Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Mã người bán bên ngoài [external_seller_id]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Các trang web thương mại sử dụng thuộc tính mã người bán bên ngoài [external_seller_id] để xác định những người bán cụ thể khi tải sản phẩm lên tài khoản nhiều người bán.

Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Required Bắt buộc đối với tài khoản nhiều người bán

Sử dụng thuộc tính mã người bán bên ngoài [external_seller_id] nếu bạn là một trang web thương mại và bạn tải sản phẩm cho nhiều người bán lên tài khoản nhiều người bán của mình.

Giá trị bạn gửi cho thuộc tính này phải là mã nhận dạng duy nhất bên ngoài của một người bán trên một trang web thương mại. Hãy sử dụng cùng mã nhận dạng cho cùng một người bán trên cùng trang web thương mại ở các quốc gia hoặc ngôn ngữ.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại Chuỗi (ký tự ASCII)
Giới hạn 1 đến 50 ký tự, phân biệt chữ hoa chữ thường, chữ số thập phân, dấu gạch nối, dấu gạch dưới, dấu chấm, dấu ngã ([0-9a-zA-Z.~_-]{1,50})
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Ví dụ
Nguồn cấp dữ liệu văn bản seller_public_identifier-1991
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:external_seller_id>seller_public_identifier-1991</g:external_seller_id>
 

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài nguyên Content API for Shopping.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

  • Đừng gửi những ký tự không được cho phép một cách rõ ràng. Ví dụ về những ký tự không được cho phép: khoảng trắng, ký tự điều khiển, dấu phẩy và dấu ngoặc đơn. Để tránh việc không tương thích về phương thức mã hoá, hãy sử dụng bộ mã hoá UTF-8.
  • Chỉ sử dụng thuộc tính này nếu bạn là một trang web thương mại đại diện cho nhiều người bán và bạn sử dụng tài khoản nhiều người bán.
 
 
 
 
 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13700716036899551635
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525