Ako odoslať údaje o výrobkoch

Na to, aby boli reklamy a bezplatné záznamy úspešné, je dôležité odoslať Googlu údaje o výrobkoch v správnom formáte. Google pomocou týchto údajov vytvára vaše reklamy a záznamy a zabezpečuje, že budú priradené k správnym dopytom. Úplný zoznam dostupných atribútov nájdete v špecifikácii údajov o výrobkoch.

Údaje o výrobkoch môžete nahrať niekoľkými spôsobmi vrátane tabuľky, informačných kanálov a rozhrania Content API. Pri každom z nich a ku každému výrobku, ktorý chcete uviesť, musíte pridať hodnoty povinných a príslušných atribútov.

Odosielanie atribútov a podradených atribútov

Pri každom atribúte výrobku (a podradenom atribúte daného atribútu) si môžete všimnúť popisný a technický názov. Technický názov sa vždy zobrazuje v hranatých zátvorkách a môže obsahovať podčiarkovníky (napríklad [subscription_cost]).

V angličtine sú popisné a technické názvy až na formátovanie často identické. Vo všetkých ostatných jazykoch je však popisný názov uvedený v miestnom jazyku, zatiaľ čo technický názov sa vždy uvádza v angličtine.

Atribúty a podradené atribúty údajov o výrobkoch (ich technický názov) musíte zadať v angličtine bez ohľadu na cieľovú krajinu, jazyk informačného kanála alebo jazyk vybraný v účte Merchant Center.

V prípade niektorých podradených atribútov budete musieť uviesť názov atribútu, názov podradeného atribútu a tiež hodnotu pre podradený atribút. Ak napríklad pridávate atribút doprava [shipping], najskôr budete musieť zadať technický názov atribútu (shipping) a potom v zátvorke technické názvy podradených atribútov, ktoré chcete uviesť, oddelené dvojbodkou (:).

Malo by to vyzerať asi takto: shipping(country:postal_code:price).

Potom odošlite sekvenciu hodnôt atribútov pre každý podradený atribút podľa konkrétnych požiadaviek na formátovanie, ako napríklad US:80302:6.49 USD.

Upozorňujeme, že v prípade niektorých atribútov sme v minulosti akceptovali ich preložené názvy pre obmedzenú skupinu jazykov. Pre nové atribúty to však neplatí a nie je zaručené, že tieto názvy atribútov budú naďalej podporované v iných jazykoch ako v angličtine. Odporúčame vám preto zadať všetky názvy atribútov v angličtine.

Odosielanie hodnôt atribútov

Pre každý atribút, ktorý odošlete, existujú rôzne pravidlá formátovania vrátane typu, obmedzení a podporovaných formátov súboru. Tieto špecifikácie nájdete v jednotlivých článkoch pre každý atribút. Niektoré atribúty, ako napríklad popis [description], umožňujú zadať reťazec v ľubovoľnom jazyku. Iné atribúty, ako napríklad stav [condition], vyžadujú, aby ste si vybrali zo skupiny vopred definovaných podporovaných hodnôt, ktoré je potrebné odoslať v angličtine. Atribút stav [condition] má hodnoty new, refurbishedused.

Ak atribút vyžaduje podporované hodnoty, ako napríklad atribút stav [condition], tieto hodnoty musia byť odoslané v angličtine bez ohľadu na cieľovú krajinu, jazyk informačného kanála alebo jazyk, ktorý ste vybrali pre svoj účet Merchant Center.

Odosielanie kategórií výrobkov na Googli

Atribút kategória výrobku na Googli [google_product_category] je voliteľný atribút, ktorý určuje klasifikáciu výrobku v taxonómii výrobkov Googlu. Keď výrobok pridáte do služby Merchant Center, automaticky sa k nemu priradí kategória výrobku. Pomocou tohto atribútu však môžete prepísať automatickú kategorizáciu Googlu pre určité výrobky. Ak váš výrobok patrí do kategórie výrobku na Googli, ktorá umožňuje výnimky z konkrétnych pokynov, mali by ste skontrolovať, či je táto kategória správna.

Ak chcete použiť tento atribút, musíte poskytnúť buď číselný identifikátor, alebo úplnú cestu kategórie výrobku tak, ako je definovaná v taxonómii Googlu. Nemali by ste uviesť cestu aj identifikátor. Kódy výrobkov Googlu sú k dispozícii v mnohých, ale nie vo všetkých jazykoch.

Ak taxonómia kódov výrobkov nie je k dispozícii vo vašom jazyku, mali by ste použiť anglické hodnoty alebo číselný identifikátor.

Zoznam kategórií výrobkov na Googli si môžete stiahnuť dvoma spôsobmi:

Príklady

Atribút

Atribút Odoslať atribút ako
identifikátor [id] id
veková skupina [age_group] age_group

Atribút s podporovanými hodnotami

Atribút Príklad hodnoty atribútu
stav [condition] new
dostupnosť [availability] in_stock

Atribút s textom vo voľnom formáte

Atribút Príklad hodnoty atribútu
identifikátor [id] _pixel_phone_silver_32gb_12month_contract
Názov [title] Google Pixel 5” 32GB Very Silver (so zmluvou)

Podradený atribút

Atribút/podradený atribút Odoslať podradený atribút ako
doprava [shipping]  
  • krajina [country]
country
  • poštové smerovacie číslo [postal_code]
postal_code
  • cena [price]
price
  • minimálny čas spracovania [min_handling_time]
min_handling_time
  • minimálny čas prepravy [min_transit_time]
min_transit_time

Podradený atribút s podporovanými hodnotami a hodnotami vo voľnom formáte

Atribút/podradený atribút Príklad hodnoty podradeného atribútu
cena predplatného [subscription_cost]  
  • obdobie [period]
month
  • dĺžka obdobia [period_length]
12
  • suma [amount]
50 EUR

Kategória výrobku na Googli

Môžete odoslať buď číselný identifikátor, alebo úplnú cestu kategórie výrobku. Neuvádzajte obe možnosti. Ak taxonómia kódov výrobkov nie je k dispozícii vo vašom jazyku, mali by ste použiť anglické hodnoty alebo číselný identifikátor.

Ak uvádzate úplnú cestu výrobku:

Atribút Príklad hodnoty atribútu
identifikátor [id] bird_feed_wild_15lb
názov [title] Farmárovo krmivo pre sliepky z voľného chovu
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Animals & Pet Supplies > Pet Supplies > Bird Supplies > Bird Food

Ak uvádzate číselný identifikátor:

Atribút Príklad hodnoty atribútu
identifikátor [id] bird_feed_wild_15lb
názov [title] Farmárovo krmivo pre sliepky z voľného chovu
kategória výrobku na Googli [google_product_category] 4990
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
71525
false
false