Giới thiệu về chương trình thẻ điểm trải nghiệm mua sắm

A custom icon for Merchant Center Classic Article Header.

Chương trình thẻ điểm trải nghiệm mua sắm có thể giúp bạn mang đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho khách hàng.

Lưu ý: Chương trình này chỉ hoạt động nếu bạn tham gia chương trình Mua trên Google hoặc trang thông tin miễn phí ở Hoa Kỳ, Úc, New Zealand và Canada.

Khi đáp ứng một số tiêu chí, bạn có thể:

Ví dụ về giao diện mua sắm minh hoạ huy hiệu chữ "G" của Google trên hồ sơ của một cửa hàng để thể hiện rằng cửa hàng đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất của người bán.

  • Nhận được huy hiệu "Cửa hàng uy tín", được hiển thị trên trang thông tin của bạn và giúp người dùng yên tâm mua hàng
  • Xuất hiện nổi bật tại các vị trí trên thẻ Mua sắm

Cách hoạt động

Chương trình này sẽ theo dõi trải nghiệm mà bạn mang đến ở một số lĩnh vực (xem bảng bên dưới) và bạn sẽ nhận được điểm xếp hạng ở mức "Rất tốt", "Có thể cải thiện" hoặc "Cơ hội" đối với mỗi chỉ số. Để đăng ký, bạn không cần phải làm gì cả. Tiến trình của bạn sẽ được theo dõi tự động và các lợi ích sẽ được áp dụng cho mặt hàng của bạn sau khi bạn đạt đến một ngưỡng nào đó về hiệu suất.

Chương trình này khuyến khích việc mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Bạn có thể nhận được lợi ích bất kể quy mô hoặc ngành nghề của doanh nghiệp. Bạn sẽ không bị phạt nếu không đáp ứng được một mức độ nhất định về trải nghiệm của khách hàng, hoặc nếu bạn không cung cấp một số hoặc tất cả thông tin theo yêu cầu. Bạn chỉ không nhận được các lợi ích nêu trên.

Google có thể giúp các mặt hàng của bạn trở nên nổi bật hơn trên thẻ Mua sắm hoặc trong các mục khuyến mãi nếu bạn cung cấp thông tin về một số khía cạnh liên quan đến trải nghiệm của khách hàng bên dưới. Tuy nhiên, bạn phải gửi thông tin về tất cả các khía cạnh đó thì mới nhận được huy hiệu trên trang thông tin. Khách hàng sẽ không trực tiếp nhìn thấy giá trị của các chỉ số trong chương trình ở từng mặt hàng. Thay vào đó, các chỉ số trong chương trình là giá trị trung bình lấy trọng số theo số lượt hiển thị và chỉ xuất hiện trong tài khoản Merchant Center.

Google sẽ đánh giá thông tin bạn cung cấp mỗi ngày. Mặc dù tất cả các chỉ số đều được tính toán dựa trên giá trị trung bình lấy trọng số theo số lượt hiển thị, nhưng có một khoảng thời gian xem lại cố định. Do đó, nếu lâu nay điểm xếp hạng của bạn vẫn là "Cơ hội" hoặc "Có thể cải thiện", bạn có thể phải mất một vài tuần thì các điểm cải thiện của bạn mới được phản ánh trong phần đánh giá của Google. Tất cả người bán trên nền tảng đều có thể hưởng lợi ích của chương trình này. Ngoài ra, hiệu suất của bạn được đánh giá so với hiệu suất của tất cả người bán khác.

Lưu ý: Nếu bạn không có điểm xếp hạng hoặc nếu bạn thiếu một số điểm xếp hạng, thì có thể là do bạn hiện không cung cấp các thông tin bắt buộc hoặc do các mặt hàng của bạn chưa có đủ số lượt hiển thị cần thiết trong khoảng thời gian xem lại.

Ngoài ra, nếu bạn đang cung cấp dữ liệu vận chuyển ở cấp mặt hàng, hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp cả phí vận chuyển và thời gian vận chuyển cho từng mặt hàng. Dữ liệu ở cấp mặt hàng sẽ thay thế dữ liệu ở cấp tài khoản. Vì vậy, thẻ điểm trải nghiệm mua sắm sẽ sử dụng các giá trị này khi xác định mức hiệu suất.

Hãy kiểm tra thẻ chứa thẻ điểm trải nghiệm mua sắm để xem các khía cạnh bạn đang cung cấp thông tin rồi tìm hiểu cách cập nhật thông tin còn thiếu.

Ví dụ

Barbara’s Buckles không có mức xếp hạng về tốc độ vận chuyển. Sau khi kiểm tra nhanh, Barbara’s Buckles nhận thấy họ cung cấp thông tin về phí vận chuyển nhưng lại không cung cấp thông tin về tốc độ vận chuyển. Vì vậy, họ tạo một dịch vụ vận chuyển cho các sản phẩm của mình. Dịch vụ này bao gồm cả phí vận chuyển và tốc độ vận chuyển. Sau khi qua giai đoạn xem lại, điểm xếp hạng của họ được cập nhật một giá trị mới cho biết tốc độ vận chuyển của họ. Điều này có thể giúp tăng mức độ hiện diện và hiệu suất của họ trên thẻ Mua sắm.

Hướng dẫn

Cách xem hiệu suất

Cách xem hiệu suất cho từng chỉ số và tổng điểm của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
  2. Trên trình đơn điều hướng, hãy nhấp vào mục Mức tăng trưởng.
  3. Nhấp vào Thẻ điểm trải nghiệm mua sắm.

Để nhận được huy hiệu, bạn phải đạt được hiệu suất tốt so với những người bán khác về tất cả các chỉ số bắt buộc. Tất cả các chỉ số đều được tính toán mỗi ngày và có khoảng thời gian xem lại để đảm bảo hiệu suất đó duy trì lâu dài.

Cách cải thiện hiệu suất

Chỉ số

Nội dung mô tả

Đường liên kết đến trang hướng dẫn thiết lập
(Trang thông tin)

Đường liên kết đến trang hướng dẫn thiết lập
(Mua trên Google)

Thời gian giao hàng trung bình Thông tin bạn đã chia sẻ về số ngày dự kiến để khách hàng nhận được đơn đặt hàng

API

Merchant Center

API

Merchant Center

Phí vận chuyển trung bình Thông tin bạn đã chia sẻ về chi phí khách hàng phải trả để nhận được đơn đặt hàng (không bao gồm chi phí của mặt hàng)

API

Merchant Center

API

Merchant Center

Thời hạn trả lại hàng trung bình Thông tin bạn đã chia sẻ về số ngày để khách hàng trả lại hàng

API

Merchant Center

API

Merchant Center

Chi phí trả lại hàng trung bình Thông tin bạn đã chia sẻ về chi phí để khách hàng trả lại hàng và chi phí nhập lại hàng

API

Merchant Center

API

Merchant Center

Điểm xếp hạng của người bán Điểm xếp hạng do Google điều chỉnh dựa vào nhiều nguồn, bao gồm cả dịch vụ Đánh giá của khách hàng qua Google, bài đánh giá của nhiều trang web xếp hạng độc lập và các chỉ số về hiệu suất trong nghiên cứu của Google về hoạt động mua sắm

Hợp tác với một đối tác được hỗ trợ để gửi điểm xếp hạng của người bán và/hoặc thiết lập dịch vụ Đánh giá của khách hàng qua Google

Ngoài các chỉ số ở trên, Google còn đo lường hiệu suất của bạn ở những khía cạnh khác có liên quan đến việc xác định mức độ trải nghiệm của khách hàng mà bạn mang đến như chất lượng của trang web.

Chương trình thẻ điểm trải nghiệm mua sắm khác với chương trình Tiêu chuẩn dành cho nhà bán lẻ như thế nào?

Tiêu chuẩn dành cho nhà bán lẻ chỉ áp dụng cho những người bán tham gia chương trình Mua trên Google, trong khi chương trình thẻ điểm trải nghiệm mua sắm áp dụng cho tất cả người bán. Mục tiêu của chương trình Tiêu chuẩn dành cho nhà bán lẻ là đảm bảo những người bán tham gia chương trình Mua trên Google tuân thủ một số tiêu chuẩn về dịch vụ. Trong khi đó, chương trình thẻ điểm trải nghiệm mua sắm tập trung vào việc tặng thưởng cho bất kỳ người bán nào mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Nếu không đáp ứng được các tiêu chí của chương trình Tiêu chuẩn dành cho nhà bán lẻ, bạn có thể bị phạt, trong đó có việc tạm ngưng tài khoản, còn chương trình thẻ điểm trải nghiệm mua sắm thì không có hình phạt nào như vậy.

Để chọn không tham gia chương trình thẻ điểm trải nghiệm mua sắm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ bằng cách nhấp vào nút liên hệ với chúng tôi bên dưới. Xin lưu ý rằng không có hình phạt nào từ chương trình nếu bạn không đáp ứng một tiêu chuẩn cụ thể về hiệu suất. Chương trình này chỉ nhằm tặng thưởng cho những nhà bán lẻ mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525
false