Nắm bắt các quy định hạn chế theo quốc gia trong Merchant Center

Google phải tuân thủ các lệnh cấm vận và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành, cũng như các lệnh cấm vận hiện hành khác. Do đó, Merchant Center không được cung cấp cho nhà bán lẻ ở những quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sau đây:

  • Crimea
  • Cuba
  • Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng và Cộng hoà Nhân dân Luhansk (LNR) tự xưng
  • Iran
  • Triều Tiên
  • Thành phố Sevastopol
  • Syria
Lưu ý: Doanh nghiệp ở quốc gia hay vùng lãnh thổ bị hạn chế sẽ không được hỗ trợ ngay cả khi doanh nghiệp đó nhắm đến các quốc gia không bị hạn chế.

Ngoài ra, Merchant Center không được cung cấp cho bất cứ pháp nhân hoặc cá nhân nào bị hạn chế theo các lệnh cấm vận thương mại và luật tuân thủ xuất khẩu hiện hành. Merchant Center cũng không được cung cấp cho những pháp nhân hoặc cá nhân thuộc quyền sở hữu/kiểm soát của hoặc hành động cho/thay mặt pháp nhân hoặc cá nhân bị hạn chế như trên.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
71525
false
false