Varsel

I denne brukerstøtten finner du innhold både om Merchant Center Next og den eldre versjonen av Merchant Center. Se etter logoen øverst i hver artikkel for å forsikre deg om at du leser om Merchant Center-versjonen du faktisk bruker. 

Feilsøk API-feil via API-kall

Et egendefinert ikon for Merchant Center Next-artikler

Hvis du ser etter informasjon om feilsøking av API-feil med API-kall i den eldre versjonen av Merchant Center, kan du klikke her.

På fanen for API-kall i Merchant Center ser du statusen for alle Content API for Shopping-forespørsler.

På fanen for API-kall kan du

  • se alle vellykkede og mislykkede API-forespørsler i en bestemt tidsperiode
  • finne ut hvor mange forespørsler som var vellykket og mislykket per API-tjeneste og -metode
  • gå gjennom eksempler på mislykkede forespørsler

På denne siden finner du en forklaring av hvordan du får tilgang til fanen for API-kall for å diagnostisere feil med API-forespørslene dine. Når du har korrigert feilene, kan du sende inn API-forespørslene på nytt.

Merk: Skjermen for API-kall er ikke tilgjengelig som standard. Du kan gjøre den tilgjengelig ved å slå på «API-kall» som et tillegg. Dette tillegget kan aktiveres i alle Merchant Center Next-kontoer, men det er bare nyttig hvis du bruker API. Hvis du ikke bruker API, ser du ingen data. Finn ut mer om aktivering av tillegg i Merchant Center.

Gå gjennom API-forespørsler

Fanen for API-kall består av to hoveddeler:

  • et tidslinjediagram over antallet vellykkede og mislykkede API-forespørsler i en bestemt tidsperiode
  • en tabell med informasjon om det totale antallet API-forespørsler og hvor mange av disse som var mislykket
Merk: Tidsstemplene i diagrammet er basert på tidssonen som er konfigurert i kontoinnstillingene dine.

Slik går du gjennom API-forespørsler:

  1. I Merchant Center-kontoen din klikker du ikonet for innstillinger og verktøy Ikon for verktøy- og innstillingsmeny [tannhjul]. Velg deretter API-kall.
  2. Bruk «Tidsperiode»-filteret for å angi tidsperioden.
  3. Bruk filterlinjen øverst på siden til å spesifisere API-tjenesteforespørselen (for eksempel produkter med «insert»-metoden) du vil gjennomgå. Både tabellen og tidslinjen oppdateres for å vise den spesifikke API-tjenesteforespørselen.

Se mislykkede API-forespørsler

Når du ser resultatene for det valgte dataområdet i tabellen, kan du raskt finne årsakene til de mislykkede API-forespørslene ved å bla gjennom de oppførte tjenestene og metodene. Feilene er som standard sortert etter tjenestenavn, men du kan endre sorteringsrekkefølgen ved å velge en kolonneoverskrift.

Slik ser du de mislykkede forespørslene:

  1. Se feilen i eksempelet «Feil / berørte API-kall». Klikk på Vis mer for å se mer informasjon om feilmeldingene dine.
  2. Du kan bruke feilmeldingene ovenfor som en veiledning når du skal korrigere API-forespørslene dine.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
13867709680858114484