Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Věrnostní program [loyalty_program]

Vlastní ikona pro záhlaví článku ve službě Merchant Center Classic

Atribut věrnostní program [loyalty_program] umožňuje nastavit v účtu Merchant Center ceny pro členy a věrnostní body. Přidání atributu pomůže společnosti Google správně prezentovat výhody vašeho věrnostního programu napříč službami Google.

Obsah této stránky


Použití

Optional Volitelný

Věrnostní program [loyalty_program] je skupinový atribut, který je pro všechny produkty volitelný. Používá se k určení ceny a věrnostních bodů produktu pro členy věrnostního programu, který jste nastavili ve službě Merchant Center.

Upozornění: Atribut věrnostní program [loyalty_program] mohou využívat pouze obchodníci v USA a Japonsku. Tento atribut je povinný pouze v případě, že chcete zobrazit věrnostní výhody a ceny pro členy na úrovni nabídky.

Podatribut

Atribut věrnostní program [loyalty_program] má pět podatributů:

 • Štítek programu [program_label] (povinný): Štítek věrnostního programu uvedený v nastavení věrnostního programu ve službě Merchant Center. Tento podatribut umožňuje Googlu mapovat věrnostní program na vhodné nabídky.
 • Štítek úrovně [tier_label] (povinný): Podatribut štítek úrovně [tier_label] rozlišuje výhody pro jednotlivé úrovně. Tato hodnota je také nastavena v nastavení vašeho programu ve službě Merchant Center a je vyžadována při změnách zdrojů, i když má váš věrnostní program pouze jednu úroveň.
 • Věrnostní body [loyalty_points] (volitelný): Vlastní atribut věrnostní body [loyalty_points] určuje body, které členové získají za nákup produktu na vašem webu. Musí se jednat o celé číslo, protože zlomky nejsou podporovány. Podatribut věrnostních bodů [loyalty_points] lze zadat na úrovni úrovně.
 • Cashback [cashback_for_future_use] (volitelný): Rezervováno pro budoucí použití
 • Cena [price]: Tento podatribut umožňuje přidat do zdroje konkrétní ceny pro členy. Zobrazí se vedle ceny pro členy, aby zákazníci získali představu o výhodách programu, než do něj vstoupí.
Poznámka: Podatributy věrnostních bodů [loyalty_points] a štítku programu [program_label] se týkají pouze obchodníků v USA a Japonsku. Podatribut [price] mohou využít pouze obchodníci v USA.

Obchodníci v USA mohou také zobrazit zvýhodnění dopravy v rámci věrnostního programu. Přečtěte si další informace o konfiguraci nastavení dopravy ve věrnostním programu.

Jedinou věrnostní výhodou pro obchodníky z Japonska jsou věrnostní body. Ve službě Merchant Center můžete při nastavování věrnostního programu nastavit výchozí poměr bodů. Všechny nabídky se automaticky zobrazí s touto věrnostní výhodou. Pokud máte produkty s bodovými zisky, které neodpovídají výchozímu poměru bodových zisků, můžete v atributu věrnostní program [loyalty_program] použít podatributy štítek programu [program_label], štítek úrovně [tier_label] a věrnostní body [loyalty_points], kterými výchozí hodnotu přepíšete.


Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. Další informace o Odesílání produktových dat

Typ Řetězec (znaky Unicode, doporučují se pouze znaky ASCII)

Příklad níže ukazuje nabídku s cenou 100 CZK a předpokládá, že máte dvě úrovně věrnostního programu, stříbrnou a zlatou („silver“ a „gold“). V tomto případě platí, že pokud je na stříbrné úrovni zisk 10 bodů, zlatá úroveň získá 20 bodů.

Formát souboru Příklad hodnoty
Textové zdroje

Naformátujte záhlaví atributu zahrnutím podatributů, které zadáváte. Zadejte atribut věrnostní program [loyalty_program] a poté v závorce uveďte názvy podatributů, které chcete odeslat. Jednotlivé podatributy oddělujte dvojtečkou (:). Nepoužívejte uvozovky.

Podatributy štítek programu [program_label] a štítek úrovně [tier_label] jsou povinné vždy.

Pokud například chcete zadat tři podatributy štítek programu [program_label], štítek úrovně [tier_label] a cena [price], záhlaví atributu bude mít tvar:

loyalty_program(program_label:tier_label:price)

Pokud máte hodnoty podatributů pouze u některých produktů, můžete jako zástupné symboly použít dvojtečky (:). Nezapomeňte proto v záhlaví atributu tyto zástupné symboly potvrdit. Pokud například za všechny vaše produkty nabízíte body, ale jen u některých nabízíte cenu pro členy, měly by vaše údaje vypadat takto:

Záhlaví atributu: loyalty_program(program_label:tier_label:price:loyalty_points)

Produkt s cenou pro členy: program_label:tier_label:price:loyalty_points

Produkt bez ceny pro členy: program_label:tier_label::loyalty_points

Zdroje XML

<g:loyalty_program>

<g:program_label>my_loyalty_program</g:program_label>

<g:tier_label>silver</g:tier_label>

<g:price>100.00 CZK</g:price>

<g:loyalty_points>10</g:loyalty_points>

</g:loyalty_program>

<g:loyalty_program>

<g:program_label>my_loyalty_program</g:program_label>

<g:tier_label>gold</g:tier_label>

<g:price>9.00 CZK</g:price>

<g:loyalty_points>20</g:loyalty_points>

</g:loyalty_program>

Pokud chcete formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokud poskytujete věrnostní údaje pomocí doplňkových zdrojů, postupujte podle příkladu formátování

Sloupec

Příklad

loyalty_program(program_label:tier_label:price:cashback_for_future_use:loyalty_points)

loyalty_program my_loyalty_program:silver:100 CZK::10,my_loyalty_program:gold:90 CZK::20

Poznámka: Štítek programu a štítek úrovně se použije k nastavení výhod dopravy. Další informace o konfiguraci nastavení dopravy ve věrnostním programu

 • U textových zdrojů je nutné zadat dvojtečky.
 • Pokud některé podatributy chybí, reprezentujte je jako prázdné řetězce.
 • Hodnoty jednotlivých úrovní členství oddělte čárkami. Za čárkami nepište mezery.

Minimální požadavky

Jde o požadavky, které je nutné splnit, aby se výhody vašeho věrnostního programu mohly zobrazovat na Googlu. V případě, že tyto požadavky nesplníte, věrnostní program zamítneme a budeme vás o tom informovat ve vašem účtu Merchant Center.

 • Zajistěte dodržování publikačních standardů Google – projděte si centrum nápovědy a zkontrolujte, že vaše výhody a data programu splňují příslušné požadavky.
 • Dbejte na to, aby měna podatributu cena [price] v rámci atributu věrnostní body [loyalty_points] odpovídala měně atributu cena [price].
 • Ověřte, že podatribut cena [price] v rámci atributu věrnostní body [loyalty_points] není vyšší než atribut cena [price].
 • Zkontrolujte, že podatributy štítek programu [program_label] a štítek úrovně [tier_label] v rámci atributu věrnostní body [loyalty_points] odpovídají některému ze štítků programu a štítků úrovní nakonfigurovaných v rámci vašeho účtu Merchant Center.
 • Dbejte na to, aby údaje poskytnuté Googlu odpovídaly údajům na vašem webu. Společnost Google zkontroluje, zda výhody programu o informace o něm zadané ve službě Merchant Center odpovídají informacím zobrazeným na vašem webu.
 • Dbejte na to, aby byly ceny pro členy jasně uvedeny na vašem webu buď na stránce s podrobnostmi o produktu (jako cena nebo procentní sleva) nebo na stránce s přehledem věrnostního programu.

Doporučené postupy

Jde o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon dat věrnostního programu.

 • Uvádějte přesné hodnoty cen pro členy. Například místo hodnoty 10.0012 CZK uveďte hodnotu 10.01 CZK, jinak zadanou částku zaokrouhlíme.
 • Místo nastavení pravidla pro zdroj použijte podatribut cena v rámci atributu věrnostní program a aktualizujte ve zdroji ceny pro členy (výjimku tvoří případy, kdy se na 100 % vašich produktů vztahují členské ceny s fixní sazbou). Zlepší se tím přesnost a sníží pravděpodobnost, že přestanete splňovat podmínky pro zobrazování věrnostních cen.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka