Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Zadávanie atribútov a hodnôt atribútov

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Na to, aby boli reklamy a bezplatné záznamy úspešné, je dôležité odoslať Googlu údaje o výrobkoch v správnom formáte. Google pomocou týchto údajov vytvára vaše reklamy a záznamy a zabezpečuje, že budú priradené k správnym dopytom. Úplný zoznam dostupných atribútov nájdete v špecifikácii údajov o výrobkoch.

Na tejto stránke


Začíname

Údaje o výrobkoch môžete nahrať niekoľkými spôsobmi vrátane tabuľky, informačných kanálov a rozhrania Content API. Pri každom z nich a ku každému výrobku, ktorý chcete uviesť, musíte pridať hodnoty povinných a príslušných atribútov.

Zadávanie atribútov a podradených atribútov

Môžete si všimnúť, že každý atribút výrobku a príslušné podradené atribúty majú opisný aj technický názov. Technický názov sa vždy zobrazuje v hranatých zátvorkách a môže obsahovať podčiarkovníky (napríklad [subscription_cost]).

V angličtine sú opisné a technické názvy až na formátovanie často identické. Vo všetkých ostatných jazykoch je však popisný názov uvedený v miestnom jazyku, zatiaľ čo technický názov sa vždy uvádza v angličtine.

V prípade niektorých podradených atribútov budete musieť uviesť názov atribútu, názov podradeného atribútu a tiež hodnotu pre podradený atribút. Ak napríklad pridávate atribút doprava [shipping], najskôr budete musieť zadať technický názov atribútu (shipping) a potom v zátvorke technické názvy podradených atribútov, ktoré chcete uviesť, oddelené dvojbodkou (:).

Malo by to vyzerať asi takto: shipping(country:postal_code:price).

Potom odošlite sekvenciu hodnôt atribútov pre každý podradený atribút podľa konkrétnych požiadaviek na formátovanie, ako napríklad US:80302:6.49 USD.

Atribúty a podradené atribúty údajov o výrobkoch (ich technický názov) musíte zadať v angličtine bez ohľadu na cieľovú krajinu, jazyk informačného kanála alebo jazyk vybraný v účte Merchant Center.

Poznámka: V prípade niektorých atribútov sme v minulosti akceptovali ich preložené názvy pre obmedzenú skupinu jazykov. Pre nové atribúty to však neplatí a nie je zaručené, že tieto názvy atribútov budú naďalej podporované v iných jazykoch ako v angličtine. Odporúčame vám preto zadať všetky názvy atribútov v angličtine.


Zadávanie hodnôt atribútov

Pre hodnoty každého atribútu, ktoré zadávate, existujú rôzne pravidlá formátovania vrátane typu, obmedzení a podporovaných formátov súboru. Tieto špecifikácie nájdete v jednotlivých článkoch pre každý atribút. Niektoré atribúty, ako napríklad opis [description], umožňujú zadať reťazec v ľubovoľnom jazyku. Iné atribúty, ako napríklad stav [condition], vyžadujú, aby ste si vybrali zo skupiny vopred definovaných podporovaných hodnôt, ktoré je potrebné zadať v angličtine. Atribút stav [condition] má hodnoty new, refurbished a used.

Ak atribút vyžaduje podporované hodnoty, ako napríklad atribút stav [condition], tieto hodnoty musia byť zadané v angličtine bez ohľadu na cieľovú krajinu, jazyk informačného kanála alebo jazyk, ktorý ste vybrali pre svoj účet Merchant Center.


Zadávanie kategórií výrobkov na Googli

Atribút kategória výrobku na Googli [google_product_category] je voliteľný atribút, ktorý určuje klasifikáciu výrobku v taxonómii výrobkov Googlu. Keď výrobok pridáte do služby Merchant Center, automaticky sa k nemu priradí kategória výrobku. Pomocou tohto atribútu však môžete prepísať automatickú kategorizáciu Googlu pre určité výrobky. Ak váš výrobok patrí do kategórie výrobku na Googli, ktorá umožňuje výnimky z konkrétnych pokynov, mali by ste skontrolovať, či je táto kategória správna.

Ak chcete použiť tento atribút, musíte poskytnúť buď číselný identifikátor, alebo úplnú cestu kategórie výrobku tak, ako je definovaná v taxonómii Googlu. Nemali by ste uviesť cestu aj identifikátor. Kódy výrobkov Googlu sú k dispozícii v mnohých, ale nie vo všetkých jazykoch.

Ak taxonómia kódov výrobkov nie je k dispozícii vo vašom jazyku, mali by ste použiť anglické hodnoty alebo číselný identifikátor.

Zoznam kategórií výrobkov na Googli si môžete stiahnuť dvoma spôsobmi:


Príklady

Atribút

Atribút Odoslať atribút ako
identifikátor [id] id
veková skupina [age_group] age_group

Atribút s podporovanými hodnotami

Atribút Príklad hodnoty atribútu
stav [condition] new
dostupnosť [availability] in_stock

Atribút s textom vo voľnom formáte

Atribút Príklad hodnoty atribútu
identifikátor [id] _pixel_phone_silver_32gb_12month_contract
Názov [title] Google Pixel 5” 32 GB Very Silver (so zmluvou)

Podradený atribút

Atribút/podradený atribút Odoslať podradený atribút ako
doprava [shipping]  
  • krajina [country]
country
  • poštové smerovacie číslo [postal_code]
postal_code
  • cena [price]
price
  • minimálny čas spracovania [min_handling_time]
min_handling_time
  • minimálny čas prepravy [min_transit_time]
min_transit_time

Podradený atribút s podporovanými hodnotami a hodnotami vo voľnom formáte

Atribút/podradený atribút Príklad hodnoty podradeného atribútu
cena predplatného [subscription_cost]  
  • obdobie [period]
month
  • dĺžka obdobia [period_length]
12
  • suma [amount]
50 EUR

Kategória výrobku na Googli

Môžete odoslať buď číselný identifikátor, alebo úplnú cestu kategórie výrobku. Neuvádzajte obe hodnoty. Ak taxonómia kódov výrobkov nie je k dispozícii vo vašom jazyku, mali by ste použiť anglické hodnoty alebo číselný identifikátor.

Ak uvádzate úplnú cestu výrobku:

Atribút Príklad hodnoty atribútu
identifikátor [id] bird_feed_wild_15lb
názov [title] Farmárovo krmivo pre sliepky z voľného chovu
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Bird Supplies > Bird Food

Ak uvádzate číselný identifikátor:

Atribút Príklad hodnoty atribútu
identifikátor [id] bird_feed_wild_15lb
názov [title] Farmárovo krmivo pre sliepky z voľného chovu
kategória výrobku na Googli [google_product_category] 4990

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
5823823835606382054
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true