Avisering

I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Problem i Merchant Center

En anpassad ikon för Merchant Center Next-artiklar

För att dina produkter ska ge bra resultat och ge potentiella kunder en bra upplevelse har vi utvecklat en uppsättning policyer och krav på datakvalitet för Merchant Center. Om din uppladdade produktdata och webbplats inte uppfyller produktdataspecifikationerna eller Shopping-policykraven kan dina produkter eller hela Merchant Center-kontot drabbas av varningar, underkännanden eller avstängning. De här problemen kan förhindra att dina produkter visas på Google.

Klicka här om du vill ha information om problem i klassiska Merchant Center.

I den här artikeln:


Problem på produktnivå

Problem på produktnivå kan uppstå om din produktdata inte stämmer överens med produktinformationen på din webbplats, inte följer produktdataspecifikationen eller om dina produkter bryter mot policykraven för Shopping. Problem på produktnivå berör bara produktnivån, så ett problem på produktnivå påverkar bara enskilda produkters status.

Obs! Produkter som är inriktade på flera länder kan få olika underkännanden eller varningar i olika länder på grund av skillnader i policyer.

Det finns två typer av problem på produktnivå

  • Varningar: Produkter som får varningar fortsätter att visas på Google, men resultatet kan vara begränsat. Om varningarna inte åtgärdas kan det leda till underkännanden.
  • Underkännanden: Underkända produkter slutar visas på Google. Problemet på produktnivå måste åtgärdas innan produkten kan godkännas igen.

Förebyggande underkännande av vara (PID)

Förebyggande underkännande av varor sker om produkternas pris eller tillgänglighet inte stämmer överens mellan produktdatan och webbplatsens målsidor. Vid ett förebyggande underkännande av vara tar vi det säkra före det osäkra och underkänner produkter som troligen bryter mot våra krav. Det krävs en granskning för att lösa de här problemen.

För att förhindra att produkter underkänns på grund av pris och tillgänglighet kan du aktivera automatiska varuuppdateringar. Det är en funktion som minskar risken för förebyggande underkännanden av produkter om pris och tillgänglighet inte stämmer överens.

Hitta problem på produktnivå

Du kan se alla problem på produktnivå genom att välja fliken Åtgärd krävs på sidan Produkter i Merchant Center-kontot. Du hittar alla problem som är kopplade till en viss produkt i avsnittet Åtgärd krävs på produktinformationssidan för den aktuella produkten.

Lösa problem på produktnivå

Vi rekommenderar att du åtgärdar problem på produktnivå genom att redigera din produktdata och sedan ladda upp den igen med den valda uppladdningsmetoden (till exempel en fil). Varje produktproblem innehåller även en länk med mer information om hur du åtgärdar problemet.

Vi rekommenderar att aktivera automatiska bildförbättringar för att åtgärda underkännanden på grund av kampanjöverlagring på bilder. Funktionen försöker åtgärda bilderna automatiskt genom att ta bort kampanjöverlagringar. Om borttagningen lyckas ersätts bilden och produkterna godkänns igen.


Problem på kontonivå

Problem på kontonivå påverkar alla dina produkter i Merchant Center.

Det finns två typer av problem på kontonivå

  • Varningar: Om Google upptäcker att din produktdata eller webbplats inte uppfyller kraven för produktdata eller bryter mot Shopping-policykraven kan du få ett varningsmeddelande med exempel på de problem som du behöver åtgärda och när de senast ska vara åtgärdade. Under varningsperioden fortsätter dina produkter att visas på Google, men resultatet kan vara begränsat.
  • Avstängningar: Om du inte begär en granskning manuellt under varningsperioden granskas din produktdata och webbplats en gång till i slutet av varningsperioden. Om alla problem har åtgärdats tar vi bort varningen och dina produkter visas som vanligt. Om något av problemen inte har åtgärdats stängs ditt konto av och dina produkter inaktiveras från att visas på Google. Du får också en avisering om att ditt konto har stängts av i ett e-postmeddelande som innehåller all relevant information.
Obs! I vissa fall när ett allvarligt problem på kontonivå upptäcks ges ingen varning och kontot stängs av omedelbart.

Första granskningen

När du laddar upp produkter på kontot för första gången granskas dina produkter och din webbplats för att se till att de uppfyller policykraven för Shopping. Den här processen kan ta tre till fem arbetsdagar, och under tiden visas produkterna som Väntande. Om du gör fler ändringar i din produktdata eller på webbplatsen kan granskningsprocessen försenas ytterligare. Om granskningen visar att dina produkter eller din webbplats inte följer våra Shopping-policyer stängs ditt konto av omedelbart och du får ett e-postmeddelande med ytterligare information. Om granskningen godkänns kan produkterna visas på Google.

Hitta problem på kontonivå

Problem på kontonivå visas i en banner högst upp i Merchant Center-kontot. Du kan också se problem på kontonivå på översiktskorten högst upp på fliken Åtgärd krävs på sidan Produkter.

Lösa problem på kontonivå

Om du klickar på Granska och åtgärda på startsidan, Åtgärda i bannern högst upp i kontot eller Åtgärda på ett kort på fliken Åtgärd krävs, kan du följa flödet för produkten för att lösa problem på kontonivå.


Begär en granskning

Om ditt konto eller något av dina produkterbjudanden inte godkänns och du har åtgärdat problemet eller inte håller med om problemet kan du i vissa fall begära en granskning. Om granskningen godkänns försvinner problemet. Om underkännandet kvarstår och du inte vet hur du ska gå vidare kan du kontakta oss för att få hjälp.

Obs! Om du använder en tredjepartsplattform för att lista dina produkter går du till tredjepartsappen för att begära en granskning.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
5419687072025880448
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
71525