กรองเสียงรบกวนออกจากวิดีโอคอลใน Google Meet

สําคัญ: ขณะนี้ฟีเจอร์การลดเสียงรบกวนยังไม่พร้อมให้บริการในญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ บราซิล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และพื้นที่ติดกันโดยรอบ ออสเตรเลีย อินเดีย และแอฟริกาใต้

คุณกรองเสียงรบกวนในเบื้องหลังออกเพื่อช่วยจํากัดสิ่งรบกวนในวิดีโอคอลได้ Meet จะลบเสียงรบกวนในเบื้องหลังออก เช่น การพิมพ์ การปิดประตู หรือเสียงของพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียง

 • การจับเสียงจากการแชร์หน้าจอจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดเสียงรบกวน
 • Meet จะกรองเสียงรบกวนที่ไม่เหมือนกับเสียงพูด ดังนั้นฟีเจอร์นี้จะกรองเสียงจากทีวีหรือเสียงคนที่พูดขึ้นมาในเวลาเดียวกันไม่ได้
 • หากสายของคุณเน้นไปที่การฟังเสียงที่ไม่ใช่เสียงพูด เช่น การเล่นเครื่องดนตรี ให้ปิดฟีเจอร์การลดเสียงรบกวน

สิ่งที่ต้องมี

ขณะนี้ฟีเจอร์การลดเสียงรบกวนใช้ได้กับบัญชี Enterprise Plus และ G Suite Enterprise for Education บนเว็บ, Android และ iOS

เปิดการลดเสียงรบกวน

การลดเสียงรบกวนจะปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น แต่จะเปิด/ปิดก่อนหรือในระหว่างการใช้วิดีโอคอลได้

ก่อนเริ่มวิดีโอคอล

 1. ไปที่ meet.google.com แล้ว เลือกวิดีโอคอล
 2. ก่อนเข้าร่วม ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกเสียง  
 4. เปิดการลดเสียงรบกวน
 5. คลิกเข้าร่วมเลย

ระหว่างที่กำลังวิดีโอคอล

 1. ที่ด้านล่าง ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า
 2. คลิกเสียง
 3. เปิดการลดเสียงรบกวน

เคล็ดลับ: หากต้องการตรวจสอบว่ามีการลดเสียงรบกวนไปมากน้อยเพียงใด ให้มองหาสัญญาณบอกสถานะเสียง Voice indicator ที่อยู่ถัดจากวิดีโอตัวอย่างของคุณตรงมุมบนขวาของหน้าจอ สัญญาณบอกสถานะเสียงจะแสดงถึงสิ่งที่คนอื่นได้ยิน เสียงที่ถูกบล็อกและเสียงที่ผู้อื่นไม่ได้ยินเสียงจะไม่ทำให้สัญญาณบอกสถานะขยับ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร