Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Quản lý thông báo

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Đôi khi bạn sẽ thấy các thông báo xuất hiện trong tài khoản Merchant Center của mình. Đó là những thông báo nhằm hỗ trợ bạn đảm bảo mọi hoạt động đều diễn ra suôn sẻ cũng như giúp bạn xuất hiện nổi bật hơn trên Google. Bạn có thể xem lại các thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào biểu tượng biểu tượng chuông Thông báo của Merchant Center | Biểu tượng chuông ở bất kỳ vị trí nào trong Merchant Center.

Các thông báo thường thuộc một trong các loại sau đây:

Cảnh báo: Đây là những thông báo yêu cầu người bán phải khắc phục các vấn đề đang diễn ra (ví dụ: các vấn đề về nguồn cấp dữ liệu). Cảnh báo có hai loại:

  • Thông báo của Merchant Center | Biểu tượng cảnh báo Cảnh báo
  • Thông báo của Merchant Center | Biểu tượng cảnh báo Cảnh báo

Đề xuất: Các hành động không bắt buộc mà người bán có thể thực hiện để cải thiện hiệu quả hoạt động của mình. Đề xuất có ba danh mục phụ: 

  • Thông báo của Merchant Center | Biểu tượng mẹo Mẹo
  • Thông báo của Merchant Center | Biểu tượng đang chờ xử lý Hành động đang chờ xử lý
  • Thông báo của Merchant Center | Biểu tượng cơ hội Cơ hội

Thông báo: Đây là những thông báo cung cấp thông tin mà người bán cần biết (ví dụ: tính năng mới của sản phẩm, nội dung cập nhật về chính sách). Thông báo có hai danh mục phụ:

  • Thông báo của Merchant Center | Biểu tượng tính năng mới Tính năng mới 
  • Thông báo của Merchant Center | Biểu tượng cập nhật Cập nhật

Thông báo sẽ biến mất sau khi bạn thực hiện các hành động đề xuất. Bạn cũng có thể tạm hoãn hoặc loại bỏ thông báo mà không cần thực hiện hành động đối với các thông báo đó bằng cách nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải của thông báo rồi chọn Tạm hoãn hoặc Loại bỏ. Thông báo bị tạm hoãn sẽ biến mất khỏi phần thông báo của bạn trong 24 giờ, còn thông báo bị loại bỏ sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính