Bildirim

Duo ve Meet yeni Meet uygulamasında birleştirildi. Meet (orijinal) kullanıcıları yeni uygulamayı indirebilir.

Google Meet Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Kötüye kullanımla ilgili program politikaları ve yaptırımlar

Aşağıda belirtilen içerik politikaları, kullanıcılarımızın olumlu deneyim yaşamalarında önemli bir role sahiptir. Bu hizmeti sunma olanağımızı tehdit eden kötüye kullanımların önüne geçmemiz gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olmak için herkesin aşağıdaki politikalara uymasını rica ederiz. 

Bu politikalar Google Meet ("Meet") için geçerlidir. Bu politikalar uygulanırken eğitim, belgesel, bilim veya sanat bağlamında veya hizmetin kullanıcıları açısından başka önemli faydaların olduğu durumlarda istisnalar yapılabilir. Bu politikalarda zaman zaman değişiklikler olabileceğinden belirli aralıklarla politikalarımıza göz atın. Ayrıca daha fazla bilgi için lütfen Google'ın Hizmet Şartları'nı da inceleyin.

Kötüye Kullanımı Bildirme

Aşağıda bulunan politikaların ihlal edildiğini düşünüyorsanız kötüye kullanımı bildirin
 
Google, Meet'i kullanmanızı engelleyebilir veya bu politikaları ihlal ettiği tespit edilen hesapları devre dışı bırakabilir. Size sunulan hizmet askıya alındıysa veya hesabınız devre dışı bırakıldıysa ve bunun hatalı bir karar olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu sayfadaki talimatları uygulayın.

Program Politikaları

Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz veya İstismar 

Çocukların taciz veya istismar edildiği içerikler oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak için Meet'i kullanmayın. Bu içeriklere, çocukların cinsel istismarı nitelikli materyallerin tümü dahildir. 

Meet, ürünlerimizin genel olarak çocukları tehlikeye atmak amacıyla kullanımını yasaklamıştır. Bu politika, çocuklara yönelik yıkıcı ve taciz edici davranışları da kapsar. Aşağıda bu tür davranışlara örnekler görebilirsiniz:

  • "Cinsel temas amacıyla çocukları kandırmak için yapılan planlı eylemler" (ör. bir çocukla internet üzerinden veya gerçek hayatta cinsel temas kurmak ve/veya çocuğa cinsel içerikli resim göndermek ya da almak için çocukla internette arkadaş olmak);
  • "Cinsel şantaj" (ör. bir çocuğun mahrem görüntülerine erişilerek veya erişildiği iddia edilerek çocuğun tehdit edilmesi veya çocuğa şantaj yapılması); 
  • Küçüklerin cinsel obje olarak gösterilmesi (ör. çocuğun cinsel istismarını tasvir eden, teşvik eden veya destekleyen görüntüler veya çocuğun cinsel istismara yol açabilecek biçimde tasviri); ve 
  • Çocuk ticareti (ör. bir çocuğun ticari cinsel istismar için pazarlanması veya buna teşvik edilmesi).

Durumun Ulusal Kayıp ve Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ne ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesi, ürün özelliklerine erişimin kısıtlanması ve hesapların devre dışı bırakılması dahil olmak üzere gerekli işlemleri yaparız. Bir çocuğun taciz, istismar veya insan ticareti tehlikesi altında olduğunu ya da bunlara maruz kaldığını düşünüyorsanız derhal polise başvurun.

Atlatma 

Politikalarımızı atlatma veya hesabınıza getirilen kısıtlamaları etkisiz hale getirme amaçlı eylemlerde bulunmayın. Buna, daha önce yasaklanmış olan bir davranışı gerçekleştirme amacıya birden fazla hesap oluşturmak veya kullanmak ya da başka yöntemlerden yararlanmak dahildir. 

Tehlikeli ve Yasa Dışı Faaliyetler

Meet'i, yasa dışı veya insanlara ya da hayvanlara doğrudan ciddi şekilde zarar veren faaliyetleri desteklemek, düzenlemek veya bu faaliyetlere katılmak için kullanmayın.

Sahtekarlık, Kimlik Avı ve Aldatmaya Yönelik Diğer Uygulamalar

Meet'i kimlik avı için kullanmayın. Şifreler, mali bilgiler ve vatandaşlık numaraları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hassas verileri istemeyin veya toplamayın. Meet'i, yanlış beyanlarla başkalarını bilgi paylaşmaları için kandırmak, yanıltmak veya aldatmak amacıyla kullanmayın.

Aldatma, yanıltma veya dolandırma amacıyla başka birinin kimliğine bürünmeyin veya kendinizi ya da bir Meet davetiyesinin veya katılma isteğinin kaynağını yanlış tanıtmayın.

Taciz, Zorbalık ve Tehditler 

Başkalarını taciz etmeyin, zorbalık yapmayın veya tehdit etmeyin. Bu ürünün, başkalarını söz konusu eylemlere teşvik etmek veya yöneltmek için kullanılmasına da izin vermeyiz. İnternet üzerinden tacizin birçok yerde yasa dışı olduğunu ve hem tacizde bulunan hem de mağdur açısından gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğurabileceğini unutmayın. Zarar verme tehdidi veya diğer tehlikeli durumlarla ilgili bize bilgi verilmesi durumunda, sizi ilgili yetkililere bildirmek dahil gerekli işlemleri yapabiliriz.

Nefret Söylemi

Nefret söyleminde bulunmayın. Nefret söylemi; ırk, etnik köken, dini inanç, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre bireylere ya da gruplara karşı şiddeti teşvik eden veya mazur gösteren ya da nefret uyandırmayı amaçlayan içeriklerdir.

Kötü Amaçlı Yazılım ve Benzer Kötü Amaçlı İçerikler

Ağların, sunucuların, son kullanıcı cihazlarının veya diğer altyapıların işleyişine zarar veren veya müdahalede bulunan kötü amaçlı yazılımları veya içerikleri dağıtmayın. Buna kötü amaçlı yazılımların, virüslerin, zararlı kodların veya diğer zararlı/istenmeyen yazılım veya benzer içeriklerin doğrudan barındırılması, yerleştirilmesi veya aktarımı dahildir. Virüs yayan, pop-up pencerelerin açılmasına neden olan, kullanıcının izni olmadan yazılım yüklemeye çalışan veya kötü amaçlı kodlarla kullanıcıları başka şekilde etkileyen içerikler de bu kapsamdadır. Daha fazla bilgi edinmek için Güvenli Tarama Politikalarımıza bakın.

Kişisel ve Gizli Bilgiler

Başkalarının kişisel veya gizli bilgilerini izinleri olmadan paylaşmayın veya dağıtmayın. ​Buna vatandaşlık numaraları, banka hesap numaraları, kredi kartı numaraları, imza resimleri ve kişisel sağlık belgeleri gibi hassas bilgilerin kullanımı da dahildir. Bu bilgilere internetteki başka bir yerde yaygın olarak erişilebildiği veya bilgilerin bir devlet kurumunun web sitesinde listelenen ulusal kimlik numaraları gibi herkese açık kayıtlarda yer aldığı çoğu durumda genellikle yaptırım işlemleri uygulamayız. 

Yasal Düzenlemelere Tabi Ürünler ve Hizmetler 

​Yasal düzenlemelere tabi ürün ve hizmetleri satmayın, reklamını yapmayın veya satışını kolaylaştırmayın. Yasal düzenlemelere tabi ürün ve hizmetlere alkollü içecekler, kumar, ilaçlar, onaylı olmayan beslenme destekleri, tütün ürünleri, havai fişekler, silahlar veya sağlıkla ilgili/medikal cihazlar dahildir.

Müstehcen İçerikler 

Çıplaklık, sansürsüz cinsel eylemler ve pornografik içerikler gibi müstehcen materyallerin bulunduğu içerikleri paylaşmayın veya dağıtmayın. Buna, ticari pornografi sitelerine trafik yönlendirmek de dahildir. Eğitim, belgesel, bilim veya sanat amaçlı içeriklere izin veririz.

Spam 

Spam yapmayın. Buna tanıtım veya ticari amaçlı istenmeyen içerikler, otomatik bir program tarafından oluşturulan istenmeyen içerikler, tekrar eden istenmeyen içerikler, anlamsız içerikler veya toplu talep gibi görünen tüm içerikler dahildir.

Sisteme Müdahale

Bu ürünü kötüye kullanmayın ve ağların, cihazların ya da diğer altyapıların işleyişine zarar vermeyin, kalitesini düşürmeyin veya bunları olumsuz etkilemeyin. Buna ürünün veya hizmetlerinin herhangi bir özelliğinin kalitesinin düşürülmesi, engellenmesi veya özelliğe olumsuz etkilenecek biçimde müdahale edilmesi dahildir.

Terör Amaçlı İçerik

Terör örgütlerinin, kişileri saflarına katmak dahil hiçbir amaçla bu ürünü kullanmasına izin verilmez. Ayrıca terör eylemlerini desteklemek, şiddeti teşvik etmek veya terör saldırılarını kutlamak gibi terörizmle ilgili içeriklerle ilgili olarak Toplantıyı düzenleyenler ve katılımcılar hakkında işlem yaparız. 

Şiddet ve Kan Barındıran İçerikler 

Temel amacı insanları sarsmak, üzmek veya keyfi şiddet uygulamak olan ve gerçek insanların veya hayvanların yer aldığı, şiddet veya kan barındıran içerikleri paylaşmayın veya dağıtmayın. Bu politika, parçalama veya organları kesilmiş cesetlerin yakın çekimleri dahil son derece rahatsız edici şiddet içeriklerini kapsar. Bol miktarda kan gösterilen içerikler gibi sansürsüz içeriklere eğitim, belgesel, bilim veya sanat bağlamında izin verilebilir ancak lütfen insanların bağlamı anlamalarına yardımcı olmak için yeterli bilgiyi sağlamaya dikkat edin. İçeriğin aşırı derecede şiddet barındırdığı veya sarsıcı olduğu bazı durumlarda, içeriğin platformlarımızda yer almasına hiçbir bağlamda izin verilmez. Son olarak, başkalarını belirli şiddet eylemlerinde bulunmaya teşvik etmeyin. 

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
5185550092968171024
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
713370