Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Dodržiavanie pokynov v službe Merchant Center, aby účet zostal schválený

Vlastná ikona článkov o službe Merchant Center Next

Ak hľadáte informácie o pokynoch služby Merchant Center v klasickom prostredí služby Merchant Center, kliknite tu.

Na tejto stránke


Dodržiavajte pravidlá nákupných reklám

Uistite sa, že výrobky, ktoré plánujete zobrazovať, sú v súlade s príslušnými pravidlami Nákupov.


Propagujte iba výrobky dostupné na priamy nákup

Výrobky, ktoré propagujete v nákupných reklamách a bezplatných záznamoch o výrobkoch, sa musia dať kúpiť vo vašom internetovom obchode.

Nákupné reklamy a bezplatné záznamy nesmiete používať na propagáciu odkazov na výrobky affiliate partnerov alebo odkazov s platbami za kliknutie na ponuky výrobkov. Toto obmedzenie neplatí pre porovnávače cien v krajine s programom porovnávača cien.


Použite podporovaný jazyk

Pri zobrazovaní výrobkov použite jazyk, ktorý je podporovaný v službe Merchant Center. Uistite, že o každom výrobku odošlete údaje v daných jazykoch a že údaje o výrobkoch používateľov odkážu na vstupné stránky v rovnakom jazyku.

Rovnaký jazyk používajte najmä:

 • na svojom webe;
 • v údajoch o výrobkoch, ktoré odosielate;
 • pri výbere jazyka počas registrácie údajov o výrobkoch.

Informujte zákazníkov o svojich pravidlách vrátenia tovaru a peňazí

Pridajte do údajov o výrobkoch pre nákupné reklamy a bezplatné záznam informácie o pravidlách vrátenia tovaru. Tieto informácie by tiež mali byť ľahko dostupné na vašom webe.

Pravidlá by mali jasne vysvetliť, ako spracovávate vrátenie tovaru a peňazí vrátane informácií:

 • o tom, čo sa od používateľa vyžaduje;
 • o tom, za akých okolností ponúkate vrátenie tovaru a peňazí;
 • o časovom rámci, v ktorom prijímate vrátenie tovaru;
 • o tom, kedy môže používateľ očakávať vrátenie peňazí.

Pravidlá uveďte výrazne aj v prípade, ak možnosť vrátenia tovaru či peňazí neponúkate.

Pripomíname, že vrátenie tovaru a peňazí musíte spracovať sami. Google neschvaľuje ani nespracováva vrátenia tovaru ani peňazí.


Zhromažďujte údaje o používateľoch zodpovedne a bezpečne

S údajmi, ktoré dostanete od používateľov, zaobchádzajte opatrne:

 • Osobné údaje, ako napríklad čísla kreditných kariet, zhromažďujte bezpečne prostredníctvom stránky s ochranou SSL.
 • Nepredávajte kontaktné údaje používateľov.
 • Nepoužívajte osobné údaje a fotky používateľov v reklamách bez ich súhlasu.
 • Hlavným účelom vášho webu by nemalo byť zhromažďovanie osobných údajov používateľov.
 • Neponúkajte bezplatný tovar ani stimuly, s výnimkou určitých okolností:
  • pri kúpe výrobku,
  • ako súčasť marketingovej kampane,
  • ak hlavným účelom nie je zhromažďovanie osobných údajov od používateľov.

Dodržiavajte požiadavky na úrovni webu

Na webe musíte mať jasne uvedené kontaktné údaje. Príklady: kontaktný formulár, odkaz na váš firemný profil v sociálnych médiách, e‑mailová adresa alebo telefónne číslo.

Zaistite, aby mali používatelia pri platbe k dispozícii aspoň jeden bežný spôsob platby, napríklad kreditnú kartu, debetnú kartu, platbu na faktúru alebo dobierku.

Všetky súvisiace podmienky platné pred nákupom a po ňom, ako aj informácie o platobnom modeli a celkových nákladoch, ktoré bude musieť používateľ uhradiť pred nákupom a po ňom, musia byť jasne a zreteľne uvedené na vašom webe.

Uistite sa, že používatelia môžu pridávať výrobky do košíka a úspešne dokončiť proces platby.


Skontrolujte, či vaše údaje spĺňajú špecifikáciu údajov o výrobkoch

Keď budete mať všetko pripravené na odoslanie výrobkov prostredníctvom služby Merchant Center, naformátujte svoje údaje o výrobkoch tak, aby spĺňali špecifikáciu údajov o výrobkoch. V opačnom prípade môžu byť zamietnuté.


Pravidelne sa prihlasujte do účtu Merchant Center

Prihláste sa do svojho účtu Merchant Center aspoň raz za 14 mesiacov, aby zostal aktívny.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka