Rozwiązanie problemu: oferta nie istnieje

Nie udało się dopasować ofert asortymentu do danych produktów

Nie udało się dopasować ofert asortymentu w pliku danych o asortymencie lokalnym do produktów dostępnych lokalnie. Normalnie Merchant Center identyfikuje oferty produktów dostępnych lokalnie, które odpowiadają identyfikatorom produktów, podczas przetwarzania identyfikatorów w pliku danych o asortymencie produktów dostępnych lokalnie. W tym przypadku nie znaleziono pasujących ofert.

Aby zobaczyć liczbę ofert asortymentu, w których wystąpił ten błąd, otwórz konto Merchant Center, przejdź do sekcji „Pliki danych” (w sekcji „Produkty”) i kliknij odpowiedni plik danych o asortymencie produktów dostępnych lokalnie.

Jeśli problem dotyczy całego pliku danych, wykonaj instrukcje podane w kroku 1 poniżej. Jeśli problem dotyczy tylko niektórych ofert, przejdź do kroków 2 i 3.

Instrukcje

Krok 1. Rozwiąż problem

Jeśli problem dotyczy całego pliku danych o asortymencie produktów dostępnych lokalnie, sprawdź, czy podstawowy plik danych lub interfejs Content API jest włączony dla reklam lokalnego asortymentu produktów lub bezpłatnych lokalnych informacji o produktach.
 • Jeśli podstawowy plik danych lub interfejs Content API jest włączony w przypadku reklam lokalnego asortymentu produktów lub bezpłatnych lokalnych informacji o produktach, sprawdź, czy kraj i język treści w pliku danych o asortymencie produktów dostępnych lokalnie są zgodne z krajem docelowym i językiem w podstawowym pliku danych. Aby wyświetlić informacje o wybranym kraju i języku każdego pliku danych, przejdź do karty „Ustawienia” dla każdego pliku.
 • Jeśli kraj i język obu plików danych są takie same, musisz ponownie przetworzyć lub zaktualizować plik danych o asortymencie. Plik danych o asortymencie należy zaktualizować lub przetworzyć po zaktualizowaniu podstawowego pliku danych.
Uwaga: dane produktów muszą być przetworzone, aby można było dopasować je do danych o asortymencie.

Jeśli problem nadal dotyczy całego pliku danych o asortymencie, wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, dlaczego nie udało się dopasować ofert.

Krok 2: Uzyskaj listę identyfikatorów, których nie udało się dopasować do danych produktów

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. W menu nawigacyjnym wybierz Produkty, a następnie Pliki danych.
 3. Wybierz odpowiedni plik danych o asortymencie produktów dostępnych lokalnie.
 4. Kliknij kartę Przetwarzanie.
  • Aby pobrać listę (w pliku .csv) wszystkich produktów, w których wystąpiły jakiekolwiek problemy:
   • Kliknij Pobierz raport.
   • Po zakończeniu pobierania otwórz plik w arkuszu kalkulacyjnym.
   • W arkuszu kalkulacyjnym przefiltruj kolumnę „Wiadomość”, aby zobaczyć wszystkie dane z błędem „Oferta nie istnieje”, i skopiuj wszystkie wskazane oferty do nowego arkusza lub arkusza kalkulacyjnego.
   • W pliku raportu znajdziesz listę wszystkich identyfikatorów oferty dla każdego kodu sklepu. Możesz usunąć duplikaty z kolumny „Identyfikator produktu”, aby uzyskać listę unikalnych identyfikatorów, których nie udało się dopasować do identyfikatorów w danych produktów.
Ważne: raport do pobrania na karcie „Przetwarzanie pliku danych” zawiera do 100 000 wierszy. Jeśli plik danych o asortymencie produktów dostępnych lokalnie zawiera więcej błędów, w raporcie nie znajdą się wszystkie identyfikatory, których dotyczy problem. Sprawdź identyfikatory ofert, a następnie powtórz krok 2.

Krok 3: Określ, dlaczego nie udało się dopasować identyfikatorów asortymentu

Aby rozwiązać ten problem, skorzystaj z listy unikalnych identyfikatorów z pliku danych o asortymencie produktów dostępnych lokalnie, których nie udało się dopasować do danych o produktach dostępnych lokalnie, i wykonaj poniższe czynności:

1. Zapoznaj się z informacjami o błędach na karcie „Przetwarzanie” podstawowego pliku danych.

Produkty odrzucone podczas przetwarzania pliku danych nie zostaną uwzględnione w Merchant Center i nie będzie można ich dopasować do danych o asortymencie.

Porównaj unikalne identyfikatory z pliku danych o asortymencie z produktami dostępnymi lokalnie, które zostały odrzucone podczas przetwarzania podstawowego pliku danych. Naprawienie istotnych błędów przetwarzania w podstawowym pliku danych spowoduje usunięcie błędów „Oferta nie istnieje” z pliku danych o asortymencie.

2. Sprawdź, czy odrzucone identyfikatory ofert znajdują się w Twoim wewnętrznym katalogu produktów

Jeśli w podstawowym pliku danych nie występują błędy przetwarzania, które odpowiadają odrzuconym identyfikatorom, porównaj podstawowy plik danych z wewnętrznym katalogiem produktów, aby upewnić się, że identyfikatory odpowiadają rzeczywistym produktom.

 • Jeśli tak jest, dodaj odpowiednie informacje o produktach z tych ofert do podstawowego pliku danych, który jest włączony dla reklam lokalnego asortymentu produktów lub bezpłatnych lokalnych informacji o produktach. Dzięki temu oferty wybranych sklepów będą wyświetlać się w Google jako produkty dostępne lokalnie.
 • Jeśli w katalogu produktów nie ma żadnego z tych identyfikatorów ofert, identyfikatory mogą nie być poprawne i mogły zostać dodane w wyniku błędu formatowania. Sprawdź konfigurację pliku danych i usuń wszelkie nieprawidłowe dane.
Uwaga: jeśli Twój asortyment nadal jest odrzucony, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
71525
false
false