Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Odesílání atributů a hodnot atributů

Vlastní ikona pro služby Merchant Center Classic a Merchant Center Next.

Odeslání produktových dat do Googlu ve správném formátu je předpokladem úspěšných reklam a neplacených záznamů. Google tyto údaje využívá k vytváření vašich reklam a záznamů a k zajištění toho, aby odpovídaly správným dotazům. Úplný seznam dostupných atributů naleznete ve specifikaci produktových dat.

Obsah této stránky


Začínáme

Existuje několik způsobů nahrávání produktových dat, například prostřednictvím tabulky, zdrojů nebo rozhraní Content API. U každého z těchto způsobů a u každého produktu, který chcete propagovat, musíte přidat hodnoty povinných i příslušných atributů.

Odesílání atributů a podatributů

U každého atributu produktu a u jeho podatributů je uveden popisný název a technický název. Technický název se zobrazuje v hranatých závorkách a může obsahovat podtržítka jako například [subscription_cost].

V angličtině je popisný název a technický název často identický (kromě formátování). Ve všech ostatních jazycích je však popisný název uveden v místním jazyce a technický název vždy v angličtině.

U některých podatributů je nutné uvést název atributu, název podatributu a také hodnotu podatributu. Pokud například přidáváte atribut doprava [shipping], musíte nejprve zadat technický název atributu (shipping) a za něj přidat v závorce technické názvy odesílaných podatributů. Jednotlivé hodnoty oddělujte dvojtečkou ( : ).

Bude to vypadat nějak takto: shipping(country:postal_code:price).

Následně je třeba odeslat sekvenci hodnot atributů, a to podle specifických požadavků na formátování pro jednotlivé podatributy, například: US:80302:6.49 USD.

Atributy a podatributy produktových dat je nutné zadat v angličtině, s použitím jejich technických názvů, bez ohledu na cílovou zemi, jazyk zdroje nebo jazyk, který jste vybrali pro účet Merchant Center.

Poznámka: U některých atributů jsme dříve přijímali názvy přeložené do vybraných jazyků. To u nových atributů neplatí a není zaručeno, že názvy těchto atributů budou i nadále podporovány v jiných jazycích než v angličtině. Doporučujeme proto odesílat všechny názvy atributů v anglickém jazyce.


Odesílání hodnot atributů

U hodnot odesílaných pro jednotlivé atributy platí různá pravidla formátování, včetně typu, limitů a podporovaných formátů souboru. Tyto specifikace naleznete v jednotlivých článcích pro každý atribut. Některé atributy, například atribut popis [description], umožňují použít libovolný řetězec v jakémkoli jazyce. Jiné, například atribut stav [condition], je třeba vybrat ze sady předdefinovaných podporovaných hodnot, které je nutné odeslat v angličtině. U atributu stav [condition] jsou tyto hodnoty new, refurbished a used.

Pokud atribut vyžaduje podporované hodnoty, například atribut stav [condition], musí být tyto hodnoty zadány v angličtině bez ohledu na cílovou zemi, jazyk zdroje nebo jazyk, který jste vybrali pro účet Merchant Center.


Odesílání kategorií produktů Google

Atribut kategorie produktu google [google_product_category] je volitelný atribut, který definuje klasifikaci produktu v taxonomii produktů společnosti Google. Při přidání do služby Merchant Center se všechny produkty automaticky přiřadí do kategorie produktů. Tento atribut se však u některých produktů může použít k přepsání automatické kategorizace společnosti Google. Pokud váš produkt náleží do kategorie produktu Google, která povoluje výjimky pro konkrétní pravidla, měli byste se ujistit, že tam skutečně patří.

Pokud chcete tento atribut použít, musíte uvést buď číselné ID, nebo plnou podobu cesty kategorie produktů, jak je definována v taxonomii společnosti Google. Neuvádějte obojí, tedy cestu i ID. Kódy služeb Google jsou k dispozici v mnoha jazycích, ale ne ve všech.

Pokud není taxonomie kódů produktů ve vašem jazyce k dispozici, měli byste použít anglické hodnoty nebo číselné ID.

Seznam kategorií produktů Google si můžete stáhnout jedním ze dvou způsobů:


Příklady

Atribut

Atribut Zadat atribut jako
ID [id] id
Věková skupina [age_group] age_group

Atribut s podporovanými hodnotami

Atribut Příklad hodnoty atributu
Stav [condition] new
Dostupnost [availability] in_stock

Atribut s neformátovaným textem

Atribut Příklad hodnoty atributu
ID [id] _pixel_phone_silver_32gb_12month_contract
Název [title] Google Pixel 5" 32 GB Very Silver (se smlouvou)

Podatribut

Atribut / podatribut Zadat podatribut jako
Doprava [shipping]  
  • Země [country]
country
  • PSČ [postal_code]
postal_code
  • Cena [price]
price
  • Minimální doba zpracování [min_handling_time]
min_handling_time
  • Minimální doba přepravy [min_transit_time]
min_transit_time

Podatribut s podporovanými hodnotami a volně nastavitelnými hodnotami

Atribut / podatribut Příklad hodnoty podatributu
Cena předplatného [subscription_cost]  
  • Období [period]
month
  • Délka období [period_length]
12
  • Částka [amount]
500 CZK

Kategorie produktů Google

Můžete odeslat číselné ID nebo plnou podobu cesty kategorie produktů. Neodesílejte obojí. Pokud není taxonomie kódů produktů ve vašem jazyce k dispozici, měli byste použít anglické hodnoty nebo číselné ID.

Pokud uvedete plnou podobu cesty produktu:

Atribut Příklad hodnoty atributu
ID [id] Krmivo_pro_divoké_ptáky_6,8kg
Název [title] Krmivo pro divoké ptáky Farmer's Delight
Kategorie produktu Google [google_product_category] Zvířata a potřeby pro domácí zvířata > Potřeby pro domácí zvířata > Potřeby pro péči o ptáky > Krmivo pro ptáky

Pokud uvedete číselné ID:

Atribut Příklad hodnoty atributu
ID [id] Krmivo_pro_divoké_ptáky_6,8kg
Název [title] Krmivo pro divoké ptáky Farmer's Delight
Kategorie produktu Google [google_product_category] 4990

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka