Zařazení produktů do kategorií

Služba Nákupy Google používá kategorie produktů, aby uživatelům umožnila snáze vyhledat produkty, které nejvíce odpovídají jejich zájmům. Nemůžeme sice zaručit, že se produkt zobrazí v konkrétní kategorii, můžete však zvýšit pravděpodobnost zařazení svých produktů do relevantních kategorií tím, že uvedete v údajích o produktu dva atributy:

 • Atribut 'kategorie produktu google' [google product category]: U tohoto atributu použijte jednu z kategorií uvedených v taxonomii produktů Google.
 • Atribut 'typ produktu' [product type]: U tohoto atributu můžete použít buď jednu z kategorií uvedených v taxonomii produktů Google, nebo vlastní názvy kategorií.

Kategorie produktu Google (atribut)

Atribut 'kategorie produktu google' [google product category] označuje kategorii odesílaného produktu, zvolenou na základě taxonomie produktů Google. V tomto atributu lze uvést pouze předem definované hodnoty vybrané v taxonomickém stromě. Pokud zboží spadá do více kategorií, uveďte jen jednu.

Použití

Atribut ‘kategorie produktu google’ [google product category] se vyžaduje pro všechny položky, které patří do kategorií ‘Oblečení a doplňky’, ‘Média’ a ‘Software’ pro všechny cílové země s výjimkou Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie Mexika, Norska, Polska, Ruska Švédska a Turecka. Pokud vaše produkty nepatří do jedné z těchto kategorií nebo pokud váš zdroj cílí na Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko nebo Turecko, pak tento atribut doporučujeme, avšak nevyžadujeme.

U položek, které spadají do níže uvedených kategorií, musíte vybrat co nejpřesněji kategorii dostupnou v taxonomii produktů Google. Pro tyto položky nestačí uvést kategorii nejvyšší úrovně, jako například ‘Oblečení a doplňky’ nebo ‘Média’.

 • 1604 nebo 'Oblečení a doplňky > Oblečení'
 • 187 nebo Oblečení a doplňky > Obuv'
 • 178 nebo 'Oblečení a doplňky > Oděvní doplňky > Sluneční brýle'
 • 3032 nebo 'Oblečení a doplňky > Kabelky, peněženky a pouzdra > Kabelky'
 • 201 nebo 'Oblečení a doplňky > Šperky > Hodinky'
 • 784 nebo 'Média > Knihy'
 • 839 nebo 'Média > DVD a filmy'
 • 855 nebo 'Média > Hudba'
 • 1279 nebo 'Software > Videohry' (Poznámka: Tato kategorie zahrnuje všechny počítačové hry.)

Kategorie pro balíčky různých produktů: U společně balených produktů různého typu uvádějte nejvhodnější kategorii. Pokud balíčky různých produktů obsahují hlavní produkt, pak bude nejvhodnější uvést kategorii tohoto hlavního produktu. Pokud například odesíláte digitální fotoaparát SLR balenou společně s taškou, pak bude nejvhodnější uvést pro tento balíček kategorii ‘Fotoaparáty a optika > Fotoaparáty > Digitální fotoaparáty’ (152).

Příklady odeslaných hodnot atributu ‘kategorie produktu google’ [google product category]:

Kabáty a bundy patří do výše uvedené kategorie 'Oblečení a doplňky > Oblečení. Odesíláte-li záznam pro kabáty a bundy:

 • Přijatelné kategorie:
  • 1604 nebo 'Oblečení a doplňky > Oblečení'
  • 203 nebo 'Oblečení a doplňky > Oblečení > Svrchní oblečení'
  • 5598 nebo 'Oblečení a doplňky > Oblečení > Svrchní oblečení > Kabáty a bundy'
 • Neplatné kategorie
  • 166 nebo 'Oblečení a doplňky'
  • Neuvedení žádné ‘kategorie produktu google’ [google product category]

Prsteny nepatří do žádné z výše uvedených kategorií. Odesíláte-li záznam pro prsteny:

 • Přijatelné kategorie:
  • 166 nebo 'Oblečení a doplňky'
  • 188 nebo 'Oblečení a doplňky > Šperky'
  • 200 nebo 'Oblečení a doplňky > Šperky > Prsteny'
 • Neplatné kategorie:
  • Neuvedení žádné ‘kategorie produktu google’ [google product category]

Doporučujeme však tento atribut zahrnout u všech produktů a všech cílových zemí. Zahrnutím tohoto atributu docílíte lepšího zařazení produktů do kategorií. Díky němu budeme také moci na vaše produkty uplatnit správné kontrolní mechanismy a pravidla.

Taxonomie ke stažení

Taxonomie produktů Google uvádí všechny možné hodnoty atributu 'kategorie produktů Google'. Položka bude v Nákupech Google zobrazena, pouze pokud splňuje zásady služby Nákupy Google.

Pokyny

Nejsou-li hodnoty atributu 'kategorie produktu google' [google product category] formátovány podle následujících pokynů, vaše položky se nezpracují. Ve svém účtu přejděte na kartu Zdroje, klikněte na název zdroje a zkontrolujte, zda se nezobrazují varování či chyby ohledně nesprávných hodnot tohoto atributu. Pokud ano, projděte si níže uvedené pokyny a hodnoty podle nich aktualizujte.

 • Použijte kategorii, která váš produkt nejlépe vystihuje. Nejprve určete hlavní funkci odesílaných produktů. U konkrétních položek, jako jsou přehrávače MP3, vyberte kategorii Přehrávače MP3. Přestože některé přehrávače MP3 mohou mít i další funkce, např. hodiny, jsou to především přehrávače MP3.
 • Použijte jen jednu kategorii. Pro některé produkty se může hodit více než jedna kategorie. Například adaptér k přehrávači MP3, který umožňuje použít přehrávač v automobilu, může být zařazen do obou následujících kategorií: Motorová vozidla > Audio a video a Elektronika > Audio > Audio příslušenství > Příslušenství k přehrávačům MP3. V takových případech vyberte nejvhodnější kategorii, ale nikdy více než jednu.
 • Použijte co nejpřesnější kategorii. Přesné určení pomůže zlepšit kvalitu dat a následovně zajistí, aby byly nabídky zobrazovány ve správné kategorii. Při prohlížení taxonomie zkuste přejít do co nejpřesnější kategorie, která stále vystihuje všechny odesílané produkty. Pokud například odesíláte nabíječky k přehrávačům MP3, použijte kategorii Nabíječky k přehrávačům MP3. Pokud naopak odesíláte různé druhy nabíječek, použijte kategorii Nabíječky.
 • Použijte kategorii produktu pro hlavní položku v balíčku. Pokud balíčky různých produktů obsahují hlavní produkt, pak bude nejvhodnější uvést kategorii tohoto hlavního produktu. Pokud například odesíláte digitální fotoaparát SLR balenou společně s taškou, pak bude nejvhodnější uvést pro tento balíček kategorii ‘Fotoaparáty a optika > Fotoaparáty > Digitální fotoaparáty’.

Upozornění

Taxonomie se aktualizuje jednou ročně. Atribut ‘kategorie produktu google’ [google product category] můžete použít, když chcete zadat kategorii z dříve publikovaných taxonomií (zpětně až do srpna 2011). Používáte-li hodnoty z verze taxonomie publikované před srpnem 2011, musíte je aktualizovat. Nejnovější znění taxonomie naleznete výše.

Formátování (text)

Můžete odeslat ID kategorie nebo plnou podobu cesty této kategorie. Například všechny tři hodnoty uvedené níže zastupují stejnou kategorii:

 • 431
 • Potraviny, nápoje a tabákové výrobky > Potraviny > Obiloviny, rýže a cereálie
 • "Potraviny, nápoje a tabákové výrobky > Potraviny > Obiloviny, rýže a cereálie"
Formátování (XML)

Můžete odeslat ID kategorie nebo plnou podobu cesty této kategorie.

Pokud odešlete plnou podobu cesty kategorie, budou názvy kategorie obsahovat znaky > a případně i &. Tyto znaky mají v jazyce XML zvláštní význam, a proto je nutné nahradit je entitami > a &. Můžete také použít datový typ CDATA, což umožní psát speciální znaky v celém řetězci bez použití entit.

Například obě hodnoty uvedené níže zastupují stejnou kategorii:

 • <g:google_product_category>54</g:google_product_category>
 • <g:google_product_category>Umění a zábava &gt; Hudební nástroje &gt; Klávesy</g:google_product_category>

Tip

Hodnoty (názvy kategorií) mohou být uvedeny ve stejném jazyce jako vaše atributy nebo v angličtině. Pokud odešlete několik zdrojů v různých jazycích, můžete ve všech zdrojích použít hodnoty v angličtině.

Atribut typ produktu

Atribut 'typ produktu' [product type] také označuje, do které kategorie prodávaný produkt spadá. Na rozdíl od atributu 'kategorie produktu google' [google product category] ale odkazuje na vaši vlastní klasifikaci produktu. Navíc můžete v případě, že produkty spadají do více než jedné kategorie, uvést ve zdroji i několik atributů 'typ produktu' [product type]. Chcete-li určit správný atribut 'typ produktu', rozbalte nebo projděte taxonomii Google (např. použijte jednu z hodnot taxonomie Google). Můžete také použít vlastní kategorie.

Použití

Atribut 'typ produktu' [product type] doporučujeme zahrnout u všech zemí a kategorií produktů.

Pokyny

 • Použijte plně strukturované informace. Je-li to možné, doporučujeme zahrnout podrobnější kategorie, protože nám tím poskytnete přesnější informace pro klasifikaci. Například Knihy > Literatura faktu > Sporty > Baseball je lepší než Baseball. K oddělení hodnot musíte použít symbol „ > “, včetně mezery před a za ním. Pokud odešlete více hodnot oddělených čárkou, pak bude v rámci kampaně v Nákupech Google jako atribut ‘typ produktu’ [product type] použita pouze první zadaná hodnota. Další informace ohledně používání typů produktů k uspořádání kampaní v Nákupech Google.
 • Je-li to možné, použijte více kategorií. Maximální počet hodnot, který lze zahrnout, je deset.
 • U atributu 'kategorie produktu google' [google product category] i atributu 'typ produktu' [product type] můžete uvést stejné hodnoty. Hodnoty atributu 'kategorie produktu google' [google product category] ale musí odpovídat taxonomickému stromu.
Pomohl vám tento článek?
Ano
Ne