Gửi dữ liệu sản phẩm của bạn

Bạn cần phải gửi dữ liệu sản phẩm đến Google theo đúng định dạng để tạo quảng cáo và trang thông tin miễn phí hiệu quả. Google sử dụng dữ liệu này để tạo quảng cáo và trang thông tin của bạn nhằm đảm bảo giới thiệu những sản phẩm phù hợp với cụm từ tìm kiếm. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các thuộc tính có sẵn trong quy cách dữ liệu sản phẩm.

Có một số phương pháp để tải dữ liệu sản phẩm của bạn lên, trong đó có cách tải lên thông qua bảng tính, nguồn cấp dữ liệu và Content API. Đối với từng phương pháp trong số này, cũng như đối với mọi sản phẩm mà bạn muốn giới thiệu, bạn cần phải thêm giá trị cho những thuộc tính bắt buộc và thích hợp.

Gửi thuộc tính và thuộc tính phụ

Đối với mỗi thuộc tính sản phẩm (và các thuộc tính phụ của thuộc tính đó), bạn có thể thấy tên mô tả và tên kỹ thuật. Tên kỹ thuật luôn xuất hiện trong dấu ngoặc và có thể có dấu gạch dưới (ví dụ: [subscription_cost]).

Trong tiếng Anh, tên mô tả và tên kỹ thuật thường giống hệt nhau, ngoại trừ cách định dạng. Tuy nhiên, trong tất cả các ngôn ngữ khác, tên mô tả được cung cấp bằng ngôn ngữ địa phương, còn tên kỹ thuật luôn được cung cấp bằng tiếng Anh.

Bất kể quốc gia bán, ngôn ngữ của nguồn cấp dữ liệu hoặc ngôn ngữ bạn chọn cho tài khoản Merchant Center, bạn bắt buộc phải cung cấp thuộc tính và thuộc tính phụ trong dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh và sử dụng tên kỹ thuật.

Đối với một số thuộc tính phụ, bạn cần phải gửi tên thuộc tính và tên thuộc tính phụ, cũng như giá trị cho thuộc tính phụ. Ví dụ: Nếu bạn thêm thuộc tính phí vận chuyển [shipping], trước tiên bạn cần phải gửi tên kỹ thuật của thuộc tính này (shipping), sau đó thêm tên kỹ thuật của (các) thuộc tính phụ vào trong dấu ngoặc đơn và dùng dấu hai chấm ( : ) để phân cách.

Cách trình bày như sau: shipping(country:postal_code:price).

Sau đó, bạn sẽ gửi một chuỗi các giá trị thuộc tính theo những yêu cầu định dạng cụ thể của từng thuộc tính phụ, chẳng hạn như: VN:70000:60000.49 VND.

Xin lưu ý rằng trước đây đối với một số thuộc tính, chúng tôi chấp nhận bản dịch tên thuộc tính cho một số ít ngôn ngữ. Việc này không áp dụng cho các thuộc tính mới và không có gì đảm bảo rằng tên các thuộc tính này sẽ tiếp tục được hỗ trợ bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Do đó, bạn nên gửi tất cả tên thuộc tính bằng tiếng Anh.

Gửi giá trị của thuộc tính

Có nhiều quy tắc định dạng đối với giá trị bạn gửi cho từng thuộc tính, trong đó có loại, giới hạn và định dạng tệp được hỗ trợ. Bạn có thể xem những quy tắc này trong các bài viết riêng về từng thuộc tính. Một số thuộc tính, chẳng hạn như thuộc tính nội dung mô tả [description], cho phép dùng dữ liệu loại chuỗi viết bằng mọi ngôn ngữ. Một số thuộc tính khác, chẳng hạn như thuộc tính tình trạng [condition], yêu cầu bạn chọn giá trị trong một nhóm giá trị được hỗ trợ đã xác định sẵn và bạn phải gửi bằng tiếng Anh. Đối với thuộc tính tình trạng [condition], các giá trị đó là new, refurbishedused.

Bất kể quốc gia bán, ngôn ngữ của nguồn cấp dữ liệu hoặc ngôn ngữ bạn chọn cho tài khoản Merchant Center, khi một thuộc tính yêu cầu các giá trị được hỗ trợ, chẳng hạn như thuộc tính tình trạng [condition], thì những giá trị đó phải được gửi bằng tiếng Anh.

Gửi danh mục sản phẩm của Google

Thuộc tính danh mục sản phẩm của Google [google_product_category] là thuộc tính không bắt buộc dùng để xác định loại sản phẩm theo cách phân loại sản phẩm của Google. Tất cả sản phẩm sẽ tự động được gán vào một danh mục sản phẩm khi được thêm vào Merchant Center, nhưng bạn có thể sử dụng thuộc tính này để thay thế cách phân loại tự động của Google đối với một số sản phẩm. Dù sản phẩm của bạn thuộc một danh mục sản phẩm của Google có cho phép trường hợp ngoại lệ đối với một số nguyên tắc, bạn vẫn nên đảm bảo thông tin của sản phẩm đó chính xác.

Để sử dụng thuộc tính này, bạn phải cung cấp mã nhận dạng dạng số hoặc đường dẫn đầy đủ của danh mục sản phẩm theo quy định trong danh mục của Google. Bạn không nên cung cấp cả đường dẫn và mã nhận dạng. Mã sản phẩm của Google hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, nhưng không phải tất cả.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được hỗ trợ mã phân loại sản phẩm, bạn sẽ phải sử dụng giá trị hoặc mã nhận dạng dạng số bằng tiếng Anh.

Bạn có thể tải danh sách các danh mục sản phẩm của Google xuống bằng một trong hai cách sau:

Ví dụ

Thuộc tính

Thuộc tính Gửi thuộc tính dưới dạng
Mã nhận dạng [id] id
Nhóm tuổi [age_group] age_group

Thuộc tính có giá trị được hỗ trợ

Thuộc tính Giá trị mẫu cho thuộc tính
Tình trạng [condition] new
Tình trạng còn hàng [availability] in_stock

Thuộc tính có văn bản dạng tự do

Thuộc tính Giá trị mẫu cho thuộc tính
Mã nhận dạng [id] _pixel_phone_silver_32gb_12month_contract
Tiêu đề [title] Google Pixel 5” 32GB Bạc sáng (có hợp đồng)

Thuộc tính phụ

Thuộc tính/thuộc tính phụ Gửi thuộc tính phụ dưới dạng
Phí vận chuyển [shipping]  
  • Quốc gia [country]
country
  • Mã bưu chính [postal_code]
postal_code
  • Giá [amount]
price
  • Thời gian xử lý tối thiểu [min_handling_time]
min_handling_time
  • Thời gian vận chuyển tối thiểu [min_transit_time]
min_transit_time

Thuộc tính phụ có giá trị được hỗ trợ và giá trị dạng tự do

Thuộc tính/thuộc tính phụ Giá trị mẫu cho thuộc tính phụ
Phí thuê bao [subscription_cost]  
  • Kỳ hạn [period]
month
  • Thời hạn của gói thuê bao [period_length]
12
  • Số tiền [amount]
500000 VND

Danh mục sản phẩm của Google

Bạn có thể gửi mã nhận dạng dạng số hoặc đường dẫn đầy đủ của danh mục sản phẩm. Bạn không nên gửi cả hai cùng lúc. Nếu ngôn ngữ của bạn không được hỗ trợ mã phân loại sản phẩm, bạn sẽ phải sử dụng giá trị hoặc mã nhận dạng dạng số bằng tiếng Anh.

Nếu bạn đăng đường dẫn đầy đủ của sản phẩm:

Thuộc tính Giá trị mẫu cho thuộc tính
Mã nhận dạng [id] bird_feed_wild_15lb
Tiêu đề [title] Farmer's Delight Wild Bird Feed
Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category] Đồ dùng cho động vật & thú cưng > Đồ dùng cho thú cưng > Đồ dùng cho chim > Thức ăn cho chim

 

Nếu bạn đăng mã nhận dạng dạng số:

Thuộc tính Giá trị mẫu cho thuộc tính
Mã nhận dạng [id] bird_feed_wild_15lb
Tiêu đề [title] Farmer's Delight Wild Bird Feed
Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category] 4990
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false
false