Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Zdroje pro Nákupy YouTube

Vlastní ikona pro záhlaví článku ve službě Merchant Center Classic

Kdo by se měl do Nákupů YouTube zaregistrovat:

  • Autoři (obchodníci), kteří mají kanál YouTube a chtějí na něm prodávat své produkty.
  • Platformy Nákupů YouTube spravující produkty autorů, kteří chtějí prodávat produkty na svém kanálu YouTube.

Registrujte své produkty jako autor přímo v účtu Google Merchant Center

Pokud jste způsobilí autoři a byli jste pozváni, můžete své produkty zaregistrovat v Nákupech YouTube. Budete muset nahrát zdroj produktů do služby Merchant Center a připojit účet Google Analytics. Poté bude nutné propojit zdroj s kanálem YouTube a produkty podle potřeby upravit ve Studiu YouTube.

Až to vše uděláte, bude do vašeho zdroje produktů ve službě Merchant Center přidán cíl Nákupy YouTube [YouTube_Shopping].

Jestliže máte obchod ve službě Shopify nebo Cafe24, navštivte centrum nápovědy YouTube, kde se dozvíte, jak obchod propojit s YouTube.

Pokud žádnou z těchto platforem nepoužíváte, obraťte se na zástupce YouTube, který vám sdělí požadavky na způsobilost. Další informace o používání funkcí Nákupů YouTube na vašem kanálu

Registrujte své produkty jako autor na platformách Nákupů YouTube

Pokud jsou vaše produkty hostovány na partnerské platformě Nákupů YouTube, měli byste přidávání produktů a případné další dotazy či problémy řešit přímo s příslušným partnerem.

Registrujte produkty jako platforma Nákupů YouTube

Pokud se chcete zaregistrovat nebo jste již zaregistrováni jako jedna ze zúčastněných platforem Nákupů YouTube (známých také jako nákupní platformy nebo prodejci v Nákupech), přečtěte si pokyny k registraci ve službách Merchant Center a Google Analytics.

Shrnutí

Platformy Nákupů YouTube (známé také jako nákupní platformy nebo prodejci v Nákupech) podporují více obchodů autorů a nabízejí propojení těchto obchodů s kanály YouTube. Toto propojení musejí autoři schválit ve Studiu YouTube. Platformy Nákupů YouTube mohou produkty uspořádat do samostatných zdrojů pro každý obchod autora, nebo do jednoho zdroje, který slouží více autorům. V obou případech musejí platformy Nákupů YouTube uvádět u každého nabízeného produktu vlastní atributy. Tyto atributy musejí do YouTube předávat informaci, ve kterých kanálech autorů mají být produkty k dispozici.

Poznámka: Další informace o tom, jak se stát zúčastněnou platformou Nákupů YouTube, najdete v článku o připojení, správě a odpojení obchodu na YouTube.

Registrace do služby Merchant Center

Platformy Nákupů YouTube musíte zaregistrovat do služby Google Merchant Center pomocí standardní registrace obchodníka, a to ve spolupráci se zástupcem YouTube, který spravuje dodatečné registrace. Musíte dodržovat všechny zásady Nákupů YouTube.

Zdroje

Když nahráváte zdroje pro autory, musíte u každého produktu v primárním zdroji zadat dodatečné vlastní atributy, které jsou uvedeny níže. Tato produktová data můžete nahrát přes standardní rozhraní Content API, nebo pomocí souboru. Jde o:

  • adresu URL obchodu YouTube [youtube store url]: odkaz na obchod kanálu,
  • název obchodu YouTube [youtube store name]: čitelný název obchodu kanálu,
  • ID kanálu YouTube [youtube channel id]: ID kanálu YouTube,
  • ID skupiny YouTube [youtube group id]: jedinečný identifikátor ve formátu <id/název_společnosti>:<značka>.

Poznámka: ID skupiny YouTube je neměnný atribut, který je k danému kanálu připojen, když přijme vaši nabídku propojení obchodu. Pokud potřebujete ID skupiny YouTube v obchodě změnit, obraťte se na svého technického partnera pro Nákupy YouTube. Jestliže autor čitelný název obchodu změnil, neměli byste tento atribut upravovat. Pokud to uděláte, YouTube nebude moci přidružené produkty najít.

Správa autorů s více kanály: Pokud potřebujete produkty zpřístupnit na více kanálech téhož autora (například když chce autor všechny své kanály propojit s obchodem), musíte pole ID kanálu YouTube u jednotlivých produktů vyplnit vícekrát – pro každý kanál zvlášť.

Když je registrace hotova

Po provedení všech výše uvedených kroků bude ve zdroji služby Merchant Center u nových produktů kanálu aktivován cíl Nákupy YouTube [YouTube_Shopping].

Správa prezentace produktů

Až se výše uvedeným postupem zaregistrujete do služby Merchant Center, přečtěte si v centru nápovědy YouTube, jak připojit, spravovat nebo odpojit obchod na YouTube.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
1809425277153744883
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
71525