Thông báo

Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Gọi điện trong Google Meet (trước đây là Duo)

Bắt đầu gọi điện trong Google Meet

Khắc phục sự cố về cuộc gọi

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11383819254354075505
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
713370