Duo และ Meet ได้รวมกันเป็นแอป Meet เวอร์ชันใหม่ ผู้ใช้ Meet (เวอร์ชันเดิม) สามารถดาวน์โหลดแอปเวอร์ชันใหม่ได้

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google Meet

นโยบายโปรแกรมการละเมิดและการบังคับใช้

นโยบายเนื้อหาต่อไปนี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ เราจำเป็นต้องยับยั้งการละเมิดที่บั่นทอนความสามารถในการให้บริการนี้ และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างเพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนี้ได้ 

นโยบายเหล่านี้ใช้สำหรับ Google Meet ("Meet") เมื่อใช้นโยบายเหล่านี้ เราอาจมีข้อยกเว้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ หรือในกรณีที่มีประโยชน์ที่สำคัญอื่นๆ แก่ผู้ใช้บริการ โปรดกลับมาทบทวนนโยบายเหล่านี้เป็นครั้งคราวเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง และโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

รายงานการละเมิด

หากคุณคิดว่ามีบุคคลละเมิดนโยบายด้านล่างนี้ โปรดรายงานการละเมิด 
 
Google อาจระงับสิทธิ์การใช้ Meet ของคุณหรือปิดบัญชีที่พบว่าละเมิดนโยบายเหล่านี้ หากบริการที่คุณได้รับถูกระงับหรือบัญชีของคุณถูกปิดและคุณเชื่อว่าเกิดจากความผิดพลาด โปรดทำตามวิธีการในหน้านี้

นโยบายโปรแกรม

การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก 

ห้ามใช้ Meet เพื่อสร้าง อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์จากเด็กหรือล่วงละเมิดเด็ก ซึ่งรวมถึงสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้งหมด 

กล่าวอย่างกว้างๆ คือ Meet ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการทำอันตรายต่อเด็ก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากเด็ก เช่น

  • "การล่อลวงเด็ก" (เช่น ผูกมิตรกับเด็กทางออนไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ และ/หรือเพื่อให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนภาพทางเพศกับเด็ก)
  • "การกรรโชกทางเพศ" (เช่น ข่มขู่หรือแบล็กเมลเด็กโดยใช้ภาพลับของเด็ก ไม่ว่าจะมีภาพนั้นอยู่จริงๆ หรืออ้างว่ามีก็ตาม) 
  • การทำให้ผู้เยาว์ดูยั่วยวนทางเพศ (เช่น ภาพที่แสดง ยุยง หรือส่งเสริมการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก หรือการบรรยายหรือแสดงภาพเด็กในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก) และ 
  • การค้าเด็ก (เช่น โฆษณาเด็กหรือชักชวนเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์)  

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้ง National Center for Missing & Exploited Children, การจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ และการปิดบัญชี หากคุณเชื่อว่ามีเด็กถูกละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรืออยู่ในมือของผู้ค้ามนุษย์ หรือเด็กมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที

การหลบเลี่ยง 

ห้ามกระทำการใดๆ เพื่อหลบเลี่ยงนโยบายของเราหรือลบล้างข้อจำกัดในบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงการสร้างหรือใช้หลายบัญชีหรือวิธีการอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อกระทำการใดๆ ที่ถูกห้ามไว้ก่อนหน้านี้ 

กิจกรรมที่อันตรายและผิดกฎหมาย

ห้ามใช้ Meet เพื่อส่งเสริม จัด หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายบุคคลหรือสัตว์ในทันที

การประพฤติมิชอบ ฟิชชิง และการหลอกลวงอื่นๆ

ห้ามใช้ Meet ในการฟิชชิง ห้ามขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสผ่าน รายละเอียดด้านการเงิน และหมายเลขประกันสังคม ห้ามใช้ Meet แอบอ้างเพื่อล่อลวง หลอกลวง หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิดจนยอมแชร์ข้อมูล

ห้ามแอบอ้างบุคคลอื่น หรือสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณหรือผู้ส่งคำเชิญหรือคำขอเข้าร่วมใน Meet โดยมีเจตนาหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง และการข่มขู่ 

ห้ามล่วงละเมิด กลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ผู้อื่น และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ชักชวนหรือยุยงผู้อื่นให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ โปรดทราบว่าการล่วงละเมิดทางออนไลน์เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในหลายท้องที่ และอาจส่งผลร้ายแรงตามมาในชีวิตจริงทั้งต่อตัวผู้ละเมิดและผู้ถูกละเมิด เราอาจดำเนินการตามความเหมาะสม หากได้รับแจ้งว่ามีการข่มขู่ว่าจะทำอันตรายหรือได้รับแจ้งเรื่องสถานการณ์อันตรายอื่นๆ การดำเนินการของเราอาจรวมถึงการแจ้งเรื่องของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาจาสร้างความเกลียดชัง

ห้ามมีส่วนร่วมในวาจาสร้างความเกลียดชัง วาจาสร้างความเกลียดชังคือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือยอมรับการใช้ความรุนแรง หรือมีเป้าหมายหลักในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือทำให้สถานะของบุคคลนั้นๆ ลดลงหรือต่ำกว่ากลุ่มอื่น

มัลแวร์และเนื้อหาที่เป็นอันตรายในลักษณะเดียวกัน

ห้ามส่งมัลแวร์หรือเนื้อหาที่รบกวนหรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ข้อนี้รวมถึงการโฮสต์โดยตรง การฝัง หรือการส่งมัลแวร์ ไวรัส โค้ดทำลายระบบ หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์อื่นๆ หรือเนื้อหาในลักษณะนี้ เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงเนื้อหาที่ส่งไวรัส แสดงป๊อปอัป พยายามติดตั้งซอฟต์แวร์โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้ยินยอม หรือสร้างความเสียหายในลักษณะอื่นๆ ให้ผู้ใช้ด้วยโค้ดที่เป็นอันตราย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบาย Google Safe Browsing

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับ

ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ​ข้อนี้รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ภาพลายมือชื่อ และเอกสารสุขภาพส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เรามักจะไม่เอาผิดในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเข้าถึงได้โดยทั่วไปในแหล่งอื่นบนอินเทอร์เน็ตหรือในฐานข้อมูลสาธารณะ เช่นกรณีของเลขประจำตัวประชาชนที่แสดงในเว็บไซต์ของทางราชการ 

สินค้าและบริการที่มีการควบคุม 

​ห้ามขาย โฆษณา หรืออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าและบริการที่มีการควบคุม ซึ่งหมายรวมถึงแอลกอฮอล์ การพนัน ยา อาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต ยาสูบ ดอกไม้ไฟ อาวุธ และอุปกรณ์ด้านสุขภาพ/การแพทย์

เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง 

ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง เช่น ภาพเปลือย กิจกรรมทางเพศที่โจ่งแจ้ง และเนื้อหาอนาจาร ข้อนี้รวมถึงการส่งต่อผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์อนาจารเชิงพาณิชย์ด้วย เราอนุญาตเนื้อหาที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ และศิลปะ

สแปม 

ห้ามส่งสแปม ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาโฆษณาหรือการพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ เนื้อหาไม่พึงประสงค์ที่โปรแกรมอัตโนมัติสร้างขึ้น เนื้อหาซ้ำๆ ที่ไม่พึงประสงค์ เนื้อหาไร้สาระ หรือเนื้อหาที่น่าจะเป็นการชักชวนในวงกว้าง

การแทรกแซงระบบ

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในทางที่ผิด และห้ามทำอันตราย ลดประสิทธิภาพ หรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของเครือข่าย อุปกรณ์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ข้อนี้รวมถึงการลดประสิทธิภาพ รบกวน หรือขัดขวางการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้หรือบริการของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในส่วนใดก็ตาม

เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย

ห้ามองค์กรก่อการร้ายใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการหาสมาชิกเข้าองค์กร นอกจากนี้ เราจะดำเนินการกับผู้จัดหรือผู้เข้าร่วมประชุม หากการประชุมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย เช่น ส่งเสริมการก่อการร้าย ปลุกระดมความรุนแรง หรือยกย่องการโจมตีของผู้ก่อการร้าย 

ความรุนแรงและการนองเลือด 

ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือมีการนองเลือดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสัตว์ที่มีตัวตนอยู่จริง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความตื่นตระหนก ตื่นเต้น หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงความรุนแรงแบบลงรายละเอียดชัดเจน เช่น การตัดแขนหรือขา หรือคลิปที่ถ่ายซากศพที่น่าสะพรึงกลัวในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาความรุนแรงที่ลงรายละเอียดชัดเจน เช่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนองเลือดปริมาณมาก อาจได้รับอนุญาตในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในบริบทดังกล่าว ในบางกรณี เนื้อหาอาจรุนแรงหรือสยดสยองเกินกว่าจะให้อยู่บนแพลตฟอร์มของเราได้ ไม่ว่าในบริบทใดๆ สุดท้าย อย่าส่งเสริมให้ผู้อื่นก่อความรุนแรง 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ดาวน์โหลดแอป Meet เวอร์ชันใหม่สำหรับ Android

Google Meet เป็นแอปเดียวที่ใช้ได้ทั้งวิดีโอคอลและการประชุมในอุปกรณ์ทุกเครื่อง ใช้ฟีเจอร์วิดีโอคอลต่างๆ เช่น ฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์สนุกๆ หรือกำหนดเวลาการเข้าร่วมที่ทุกคนเข้าร่วมได้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
713370