Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Giới thiệu về chú thích giảm giá

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Chú thích giảm giá giúp người tiêu dùng dễ hiểu hơn khi các sản phẩm của bạn giảm giá. Khi tìm thấy các sản phẩm của bạn trên Google, người tiêu dùng sẽ thấy huy hiệu "Giảm giá". 

Cách hoạt động

Nếu bạn thay đổi giá của sản phẩm thấp hơn giá trung bình mà bạn niêm yết trước đây, thì Google có thể đăng huy hiệu "Giảm giá" cho sản phẩm này. Huy hiệu "Giảm giá" được thiết kế để chỉ xuất hiện khi có sự sụt giảm đáng kể so với mức giá khá ổn định của một sản phẩm.

Cách thức xuất hiện

Giá mới sẽ xuất hiện dưới dạng giá hiện tại bên cạnh giá gốc. Giá gốc là giá tham chiếu cho người tiêu dùng để họ có thể thấy sự khác biệt giữa giá gốc và giá mới (ví dụ: nếu giá gốc là 749 USD, thì giá gốc sẽ xuất hiện là "Giá cũ là 749 USD" trong trang thông tin).

Sản phẩm cũng xuất hiện huy hiệu "Giảm giá". Màu cụ thể cho chú thích sẽ thay đổi tuỳ theo nền tảng mà sản phẩm xuất hiện.

Một quảng cáo ví dụ về ưu đãi giảm giá cho một đồng hồ thông minh

Hình ảnh trên có thể chứa tiếng Anh hoặc đơn vị USD. Khi áp dụng chương trình giảm giá, sản phẩm sẽ xuất hiện bằng đồng nội tệ và ngôn ngữ địa phương.

Lưu ý: Chú thích giá ưu đãi và chú thích giảm giá là hai loại chú thích khác nhau và có các yêu cầu riêng.

Cách tìm sản phẩm có chú thích giảm giá

Bạn có thể xem những sản phẩm nào đủ điều kiện xuất hiện chú thích giảm giá bằng cách truy cập vào trang "Tất cả sản phẩm" trong Merchant Center.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
  2. Chọn Sản phẩm trong trình đơn điều hướng.
  3. Chọn Tất cả sản phẩm.
  4. Trong bảng, hãy dùng biểu tượng bộ lọc Hình ảnh biểu tượng danh sách Bộ lọc của Merchant Center rồi chọn Đã phát hiện giá sản phẩm giảm > trong trình đơn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3503659630015494760
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525