Сповіщення

У цьому Довідковому центрі можна знайти інформацію про використання Merchant Center Next і класичної версії Merchant Center. Угорі кожної статті розміщено логотип відповідної версії Merchant Center. Переконайтеся, що це версія, якою ви користуєтесь. 

Програма лояльності [loyalty_program]

Спеціальний значок заголовка статті для класичної версії Merchant Center.

Атрибут "програма лояльності" [loyalty_program] дає змогу вказувати ціни для учасників і бонусні бали в обліковому записі Merchant Center. Додавши цей атрибут, ви зможете точно показати користувачам переваги своєї програми лояльності в ресурсах Google.

Зміст


Коли використовувати

Optional Необов’язковий

Атрибут "програма лояльності" [loyalty_program] – це груповий атрибут, який є необов’язковим для всіх товарів. За його допомогою можна вказати бонусні бали за купівлю товарів і ціни для учасників програми лояльності, яку ви налаштували в Merchant Center.

Примітка. Атрибут "програма лояльності" [loyalty_program] доступний для продавців у США і Японії. Він потрібен, лише якщо ви хочете показати переваги програми лояльності на рівні пропозиції і ціни для учасників.

Підатрибут

Атрибут "програма лояльності" [loyalty_program] має 6 наведених нижче підатрибутів.

 • Мітка програми [program_label] (обов’язковий): це мітка програми лояльності, указана в налаштуваннях програми лояльності в Merchant Center. Цей підатрибут дає Google змогу зіставити програму лояльності з відповідними пропозиціями.
 • Мітка рівня [tier_label] (обов’язковий): підатрибут "мітка рівня" [tier_label] розмежовує переваги пропозиції на різних рівнях. Це значення також указується в налаштуваннях програми в Merchant Center. Воно є обов’язковим для внесення змін у фід, навіть якщо програма лояльності має лише 1 рівень.
 • Бонусні бали [loyalty_points] (необов’язковий): у спеціальному атрибуті "бонусні бали" [loyalty_points] зазначається, скільки балів клієнти отримують за купівлю товару на вашому вебсайті. Це має бути ціле число, оскільки дроби не підтримуються. Підатрибут "бонусні бали" [loyalty_points] можна вказувати окремо для кожного рівня.
 • Кешбек [cashback_for_future_use] (необов’язковий): цей підатрибут наразі недоступний.
 • Ціна [price]: за допомогою цього підатрибута можна додати у фід інформацію про ціни для учасників. Ці дані показуються поруч із цінами для звичайних клієнтів. Так покупці знатимуть, чому варто приєднатися до вашої програми.
 • Cтрок дії ціни для учасників [member_price_effective_date] (необов’язковий): за допомогою цього підатрибута продавці можуть указувати, коли починається й коли закінчується дія знижки.

Примітка. Підатрибути "бонусні бали" [loyalty_points] і "мітка програми" [program_label] доступні для продавців у США і Японії. Підатрибут [price] доступний лише для продавців у США.

Продавці в США також можуть показувати переваги своєї програми лояльності на рівні доставки. Дізнайтеся, як змінити налаштування доставки в програмі лояльності.

Продавці з Японії можуть пропонувати лише бонусні бали. Налаштовуючи програму лояльності в Merchant Center, можна вказати стандартний коефіцієнт нарахування балів, який відображатиметься для всіх пропозицій за умовчанням. Якщо у вас є товари, за які нараховується інша кількість балів, використовуйте для атрибута "програма лояльності" [loyalty_program] підатрибути "мітка програми" [program_label], "мітка рівня" [tier_label] і "бонусні бали" [loyalty_points], щоб замінити значення за умовчанням.


Формат

Дотримуйтеся цих вказівок із форматування, щоб ми могли правильно тлумачити надіслані вами дані. Докладніше про надсилання даних про товари.

Тип Рядок (символи Юнікоду, рекомендуються лише ASCII)

У прикладі нижче показано пропозицію із ціною 10 дол. США. Припустімо, у вас є 2 рівні програми лояльності: срібний і золотий. У такому разі учасники програми срібного рівня отримують 10 балів, а золотого – 20 балів.

Формат файлу Приклад значення
Текстовий фід

У заголовок атрибута потрібно включити підатрибути, які ви надсилаєте. Включіть атрибут "програма лояльності" [loyalty_program] і в круглих дужках додайте назви потрібних підатрибутів, розділяючи їх двокрапкою ( : ). Не використовуйте лапки.

Значення підатрибутів "мітка програми" [program_label] і "мітка рівня" [tier_label] є обов’язковими.

Наприклад, щоб надіслати 5 підатрибутів – "мітка програми" [program_label], "мітка рівня" [tier_label], "ціна" [price], "бонусні бали" [loyalty_points] і "строк дії ціни для учасників" [member_price_effective_date], укажіть такий заголовок атрибута:

loyalty_program(program_label:tier_label:price:loyalty_points:member_price_effective_date)

Якщо лише деякі ваші товари мають значення підатрибутів, як заповнювач можна використовувати двокрапку ( : ). Проте в заголовку атрибута все одно слід указувати назви всіх підатрибутів. Наприклад, якщо на всі ваші товари пропонуються бали, але лише на деякі з них діють ціни для учасників, дані матимуть указаний нижче вигляд.

Заголовок атрибута: loyalty_program(program_label:tier_label:price:loyalty_points:member_price_effective_date)

Товар із ціною для учасників: program_label:tier_label:price:loyalty_points:member_price_effective_date

Товар без ціни для учасників:

program_label:tier_label::loyalty_points:

XML-фід

<g:loyalty_program>

<g:program_label>my_loyalty_program</g:program_label>

<g:tier_label>silver</g:tier_label>

<g:price>10.00 USD</g:price>

<g:loyalty_points>10</g:loyalty_points>

<g:member_price_effective_date>2017-05-11T00:01:59-0800/2017-06-21T22:13:59-0800</g:member_price_effective_date>

</g:loyalty_program>

<g:loyalty_program>

<g:program_label>my_loyalty_program</g:program_label>

<g:tier_label>gold</g:tier_label>

<g:price>9.00 USD</g:price>

<g:loyalty_points>20</g:loyalty_points>

<g:member_price_effective_date>2017-05-11T00:01:59-0800/2017-06-21T22:13:59-0800</g:member_price_effective_date>

</g:loyalty_program>

Щоб дізнатися про формат даних для Content API, перегляньте цю статтю.

Якщо ви надаєте інформацію про програму лояльності за допомогою додаткових фідів, дотримуйтеся наведеного нижче прикладу форматування

Стовпець

Приклад значення

loyalty_program(program_label:tier_label:price:cashback_for_future_use:loyalty_points:member_price_effective_date)

loyalty_program my_loyalty_program:silver:10 USD::10:, my_loyalty_program:gold:9 USD::20:2017-05-11T00\:01\:59-0800/2017-06-21T22\:13\:59-0800 
Обернені скісні риски ("\") використовуються лише перед двокрапкою для значення підатрибута "строк дії ціни для учасників" у текстових фідах (скісні риски не потрібні для API або XML).
Примітка. Мітки програми лояльності і її рівнів використовуються для налаштування кращих варіантів доставки. Дізнайтеся, як змінити налаштування доставки в програмі лояльності.
 • Для текстових фідів використовують двокрапку.
 • Якщо якісь із підатрибутів відсутні, залиште сегменти порожніми.
 • Значення різних рівнів програми лояльності потрібно розділяти комами. Не додавайте пробіл після коми.

Мінімальні вимоги

Це вимоги, яких потрібно дотримуватися, щоб показувати переваги своєї програми лояльності в Google. Якщо ви порушите їх, програму буде відхилено й в обліковому записі Merchant Center з’явиться відповідне сповіщення.

 • Перевірте, чи дотримуєтеся ви редакційних стандартів Google. Для цього відвідайте Довідковий центр і переконайтеся, що ваші переваги й дані програми відповідають вимогам.
 • Переконайтеся, що валюта, указана для підатрибута "ціна" [price] атрибута "програма лояльності" [loyalty_program], збігається з валютою атрибута "ціна" [price].
 • Значення, указане для підатрибута "ціна" [price] атрибута "програма лояльності" [loyalty_program], не повинне перевищувати значення атрибута "ціна" [price].
 • Значення підатрибутів "мітка програми" [program_label] і "мітка рівня" [tier_label] атрибута "програма лояльності" [loyalty_program] мають відповідати міткам програми і її рівнів, налаштованим в обліковому записі Merchant Center.
 • Дані, які ви надсилаєте в Google, мають збігатися з указаними на вашому вебсайті. Ми перевіримо, чи відповідають переваги й інформація про програму, надіслані в Merchant Center, контенту на вашому вебсайті.
 • На сайті мають чітко вказуватися ціни для учасників програми. Їх можна зазначати на сторінці з описом товару (у вигляді суми чи відсотка знижки) або на сторінці огляду програми лояльності.
 • Використовуйте стандарт ISO 8601, щоб указати дати для підатрибута "строк дії ціни для учасників" [member_price_effective_date].

Практичні поради

Щоб зробити дані про програму лояльності якомога ефективнішими, дотримуйтеся не лише наших основних вимог, а й наведених тут рекомендацій.

 • Надсилайте точні значення цін для учасників. Наприклад, замість 1.0012 USD вкажіть 1.01 USD, інакше значення буде округлено.
 • Надішліть підатрибут "ціна" атрибута [loyalty_program] і оновіть ціни для учасників програми у фіді, а не налаштовуйте правило фіду (крім випадків, коли для всіх товарів застосовуються фіксовані ціни для учасників програми). Це підвищить точність і зменшить імовірність того, що дані не відповідатимуть вимогам для показу цін програми лояльності.

Статті за темою

Чи корисна ця інформація?

Як можна її покращити?
Пошук
Очистити пошук
Закрити пошук
Додатки Google
Головне меню