění > Hudební nástroje > Elektronické hudební nástroje > Klávesové nástroje</g:google_product_category>

Tip

Hodnoty (názvy kategorií) mohou být uvedeny ve stejném jazyce jako vaše atributy nebo v angličtině. Pokud odešlete několik zdrojů v různých jazycích, můžete ve všech zdrojích použít hodnoty v angličtině.

Atribut ‘product type’ [typ produktu]

Atribut ‘product type’ [typ produktu] také označuje, do které kategorie prodávaný produkt spadá. Na rozdíl od atributu ‘google product category’ [kategorie produktu google] ale odkazuje na vaši vlastní klasifikaci produktu. Navíc můžete v případě, že produkty spadají do více než jedné kategorie, uvést ve zdroji i několik atributů ‘product type’ [typ produktu]. Při určování správného atributu ‘product type’ [typ produktu] použijte hodnotu z Taxonomie produktů Google nebo si vytvořte vlastní kategorie.

Použití

Atribut ‘product type’ [typ produktu] doporučujeme zahrnout u všech zemí a kategorií produktů.

Pokyny
 • Použijte plně strukturované informace. Je-li to možné, doporučujeme zahrnout podrobnější kategorie, protože nám tím poskytnete přesnější informace pro klasifikaci. Například kategorie Knihy > Literatura faktu > Sporty > Baseball je lepší než Baseball. K oddělení hodnot musíte použít symbol „ > “, včetně mezery před a za ním. Pokud odešlete více hodnot oddělených čárkou, pak bude v rámci kampaně v Nákupech Google jako atribut ‘product type’ [typ produktu] použita pouze první zadaná hodnota. Prostudujte si další informace ohledně používání typů produktů k uspořádání kampaní v Nákupech Google.
 • Je-li to možné, použijte více kategorií. Maximální počet hodnot, který lze zahrnout, je deset.
 • U atributu ‘google product category’ [kategorie produktu google] i atributu ‘product type’ [typ produktu] můžete uvést stejné hodnoty. Hodnoty atributu ‘google product category’ [kategorie produktu google] ale musí pocházet z taxonomie produktů Google.

 

Pomohl vám tento článek?